Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Кислотно-основне титрування в неводних середовищах

Титрування в неводних середовищах застосовується в аналітичній практиці для кількісного визначення різних неорганічних та органічних речовин. Такий метод титрування має ряд переваг перед титруванням у водному середовищі. Так, у неводних розчинниках можливо визначити сполуки (кислоти, основи та солі), титрування яких у воді практично неможливо внаслідок слабких кислотно-основних властивостей або внаслідок малої розчинності речовин. Метод титрування в неводних середовищах також дає можливість проводити визначення багатокомпонентних систем: аналіз сумішей етанової та сульфатної кислот (СН3СООН + Н2SO4), натрій гідроксиду та натрій ацетату (NaОН + NaCH3COO), метанової та хлоридної кислот (НСООН + НСl) тощо.

При заміні води на інший (неводний) розчинник змінюються константи іонізації кислот і основ, тобто неводні розчинники диференційно впливають на силу кислот і основ. При цьому відзначаються такі загальні закономірності.

  1. 1. Кислотні розчинники (СН3СООН, НСООН) як сильні донори протонів підвищують силу основ. Наприклад, анілін та кофеїн у воді є слабкими основами, а у метановій кислоті наближаються до сильних кислот:

Речовина

рК у H2O

рK у HCOOH

анілін

9,42

0,44

кофеїн

13,4

0,78

2. Кислотні розчинники знижують силу кислот, внаслідок розвинених конкурентних протонно-донорних властивостей. Наприклад, НCl, H2SO4, HNO3 у воді є сильними кислотами, а в оцтовій кислоті вони проявляють властивості слабких кислот:

3. Основні розчинники (піридин, формамід, диметилформамід) як сильні акцептори протонів знижують силу основ. Наприклад:

Речовина

рК у H2O

рK у диметилформаміді

триметиламін

4,8

9,2

амоніак

4,2

9,4

Неводне титрування найчастіше проводять у метанолі, етанолі, оцтовій кислоті, ацетоні, діоксані або в їхніх сумішах. Метанол СН3ОН і етанол C2H5OH зручні для проведення кислотно-основного титрування, вони є розчинниками багатьох органічних та неорганічних кислот і основ, які погано розчинні у воді. Кислотність і основність речовин у метанолі і етанолі зменшується порівняно із водою внаслідок зменшення дисоціації, що приводить до диференціювання кислот і основ по силі і дозволяє відтитрувати їх при спільній присутності.

Робочі розчини у методах неводного титрування

Можна навести кілька титрантів неводного титрування, які використовуються у фармації.

Речовини основного характеру титрують:

  • розчинами НСlО4 у безводній оцтовій кислоті (або діоксані);

  • розчинами HCl у суміші пропіленгліколю з хлороформом.

Речовини кислотного характеру титрують:

  • розчинами натрій метилату CH3ONa або калій метилату СН3ОК у суміші бензену з метанолом;

  • розчинами NaOH або КОН у метанолі;

  • розчином тетраетиламоній гідроксиду N(С2Н5)4ОН у спирті.

Більшість кислотно-основних індикаторів, що застосовують при титруванні у водних середовищах, можуть бути використані для визначення кінцевої точки титрування в неводних розчинниках. Однак поведінка таких індикаторів в неводному середовищі та водному розчині значно відрізняється і тому не може бути передбачена заздалегідь. Наприклад, при титруванні основ в етановій кислоті індикатором може бути метиловий фіолетовий, який змінює забарвлення в точці еквівалентності від фіолетового до блакитного або синьо-зеленого. Кращими способами фіксування точки еквівалентності є фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]