Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Задачі до самостійної роботи

 1. Для визначення доломіту взяли наважку масою 1,0842 г. Після розчинення у кислоті осад, що не розчинився, був виділений, промитий, прожарений та зважений. Його маса 0,0356 г. Розрахувати масову частку нерозчинних речовин у доломіті. (Відповідь: 3,28 %)

 2. При визначенні вмісту золота у сплаві, його наважка 0,1000 г розчинена в нітратній кислоті. Золото, що не розчинилося, виділено, промито й прожарено. Його маса 0,0724 г. Розрахувати у відсотках вміст золота у сплаві. (Відповідь: 72,40 %)

 3. Наважка кам’яного вугілля 2,6248 г після висушування до постійної маси стала 2,5420 г. Розрахувати масову частку вологи у кам’яному вугіллі. (Відповідь: 3,15 %)

 4. Розрахувати масову частку безводної соди у частково вивітреному зразку кристалогідрату, якщо з наважки масою 2,1080 г одержали 1,2640 г безводного залишку. (Відповідь: 59,96 %)

 5. Наважка коксу разом з бюксом важить 12,6100 г; пустий бюкс – 10,5650 г. Після висушування до постійної маси бюкс з наважкою став важити 12,3750 г. Розрахувати масову частку сухої речовини у зразку. (Відповідь: 88,51 %)

 6. При визначенні вмісту кристалізаційної води у барій хлориді були одержані дані: маса бюкса 25,6874 г; маса бюкса з наважкою 27,2594 г; маса бюкса з наважкою після висушування 27,0269 г. Розрахувати масову частку води у кристалогідраті. (Відповідь: 16,70 %)

 7. При визначенні гігроскопічної води в натрій хлориді одержані такі дані: маса тиглю 7,2393 г; маса тиглю з наважкою 7,8809 г; маса тиглю з наважкою після висушування 7,8616 г. Розрахувати масову частку гігроскопічної води у зразку. (Відповідь: 3,01 %)

 8. Наважка магнезиту масою 0,5062 г висушена при 115°C до постійної маси 0,5043 г. Висушений зразок прожарили, після чого маса стала 0,2512 г. Розрахувати масову частку: а) гігроскопічної вологи; б) СО2. (Відповідь: а) 0,38 %, б) 50,38 %)

 9. Аналіз зразку будівельної глини показав такі результати: маса тиглю 21,1437 г, маса тиглю з наважкою 21,3870 г; маса тиглю з наважкою після висушування до постійної маси при 105°С 21,3671 г; маса тиглю з наважкою після прожарювання 21,3368 г. Обчислити: а) масову частку гігроскопічної вологи у зразку; б) втрати в масі при прожарюванні (%).(Відповідь: а) 8,18 %, б) 20,63 %)

 10. При визначенні кристалізаційної води у кристалогідраті натрій сульфату одержали такі результати: маса тиглю 12,0892 г; маса тиглю з наважкою 12,2893 г; маса тиглю з наважкою після висушування до постійної маси при 110°С 12,1807 г. Обчислити масову частку кристалізаційної води у Na2SO4·10H2O. (Відповідь: 54,27 %)

 11. Для аналізу барій хлориду була взята наважка 0,6878 г. З неї був одержаний прожарений осад BaSО4 0,6556 г. Розрахувати масову частку Барію в барій хлориді. (Відповідь: 56,09 %)

 12. Розрахувати масову частку Сульфуру у зразку кам’яного вугілля, якщо для його аналізу була взята наважка вугілля 1,0150 г. Після її обробки був одержаний прожарений осад BaSО4 масою 0,2895 г. (Відповідь: 3,92 %)

 13. З наважки 0,1000 г сплаву одержано 0,1196 г осаду AgCl. Розрахувати масову частку срібла у сплаві. (Відповідь: 90,01 %)

 14. Розчинили наважку технічної солі Мора масою 0,5012 г. Іони Феруму осадили надлишком розчину амоніаку. Промитий осад ферум(III) гідроксиду прожарили до постійної маси і зважили. Маса Fe2O3 була 0,0968 г. Розрахувати масову частку Fe2+ у зразку. (Відповідь: 13,51 %)

 15. При аналізі вапняку з наважки 0,5210 г після обробки одержали осади: 0,2218 г СаО та 0,0146 г Mg2P2O7. Розрахувати масову частку СаСО3 тa Mg у вапняку. (Відповідь: 76,00 % та 0,61 %)

 16. З наважки алюмінієвого сплаву 0,4524 г одержали осад Аl2О3 масою 0,0984 г. Розрахувати масову частку Алюмінію в сплаві. (Відповідь: 11,51 %)

 17. Для аналізу взяли наважку сульфатної кислоти масою 0,3212 г. Після осадження і прожарювання одержали осад BaSO4 масою 0,2642 г. Обчислити масову частку H2SO4 у зразку. (Відповідь: 34,56 %)

 18. З наважки мармуру масою 1,8710 г одержали осади: 0,0827 г Mg2P2O7; 0,0342 г Fe2O3 та 1,9650 г СaSO4. Обчислити масові частки: а)Mg; б)Са; в) Fe. (Відповідь: а) 0,97 %; б) 30,92 %; в) 1,28 %)

 19. При визначенні Барію у BaCl2·2H2O, одержали наступні результати: маса бюкса 11,6720 г; маса бюкса з наважкою 12,3762 г; маса прожареного тиглю 9,2738 г; маса тиглю з прожареним осадом BaSO4 9,9464 г. Обчислити масову частку Барію в кристалогідраті барій хлориду. (Відповідь: 56,20 %)

 20. З 0,3006 г технічного кадмій(ІІ) сульфату після обробки одержали 0,1986 г осаду Cd2P2O7. Обчислити масову частку Кадмію(ІІ) у зразку. (Відповідь: 37,25 %)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]