Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Умови титрування за методом Фаянса–Ходакова

1. Титрування з флуоресцеїном проводять при рН = 710 (визначають Clˉ, Brˉ, Iˉ, NCSˉіони), з еозином – при рН = 2 (визначають Brˉ, Iˉ, NCSˉ-іони).

2. Осад повинен мати максимальну поверхню, для чого до розчину додають колоїди: крохмаль, декстрин.

3. Іони індикатору повинні адсорбуватися осадом значно слабше, ніж досліджувані іони.

6.3. Тіоціанатометрія Метод Фольгарда

Титранти методу – стандартні розчини NH4NCS (або КNCS) та AgNO3.

Методом Фольгарда визначають:

  • галогеніди (Clˉ, Brˉ, Iˉ) – зворотне титрування;

  • Ag+, Hg2+ – пряме титрування.

Індикатор методу – іони Fe3+ у вигляді залізоамонійних галунів NH4Fe(SO4)2·12H2O (індикаторреагент). При надлишковій краплі NCSˉіонів, іони Fe3+ утворюють водорозчинну комплексну сполуку – ферум(III) тіоціанат [Fe(NCS)3] червоного кольору.

Для визначення галогенідів методом зворотного титрування потрібні два титранти – AgNO3 і NH4NCS.

Сутність методу зворотнього титрування: до розчину галогеніду, що аналізують, додають у надлишку певний об’єм титранту AgNO3. Залишок титранту AgNO3, що не прореагував, відтитровують другим титрантом NH4NCS у присутності індикатору NH4Fe(SO4)2·12H2O. В кінцевій точці титрування розчин над осадом забарвлюється в червоний колір.

Наприклад, при аналізі KI відбуваються наступні реакції:

1. До титрування:

KI + AgNO3(надлишок) → AgI↓ + KNO3

Iˉ + Ag+ F AgI↓

жовтий осад

2. Процес титрування:

AgNO3(залишок) + NH4NCS → AgNCS↓ + NH4NO3

Ag+ + NCSˉ F AgNCS↓

білий осад

3. Кінцева точка титрування:

NH4Fe(SO4)2 + 3NH4NCS → [Fe(NCS)3] + 2(NH4)2SO4

Fe3+ + 3NCSˉ F [Fe(NCS)3]

червоний розчин

Умови титрування за методом Фольгарда

1. Титрування проводять в кислому середовищі. Це перешкоджає гідролізу Fe(III). Крім того, осад AgNCS не розчиняється у кислотах. Це вигідно відрізняє його від методів Мора і Фаянса-Ходакова при визначенні галогенідів та AgNO3 в сильно-кислому середовищі.

2. Титрування проводять при інтенсивному перемішуванні, щоб запобігти адсорбції іонів Ag+ на поверхні осаду AgNCS.

3. Індикатор додають наприкінці титрування, щоб запобігти реакції:

2Fe3+ + 2Iˉ F 2Fe2+ + I2

Іони Fe3+ виступають окисником, I іони  відновником

Е = 0,77В  0,54 В = 0,23В

Е > 0. Реакція відбувається

6.4. Меркурометрія

М еркурометрія –метод осаджувального титрування, який оснований на утворенні важкорозчинних солей галогенід-іонів з солями димеркурій(І)-катіона:

Hg2(NO3)2 + 2Cl- → Hg2Cl2↓+ 2NO К = 1,3·10-18

Hg2(NO3)2 + 2Br- → Hg2Br2↓ + 2NO К = 5,8·10-23

Hg2(NO3)2 + 2I- → Hg2I2↓ + 2NO К = 4,5·10-29

Титрант методу – розчин димеркурій(І) динітрату Hg2(NO3)2 у розведеній нітратній кислоті.

Область використання методу: визначення хлоридів, бромідів, йодидів.

Приготування та стандартизація розчину титранту

Вихідна речовина Hg2(NO3)2·2Н2О – нестійка і містить домішки Hg2+-іонів. Тому наважку солі Hg2(NO3)2·2Н2О зважують на технічних терезах і розчиняють у розведеній нітратній кислоті. Для відновлення домішок Hg2+-іонів до Hg -іонів до одержаного розчину солі додають 3-4 краплі металічної ртуті та залишають не менше, ніж на добу. За цей час відбувається реакція:

Hg2+ + Hg → Hg

Розчин димеркурій(І) динітрату необхідно зберігати у посуді з темного скла.

Стандартизують розчин димеркурій(І) динітрату за первинними стандартами натрій хлоридом або натрій бромідом.

Індикація кінцевої точки титрування:

  • індикатор-реагент – ферум(ІІІ) тіоціанат [Fe(NCS)3]. Дія індикатора заснована на тому, що після осадження галогенід-іонів в розчині з'являється надлишок Hg -іонів, які реагують з NCSˉ-іонами, внаслідок чого зникає червоне забарвлення розчину.

Процес титрування:

2NaCl + Hg2(NO3)2 = Hg2Cl2↓ + 2NaNO3

2Cl- + Hg F Hg2Cl2

В кінці титрування надлишок титранту реагує з індикатором:

3Hg22+ + 2[Fe(NCS)3] F 3[Hg2(NCS)2] + 2Fe3+

Недоліком використання цього індикатора є необхідність проведення контрольного досліду, при якому встановлюють об'єм титранту, який витратили на титрування галогенід-іонів.

  • індикатор-реагент – дифенілкарбазон.

Дія індикатора заснована на тому, що після повного осадження галогенід-іонів надлишкова крапля титранту утворює з дифенілкарбазоном осад синього кольору (сильно-кисле середовище).

Перевагою використання дифенілкарбазону є:

  • можливість титрування в сильно-кислому середовищі,

  • титрування в забарвлених або мутних розчинах,

  • можливість зворотного титрування.

Дифенілкарбазон (1 %-вий розчин у 95 %-вому етанолі) можна розглядати як адсорбційний індикатор, який в точці еквівалентності забарвлює осад Hg2Cl2 (Hg2Br2, Hg2І2) у бузковий колір.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]