Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Лабораторна робота визначення масової частки калій йодиду методом фольгарда

Мета: визначити масову частку калій йодиду в досліджуваній речовині методом тіоціанатометричного титрування.

Сутність методу: до аліквотної частини розчину калій йодиду додають надлишок стандартного розчину аргентум(І) нітрату (точний об'єм), залишок розчину аргентум(І) нітрату відтитровують стандартним розчином амоній тіоціанату в присутності індикаторуреагенту – залізо-амонійних галунів.

Аналітичні прийоми: зворотне титрування, метод піпетування.

Хімізм процесу

1. До титрування:

KI + AgNO3(надлишок) → AgI↓ + KNO3

Iˉ + Ag+ → AgI↓

жовтий осад

2. Процес титрування:

AgNO3(залишок) + NH4NCS → AgNCS↓ + NH4NO3

Ag+ + NCSˉ → AgNCS↓

білий осад

3. Кінцева точка титрування:

NH4Fe(SO4)2 + 3NH4NCS → [Fe(NCS)3] + 2(NH4)2SO4

Fe3+ + 3NCSˉ → [Fe(NCS)3]

червоний розчин

М(КІ) = 166,00 г/моль

План експерименту

  1. Розрахунок маси наважки калій йодиду:

Вихідні дані: c(AgNO3) = 0,05 моль/дм3; c(NH4NCS) = 0,05 моль/дм3;

Vм.к. = 250 см3.

2. Взяття наважки калій йодиду на аналітичних терезах у межах ± 0,1г.

Результати зважування занести в лабораторний журнал.

mб з н.

=

mб.

=

mн.

=

3. Приготування розчину КІ.

Наважку калій йодиду кількісно перенести до мірної колби об'ємом 250 см3, розчинити в дистильованій воді (1/3 від об'єму колби), потім довести об'єм розчину до мітки та ретельно перемішати.

4. Процес титрування.

За допомогою піпетки відібрати у конічну колбу для титрування аліквотну частину розчину калій йодиду (10,0 см3), додати 25,0 см3 титранту аргентум(І) нітрату та 2 см3 індикатору – залізо-амонійних галунів і титрувати стандартним розчином амоній тіоціанату до блідочервоного забарвлення розчину над осадом. Титрування проводити не менш трьох разів при відтворюваності результатів.

Результати титрування записати в таблицю.

1

2

3

V(KI), см3

V(NH4NCS), см3

5.1. У розчин введено число молей еквівалента (надлишок):

nнадл.( , моль

5.2. Частина прореагувала з . Залишок відтитрували стандартним розчином :

nзалиш. n

n , моль

5.3. Розрахунок числа молей , які прореагували з :

n nнадл. nзалиш.

у пробі (Vпроби)

для аналізу

n , моль

5.4. Розрахунок маси в об’ємі мірної колби

, г

5.5. Розрахунок масової частки калій йодиду в досліджуваній солі:

, %

Загальна розрахункова формула:

6. Висновок.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ КАЛІЙ ХЛОРИДУ

МЕТОДОМ МЕРКУРОМЕТРІЇ

Мета: визначити масову частку калій хлориду меркурометричним методом.

Сутність методу: наважку калій хлориду відтитровують титрантом димеркурій(І) динітратом в присутності індикаторуреагенту – дифенілкарбазону в кислому середовищі.

Аналітичні прийоми: пряме титрування, метод окремих наважок.

Хімізм процесу

2КCl + Hg2(NO3)2 → Hg2Cl2↓ + 2КNO3

2Cl- + Hg → Hg2Cl2

М(КCl) = 74,56 г/моль; fекв=1

План експерименту

  1. Розрахунок маси наважки натрій хлориду:

Вихідні дані: V( ) = 25 см3 (1/2 від об’єму бюретки)

c( Hg2(NO3)2) = 0,05 моль/дм3

2. Взяття наважки на аналітичних терезах.

Результати зважування занести в лабораторний журнал:

mб з н = mб з н = mб з н =

mб = mб = mб =

mн = mн = mн =

3. Процес титрування.

Наважку калій хлориду кількісно перенести до конічної колби для титрування, розчинити у дистильованій воді, додати декілька крапель розчину нітратної кислоти (2 моль/дм3) та 2-3 краплі розчину дифенілкарбазону і титрувати титрантом Hg2(NO3)2 при інтенсивному перемішуванні до синьо-фіолетового забарвлення розчину. (Для одержання більш точного результату індикатор додають у кінці титрування). Результати титрування занести у таблицю:

1

2

3

mнав.(KCl), г

V(Hg2(NO3)2), см3

4. Розрахунок результатів аналізу:

4.1. Розрахунок титру відповідності:

    1. Розрахунок маси калій хлориду:

    1. Розрахунок масової частки калій хлориду:

Загальна розрахункова формула:

4.4. Розрахунок середнього результату:

5. Висновок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]