Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

13.4. Щодо пільг при призначенні пенсій за віком

Раніше чинне пенсійне законодавство передбачало пільгові умови для ви­значеної категорії осіб. При введенні нового пенсійного закону постало питан­ня про збереження чи скасування цих пільг. Узагалі слід зазначити, що новий закон зберіг низку пільг, але в основному щодо збереження пільгового пенсій­ного віку і стажу роботи, а обчислення розміру пенсій здійснюється за новим законом. Окрім того, за новим законом визначено порядок фінансування ви­плати пільгових пенсій.

347

Глава 13

Упункті 2 Прикінцевих положень Закону встановлено, що пенсійне забез­печення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних робо­тах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпора­тивні фонди особам, передбаченим у Списку № 1 і Списку № 2, пенсії призна­чаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наяв­ності трудового стажу, передбаченого Законом України "Про пенсійне забезпе­чення". У такому разі розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону. Тобто пенсійний вік і трудовий стаж визначаються на умовах, що діяли раніше, а розмір пенсії обчислюється за новим законом.

При визначенні належності професії чи виконуваної роботи до відповідних списків слід взяти до уваги, що Кабінет Міністрів України своєю постановок від 16 січня 2003 р. № 36 затвердив нові: Список № 1 виробництв, робіт, про­фесій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідли­вими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, і Список № 2 вироб­ництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важки­ми умовами праці, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсія: за віком на пільгових умовах. Цією постановою визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 р. № 162 "Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах" та змінж до цієї постанови.

Закон зберіг порядок покриття витрат на виплату і доставку зазначених пенсій, що діяв до набрання чинності цим Законом. Підприємства та органі­зації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливе шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів Украї­ни, крім тих, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на підзем­них роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видо­бутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністри України, починаючи з дня набрання чинності цим Законом, у розмірі 20 % я

348

Пенсії у солідарній системі

наступним збільшенням її щороку на 10 % до 100-відсоткового розміру відшко-хування фактичних витрат на виплату і доставку цих пенсій до набуття права не пенсію за віком відповідно до цього Закону.

Виплата пенсій особам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників, за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, здійснювався до 1 січня 2005 р. за рахунок коштів Пенсійного фонду, азі січня 2005 р. — за рахунок коштів Державно­го бюджету України до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону.

Законом також встановлено, що окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць можуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за з"ять років до досягнення загального пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону (60 років для чоловіків і 55 років для жінок), в порядку, ви­значеному Кабінетом Міністрів України. У такому разі розміри пенсій визна­чаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 937 затвер­джено Порядок призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та органі­зацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відпо­відно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, за­твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442. Механізм зарахування до стажу роботи, яка дає право на призначення пільго­вої пенсії, інших періодів, які згідно із законодавством зараховуються до ста­жу роботи, яка дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, визначається в колективному договорі (угоді). Рішення про призначення пільго­вої пенсії приймається управлінням Пенсійного фонду України у районі, місті і районі у місті за місцем розташування підприємства, організації на підставі документів, що подаються у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з Мінпраці, та гарантійного листа підприєм­ства або організації про перерахування коштів на рахунок зазначеного управ­ління для покриття витрат, пов'язаних з виплатою пенсій. Виплата пільгової пенсії здійснюється після надходження у повному обсязі коштів від підприєм­ства, організації до органу, що призначає пенсію, у строки, передбачені Зако­ном України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Особам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та мали або матимуть право на пенсію відповідно до статті 100 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (ця стаття передбачає порядок призначення пільгових пенсій особам, які мали право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 р.), пенсії призначаються за нормами цього Закону, виходячи з вимог віку та стажу, встановлених раніше чинним законодавством.

349

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту