Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Контрольні питання:

 1. Надайте визначення гравіметричного методу аналізу.

 2. Назвіть типи гравіметрії, поясніть на прикладах.

 3. Надайте визначення наважці.

 4. Чим відрізняються осаджена форма від гравіметричної?

 5. Вимоги до осадженої та гравіметричної форм.

 6. Застосування методів осадження.

 7. Надайте визначення кристалічних і аморфних осадів.

 8. Умови осадження кристалічних осадів.

 9. Умови осадження аморфних осадів.

 10. Які існують норми до розрахунків мас наважок в гравіметричних методах?

 11. Розрахунки результатів аналізу у гравіметричних методах.

Розділ ІІ.

ТИТРИМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Глава 2. Основні положення титриметричного аналізу

Т итриметрія – це метод кількісного аналізу речовин, основною операцією якого є вимірювання точних об’ємів розчинів, інакше кажучи, титриметричний аналіз – це метод, оснований на титруванні.

Титрування – процес визначення речовини поступовим додаванням невеликих кількостей речовини – титранту доти, поки досліджувана речовина практично повністю не прореагує. Кількість дослідного компонента досліджуваної речовини розраховують за точно виміряним об’ємом титранта, враховуючи його концентрацію та стехіометрію реакції.

Титрант (розчин реагенту) – це робочий розчин з точно відомою концентрацією реагенту, який вступає в реакцію з досліджуваною речовиною.

Аліквотна частка (аліквота) – точно відома частина дослідного розчину. Часто відбирається піпеткою і позначається Vп

Точка еквівалентності (ТЕ) момент титрування, коли кількість прилитого титранта точно еквівалента кількості досліджуваної речовини.

Кінцева точка титрування (КТТ) – момент титрування, в якому має місце різка зміна властивості розчину (наприклад, його забарвлення). На практиці частіше фіксують саме кінцеву точку титрування, яка в певній мірі, наближається до точки еквівалентності, але не співпадає з нею.

Індикатор хімічна речовина, яка змінює свої фізичні властивості при зміні властивостей середовища в точці еквівалентності або поблизу неї. Різка видима зміна індикатору (його забарвлення) відповідає КТТ.

Інтервал переходу індикатора – область концентрації іонів Гідрогену, металу або інших іонів, в межах якої людське око здатне сприймати зміну кольору, відтінку або інших візуальних факторів, що викликане зміною співвідношення двох форм індикатору.

Титриметричний аналіз по відношенню до швидкості виконання має велику перевагу порівняно з гравіметричним аналізом. Час, який потрібен для проведення аналізу, вимірюється хвилинами. Прискорення виконання аналізу досягається завдяки тому, що замість зважування продукту реакції у титриметричному аналізі проводять вимірювання об'єму титранту. Тому в хімічному аналізі більшість робіт виконують саме методами титриметричного аналізу. Область застосування титриметричного аналізу значно ширше, ніж гравіметричного, внаслідок можливості використання різних типів реакцій: нейтралізації, окиснення-відновлення, осадження, комплексоутворення тощо. Тоді як у гравіметричному аналізі (метод осадження), використовуються тільки реакції, що супроводжуються випадінням осаду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]