Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Використаний прийом – метод окремих наважок.

Алгоритм розв’язання задачі у загальному вигляді:

1. Згідно закону еквівалентів:

2. Кількість молей-еквіваленту титранту в об’ємі V(В), який пішов на титрування:

(1)

3. Тоді:

) (2)

4. Маса визначаємого компоненту:

(3)

5. Масова частка (W) основного компоненту в досліджуваній речовині, тобто у вихідній наважці mн/.:

mн.

-

100 %

m(Х)

-

W(X)

(4)

Для виведення загальної формули послідовно підставити в формулу (4) необхідні значення з формули (3):

Розв’язання задачі

Дано:

mн.(H2C2O4·2Н2О)= 0,1580 г

V(NaOH) = 17,60 см3

с(NaOH) = 0,1055 моль/дм3

Рішення:

Хімізм:

Н2С2О4 + 2NaOH → Na2С2О4 + 2Н2О

З рівняння реакції вибігає, що:

Загальна формула для визначення масової частки Н2С2О4·2Н2О в досліджуваному продукті (метод окремих наважок):

Відповідь: W(Н2С2О4·2Н2О) = 74,04 %

W(Н2С2О4·2Н2О) – ?

Задачі для аудиторної роботи

 1. Обчислити масу наважки калій гідроксиду для приготування 1,5 дм3 розчину з молярною концентрацією калій гідроксиду 0,02 моль/дм3. (Відповідь:≈1,7г)

 2. Розрахувати масу наважки досліджуваної речовини для аналізу на вміст Na2CO3 методом окремих наважок, якщо вміст натрій карбонату становить приблизно 60 %. Молярна концентрація еквіваленту стандартного розчину H2SO4 дорівнює 0,1 моль/дм3, мінімальній об’єм титранту 15 см3, індикатор – метиловий оранжевий. Записати хімізм процесу титрування. (Відповідь: :≈ 1,3 г)

 3. Обчислити об’єм сульфатної кислоти (густина розчину 1,73 г/см3; W(H2SO4) = 80 %), який потрібний для приготування 2 дм3 розчину з молярною концентрацією еквівалента сульфатної кислоти 0,05 моль/дм3. (Відповідь:≈ 3,6 см3)

 4. Для стандартизації розчину хлоридної кислоти 20,00 см3 розчину натрій гідроксиду (ТNaOH = 0,003982 г/см3) відтитрували розчином кислоти. На титрування витратили 18,95 см3 розчину HCl. Обчисліть молярну концентрацію еквівалента HCl, коефіцієнт поправки, титр хлоридної кислоти. (Відповідь:0,1051 моль/дм3; 1,051 до 0,1 моль/дм3;,003830 г/см3)

 5. Для стандартизації розчину калій гідроксиду наважку щавлевої кислоти масою 5,9840 г розчинили в мірній колбі об’ємом 1000 см3. На титрування 25,00 см3 одержаного розчину витратили 22,70 см3 розчину калій гідроксиду. Обчисліть молярну концентрацію розчину калій гідроксиду , коефіцієнт поправки, титр калій гідроксиду за хлоридною кислотою.

(Відповідь:0,1045 моль/дм3; 1,045 до 0,1 моль/дм3; 0,003809 г/см3 )

 1. На титрування розчину, що містить 0,2584 г безводної соди, витратили 21,35 см3 розчину сульфатної кислоти. Обчисліть титр сульфатної кислоти і титр сульфатної кислоти за натрій гідроксидом. (Відповідь:0,01119 г/см3; 0,009132 г/см3)

 2. На титрування розчину, одержаного з 0,5120 г Na2B4O7·10H2O (х.ч.), витратили 26,32 см3 розчину хлоридної кислоти. Обчисліть титр хлоридної кислоти і молярну концентрацію еквівалента хлоридної кислоти.

(Відповідь:0,003718 г/см3; 0,1020 моль/дм3)

 1. На титрування 20,00 см3 розчину натрій гідроксиду витратили 19,10 см3 розчину сульфатної кислоти з Т = 0,01007 г/см3. Обчисліть молярну концентрацію розчину натрій гідроксиду. (Відповідь:0,1963 моль/дм3)

 2. На титрування 15,00 см3 хлоридної кислоти витратили 14,90 см3 розчину калій гідроксиду з молярною концентрацією еквівалента калій гідроксиду 0,0964 моль/дм3. Обчисліть молярну концентрацію еквівалента хлоридної кислоти. (Відповідь:0,09576 моль/дм3)

 3. Обчисліть коефіцієнт поправки розчину хлоридної кислоти з THCl = 0,001842 г/см3. (Відповідь:1,011 до 0,05 моль/дм3)

 4. Обчисліть молярну концентрацію еквівалента і коефіцієнт поправки розчину калій гідроксиду, якщо TКОН = 0,05611 г/см3.

(Відповідь:1,0020 моль/дм3; 1,0020 до 1 моль/дм3 )

 1. На нейтралізацію 20,00 см3 розчину КОН витрачено 20,50 см3 розчину HCl, де с(HCl) = 0,1002 моль/дм3. Чому дорівнює молярна концентрація еквівалента КОН та титр розчину КОН? (Відповідь:0,1027 моль/дм3; 0,005751 г/см3)

 2. На нейтралізацію 25,00 см3 розчину H2SO4 з с( H2SO4) = 0,1125 моль/дм3 витрачено 28,50 см3 розчину NaOH. Обчислити молярну концентрацію еквівалента розчину NaOH та коефіцієнт поправки.

(Відповідь:0,09868 моль/дм3; 0,9868 до 0,1 моль/дм3)

 1. Визначити масову частку Н2С2О4·2Н2О в забрудненому препараті, якщо на титрування наважки 0,1585 г витрачено 21,37 см3 0,1093М розчину КОН. (Відповідь:92,90%)

 2. Наважку речовини 0,5514 г, яка містить натрій карбонат, розчинили у мірній колбі місткістю 100,00 см3. На титрування 20,00 см3 розчину з фенолфталеїном використано 10,37 см3 0,1М розчину НCl з К=1,037. Розрахувати масову частку Na2СО3 в дослідній речовині. (Відповідь:51,46%)

 3. Наважку щавлевої кислоти Н2C2O4·2Н2О масою 0,6893 г розчинили в каліброваній мірній колбі місткістю 99,94 см3. На титрування 20,00 см3 розчину використано 21,03 см3 розчину NaOH. Розрахуйте молярну концентрацію NaOH у розчині та коефіцієнт поправки.

(Відповідь:0,1041 моль/дм3; 1,041 до 0,1 моль/дм3)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]