Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Коломієць І.В., Матушкіна Є.М., Сафронова Г.Ю.,

Шевченко І.Л., Шматько О.А.

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ

Частина 1. Якісний аналіз

2012

Рецензент:

Диннік Є.А. – канд. фарм. наук, доц. кафедри аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету

Аналітична хімія. Ч.1 Якісний аналіз: Навч. посіб. для фармацевтичних вузів та відділень І-ІІ рівня акредитації /І.В. Коломієць, Є.М. Матушкіна, Г.Ю.Сафронова, І.Л. Шевченко, О.А. Шматько

Навчальний посібник затверджено на засіданні методичної ради Коледжу НФаУ

Протокол № 1 від 29.08.2011 р.

Передмова

Аналітична хімія – це самостійна хімічна наука, яка на основі фундаментальних законів хімії та фізики, розробляє принципові методи та прийоми якісного та кількісного аналізу складу речовини.

Вивчення аналітичної хімії закладає основи для подальшого опанування профільних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, фармакогнозія, технологія ліків, фармакологія та технічний аналіз.

Даний посібник складений згідно з вимогами навчальної програми з дисципліни «Аналітична хімія» для підготовки молодших спеціалістів напряму «Фармація» спеціальностей «Фармація», «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук», «Виробництво фармацевтичних препаратів».

Перша частина, «Якісний аналіз», містить загальні теоретичні основи сучасної аналітичної хімії, інструктивно-методичні матеріали для виконання практичних розрахункових завдань, матеріали до лабораторного практикуму. Окрема увага приділена біологічній ролі та практичному використанню сполук катіонів та аніонів аналітичних груп в медицині та фармації.

ВСТУП

Предмет та задачі аналітичної хімії

Аналітична хімія займає особливе місце в ряду хімічних дисциплін. З одного боку вона є фундаментальною дисципліною, яка закладає основи для вивчення фахових хімічних дисциплін, з іншого боку аналітична хімія – практична дисципліна, яка широко використовується в будь-яких сферах науки та виробництва.

Важливе значення хімічний аналіз має для розвитку аптечної справи і фармацевтичної промисловості. Особливо зростає роль хімічного аналізу в зв'язку з необхідністю покращення якості ліків.

На основі методів аналітичної хімії проводиться фармацевтичний аналіз – визначення якості ліків та лікарських препаратів. Фармацевтичний аналіз проводять у контрольно-аналітичних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, лабораторіях хіміко-фармацевтичних підприємств. При цьому можливий аналіз лікарської та хімічної сировини, контроль виробництва ліків як на окремих стадіях (постадійний контроль), так і готової продукції, лікарських препаратів тощо. Для контролю якості лікарських препаратів використовують фармакопейні методи аналізу, тобто методи, які регламентуються Державною Фармакопеєю України (ДФУ).

Вцілому, фармакопейний аналіз – це контроль якості лікарської сировини, субстанцій, лікарських форм, що проводиться у відповідності до вимог ДФУ або окремих фармакопейних статей.

Сучасна аналітична хімія видокремлює три розділи:

якісний хімічний аналіз – визначення (відкриття) хімічних елементів, іонів, атомів, молекул у дослідній речовині

кількісний аналіз – експериментальне визначення концентрації (кількості) елементів або їхніх сполук у дослідній речовині

інструментальні (фізичні та фізико-хімічні) методи аналізу – методи основані на використанні залежності між фізичними параметрами речовини, які вимірюються за допомогою приладів, та якісним і кількісним складом речовини.

Розділ І.

ТЕОРЕТИЧНІ

ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

Глава 1. Деякі положення теорії електролітичної дисоціації

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]