Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Окисно-відновні індикатори

Визначення кінцевої точки титрування в редокс методах здійснюють безіндикаторним методом або за допомогою специфічних редокс-індикаторів.

Безіндикаторні методи використовують тоді, коли титрант забарвлений, а продукт його реакції з досліджуваною речовиною – безбарвний (перманганатометрія), або в тому випадку, коли продукт реакції має інтенсивне забарвлення (броматометрія).

До специфічних індикаторів відносять крохмаль, який використовують в йодометрії. Крохмаль – індикатор на присутність вільного дийоду, точніше [I3]-. В присутності [I3]- крохмаль синіє. Це пояснюється адсорбцією [I3]- на амілозі, яка входить до складу крохмалю. З перебігом часу в розчині крохмалю проходить гідроліз, полісахаридні ланцюги скорочуються і забарвлення з синього перетворюється на червоне. Тому використовують свіжоприготовлені 1 % розчини крохмалю.

Редокс-індикатори – це органічні речовини, які змінюють свій колір у залежності від зміни окисно-відновного потенціалу системи.

Редокс-індикатори мають дві форми – окиснену Indox та відновлену Indred, колір цих форм відрізняється:

Indox + nē → Indred

Перехід індикатору з однієї форми в іншу та зміна його забарвлення відбувається при певному діапазоні значень величини редокс-потенціалу – інтервалу переходу індикатору. Перехід забарвлення індикатору спостерігається при рівних концентраціях окисненої та відновленої форм індикатору.

Редокс-індикатори, які зворотно змінюють свій колір в залежності від потенціалу системи, та найчастіше використовуються індикатори, наведені в таблиці 1:

Таблиця 1.

Індикатори методу окисновідновного титрування

Індикатор

Окиснена форма

Відновлена форма

дифеніламін

безкольорова

фіолетово-синя

фенілантранілова кислота

безкольорова

червоно-фіолетова

ферроїн

червона

синя

метиленовий синій

синьо-зелена

безбарвна

Вибір редокс-індикаторів здійснюють при порівнянні редокс-потенціалів системи та індикатору, які наведені в довідниках або за кривими титрування при умові, що інтервал переходу індикатору знаходиться в межах стрибка титрування.

5.2. Перманганатометрія

Перманганатометрія – метод, оснований на використанні окисних властивостей калій перманганату, для аналізу сполук, що мають відновні властивості.

Калій перманганат KMnO4 – сильний окисник, речовина інтенсивного фіолетового забарвлення. Окисні властивості розчину залежать від рН середовища.

рН << 7 При окисненні в сильно-кислому середовищі MnO4- відновлюється до Mn2+ і малиновий колір розчину зникає:

MnO + 8H+ + 5ē F Mn2+ + 4H2O = 1,51 В

М( KMnO4) = 31,61 г/моль; fекв=1/5

рН ≤ 7 В слабкокислому та нейтральному середовищах відновлення відбувається до MnO2, який випадає у вигляді бурого осаду:

MnO + 4H+ + 3ē F MnО2↓ + 2H2O = 1,69 В

М( KMnO4) = 52,68 г/моль; fекв=1/3

рН ≥ 7 В нейтральному та слабколужному середовищі також утворюється MnO2.

MnO + 2H2О +3ē F MnО2↓ + 4OН- = 0,60 В

М( KMnO4) = 52,68 г/моль; fекв=1/3

Осад манган(IV) діоксиду заважає встановленню КТТ та може адсорбувати на своїй поверхні дослідну речовину.

рН > 7 У лужному середовищі Mn(VII) відновлюється до Mn(VI), який забарвлює розчин у зелений колір, що заважає встановленню КТТ.

MnO + ē F MnО = 0,56 В

М(KMnO4) = 158,03 г/моль; fекв=1

Таким чином, з урахуванням всього вищенаведеного можна зазначити, що перманганатометричне титрування необхідно проводити в сильнокислому середовищі.

Для створення необхідного рН середовища використовують сульфатну кислоту. Інші мінеральні кислоти застосовувати неможна.

Нітратна кислота також є сильним окисником, тому буде частково окиснювати дослідний відновник. Об’єм розчину KMnO4 буде меншим, ніж потрібно за реакцією. Результат аналізу буде невірним.

Хлоридна кислота – це відновник і буде разом з дослідною речовиною окиснюватися розчином KMnO4. Об’єм розчину KMnO4 буде більший, ніж потрібно для окиснення дослідної речовини, що збільшує помилку аналізу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]