Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Лабораторна робота приготування і стандартизація розчину хлоридної кислоти

Мета: закріпити навички приготування стандартних розчинів (первинні та вторинні); встановити концентрацію хлоридної кислоти в розчині за допомогою первинного стандарту натрій тетраборату.

Сутність методу: аліквотну частину розчину первинного стандарту натрій тетраборату відтитровують розчином хлоридної кислоти в присутності кислотно-основного індикатору.

Аналітичні прийоми: метод прямого титрування, метод піпетування.

Хімізм процесу

Na2B4O7 + 2HCl → Н2В4О7 + 2NaCl

Н2В4О7 + 5Н2О F 4H3ВО3

N a2B4O7 + 2HCl + 5Н2О → 4Н3ВО3 + 2NaCl

М( Na2B4O7·10H2O) = 190,69 г/моль; М(HCl) = 36,46 г/моль, fекв=1/2

Вибір індикатору: продуктами реакції є сіль натрій хлорид (не підлягає гідролізу) і слабка борна кислота, тому у точці еквівалентності рН < 7 (pН ≈ 5,3).

Індикатор: метиловий червоний або метилоранж.

План експерименту

І. Приготування розчину титранту хлоридної кислоти

1. Розрахунок об'єму концентрованої хлоридної кислоти для приготування розчину з молярною концентрацією еквіваленту 0,05 моль/дм3:

Вихідні дані: Vр-ну = 500 см3; W(HCl) = 37 %; ρp-ну = 1,16 г/см3

2. Приготування розчину хлоридної кислоти.

В склянку об'ємом 500 см3 налити 200-300 см3 дистильованої води, додати розрахований об'єм концентрованої хлоридної кислоти за допомогою мірного циліндру та довести об'єм розчину до 500 см3 дистильованою водою. Розчин перемішати.

II. Приготування розчину первинного стандарту натрій тетраборату

  1. Розрахунок маси наважки натрій тетраборату:

Вихідні дані: с( Na2B4O7 ·10H2O) = 0,05 моль/дм3, Vм.к.= 250,0 см3:

2. Взяття наважки натрій тетраборату на аналітичних терезах у межах mнав±0,1 г.

Результати зважування занести в лабораторний журнал.

mб з н.

=

mб.

=

mн.

=

3. Приготування розчину натрій тетраборату в мірній колбі об’ємом 250,00 см3.

Підігріти 100-150 см3 дистильованої води. У мірну колбу об'ємом 250 см3 за допомогою лійки перенести наважку бури, ополоснути бюкс і лійку декілька разів гарячою дистильованою водою, розчинити наважку бури приблизно в 100 см3 гарячої води (температура близько 80оС). Після охолодження розчину довести до мітки об'єм розчину дистильованою водою і ретельно перемішати.

III. Стандартизація розчину хлоридної кислоти

  1. Процес титрування.

У колбу для титрування за допомогою мірної піпетки відібрати аліквотну частину розчину первинного стандарту натрій тетраборату, додати 2-3 краплі індикатору метилового червоного (або метилоранжу) і титрувати розчином хлоридної кислоти до зміни забарвлення від жовтого до оранжевого.

Титрування проводити не менш трьох разів при розбіжності результатів не більш, ніж на 0,1 см3.

2. Результати титрування записати в таблицю:

1

2

3

V(Na2B4O7), см3

V(HCl), см3

3. Розрахунок результатів аналізу:

    1. Розрахунок молярної концентрації еквіваленту розчину натрій тетраборату:

3.2. Розрахунок молярної концентрації еквіваленту хлоридної кислоти:

3.3. Розрахунок коефіцієнту поправки розчину хлоридної кислоти, якщо стеор. = 0,05 моль/дм3:

3.4. Розрахунок титру хлоридної кислоти:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]