Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 13

Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та че­рез головні управління Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління в районах, містах і районах у містах.

Структуру центрального апарату Фонду затверджує Міністр праці та со­ціальної політики України.

Контрольні запитання та завдання

 1. Дайте визначення страхового стажу та поясніть механізм його обчислення для призначення пенсій.

 2. Чим відрізняється страховий стаж від трудового стажу? Чи втратив своє значення трудовий стаж при призначенні пенсій? Чи застосовуються пільги при обрахуванні страхового і трудового стажу?

 3. Сформулюйте загальні умови призначення пенсій за віком.

 4. Поясніть способи обрахунку розміру пенсій за віком.

 5. Чи передбачено чинним законодавством мінімальний та максимальний розмір пенсії за віком? Чи є зв'язок між розміром пенсії за віком та прожитко­ вим мінімумом? Дайте відповідь з посиланнями на відповідні норми закону.

 6. Що таке "відкладений вихід на пенсію"? Як він впливає на розмір пенсії за віком?

 7. Чи застосовуються пільги при призначенні пенсій за віком? Знайдіть відповідні норми закону, що дають відповідь на це запитання.

 8. Які умови пенсійного забезпечення встановлено для інвалідів по зору?

 9. Чи встановлено у чинному законодавстві пенсійні пільги у зв'язку з мате­ ринством?

 1. Які надбавки, доплати і підвищення передбачено для пенсій?

 2. Поясніть умови та порядок призначення пенсій по інвалідності.

 3. Що таке "інвалідність"? Які органи і в якому порядку встановлюють інвалідність?

 4. Який порядок призначення пенсій у зв'язку з втратою годувальника?

 5. Який порядок визначення заробітної плати для обчислення пенсій?

 6. Охарактеризуйте порядок призначення, перерахунку і виплати пенсій.

Теми рефератів

 1. Страховий стаж як загальна умова призначення пенсій за солідарною системою.

 2. Умови призначення пенсії за віком.

 3. Умови призначення пенсії по інвалідності.

 4. Умови призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

 5. Досвід зарубіжних країн щодо призначення пенсій по старості.

370

Пенсії у солідарній системі

Нормативно-правові акти

 1. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України зід 9 липня 2003 р. № 1058 IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — Мд 49—51. — Ст. 376 (зі змінами).

 2. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р. (зі змінами)

 3. Про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік: Закон України від 19 жовтня 2004 р. № 2089-ІУ // Урядовий кур'єр. — 2005. — 20 січня.

 4. Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній: Затв. пост. Ка­ бінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637.

 5. Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільго­ вих умовах: Затв. пост. Кабінет Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36.

 6. Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах: Затв. пост. Кабінет Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36.

7. Положення про медико-соціальну експертизу: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. № 83.

 1. Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 р. >& 221.

 2. Інструкція про встановлення груп інвалідності: Затв. наказом Міністер­ ства охорони здоров'я України від 7 квітня 2004 р. № 183.

10. Положення про Пенсійний фонд України: Затв. Указом Президента України від 1 березня 2001 р. № 121/2001 (зі змін, і доп.).

11. Положення про Пенсійний фонд України: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 1261.

371

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту