Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Кислотно-основне титрування

Область

використання

методу

Титранти

методу

Методи

встановлення

кінцевої точки

титрування

Стандартні

речовини та

розчини

Умови титрування

Рівняння хімічних реакцій

Визначають:

1.сильні кислоти та основи;

2.слабкі кислоти та основи;

3. солі, які гідроліуються

Розчини:

1.лугів: NaOH, КОН та ін.

0,1 М – 0,01 М

(алкаліметрія)

2. кислот: HCl, H2SO4 тощо

0,1 М – 0,01 М

(ацидиметрія)

Індикаторний:

кислотно-основні

індикатори

(наприклад: метиловий оранжевий, фенолфталеїн)

стандартні речовини

Н2С2О4·2Н2О

Н2С4Н4О6

стандартні

розчини:

HCl, H2SO4

стандартні речовини

Na2B4O7·10H2O, NaCO3, K2CO3;

стандартні

розчини:

NaОН, КОН, Ва(ОН)2

1.Правильний вибір індикатору за продуктами реакцій або за кривою титрування.

2.Повільно поблизу точки еквівалентності.

3. При t =20–25оС

Н++ОН-  НОН

Наприклад, пряме титрування:

N

ф-ф

a2CO3+HCl NaHCO3 +NaCl

N

м.о

a2CO3+2HCl CO2+H2O+2NaCl

Додаток 5

Методи окисно-відновного титрування

Оксидиметрія

Редуктометрія

В основі метода лежить визначення вмісту відновників шляхом титрування їх стандартними розчинами окисників:

перманганатометрія (титрант – KMnO4);

броматометрія (титрант – КВrO3);

йодометрія (титрант – І2 в КІ)

нітритометрія (титрант – NaNО2)

цериметрія (титрант – розчини солей Се4+)

хроматометрія (титрант – К2Сr2О7)

В основі метода лежить визначення вмісту окисників шляхом титрування їх стандартними розчинами відновників:

йодометрія (титрант – Na2S2O3)

нітритометрія (титрант – NaNО2)

аскорбінометрія (титрант – С6Н8О6)

ферометрія (титрант – FeSO4)

Додаток 6

Перманганатометричне титрування

Область

використання методу

Титрант

методу

Методи

встановлення кінцевої

точки

титрування

Стандартні

речовини

Умови титрування

Рівняння хімічних реакцій

Визначають:

1.відновники:

С2О42-, Fe2+,

H2O2, NO2- - прямим титруванням;

2.Са2+ - зворотним або замісниковим титруванням;

3.окисники: MnO2, K2Cr2O7, S2O82- - зворотним титруванням.

Розчин:

КMnO4

0,1 М –

0,05 М

1. Безіндикаторний – за появою стійкого рожевого забарвлення розчину при дії надлишкової краплі титранта.

2. Індикаторний:

фероїн (редокс-індикатор)

Н2С2О4 ·2Н2О;

Na2С2О4;

As2O3;

(NH4)2Fe(SO4)2·6Н2О

Стандартні розчини:

Н2С2О4

NaAsО2

Na2C2O4

1.Середовище сильнокисле

(в присутності H2SO4)

2.При кімнатній температурі або нагріванні

(t = 60 – 70оС)

3.Титрують повільно.

MnO-4+8Н++5ē → Mn2+ + 4Н2О

Е = 1,51 В

Додаток 7

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]