Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Перша допомога при нещасних випадках

Нещасні випадки (опіки, поранення, отруєння) у лабораторії виникають внаслідок недостатнього ознайомлення працюючих з відповідними інструкціями з охорони праці і техніки безпеки або в результаті необережної роботи.

Якщо нещасний випадок трапився, потерпілому треба надати першу допомогу:

  1. При попаданні на шкіру кислот це місце слід інтенсивно промити водою, а потім 1 %-вим розчином NaHCО3. При попаданні концентрованої сульфатної кислоти перед промиванням пошкоджену шкіру необхідно витерти сухим ватним тампоном.

  2. При попаданні на шкіру розчинів лугів пошкоджене місце промивають водою, а потім розведеною ацетатною кислотою або насиченим розчином боратної кислоти.

  3. При попаданні на шкіру фенолу, брому і подібних їм речовин необхідно негайно пошкоджене місце промити відповідни­ми органічними розчинниками (спиртом, етером тощо).

  4. При отруєнні хлором, бромом, нітрогену оксидами потерпілому необхідно дати вдихати пари розведеного розчину амо­ніаку і випити молоко.

  5. При опіках тіла полум'ям необхідно негайно промити місце опіку 1 %-вим розчином КМnО4 і покласти на пошкоджене місце компрес із спиртового розчину таніну.

  6. При порізах рану необхідно обробити спиртовим розчином йоду і перев'язати.

  7. Після надання першої допомоги потерпілому його терміново необхідно відправити до лікарні.

  8. При виникненні пожежі в лабораторії необхідно терміново вимкнути всі електричні прилади і перекрити подачу газу. Місце пожежі необхідно засипати піском або накрити протипожежною ковдрою і загасити вогонь за допомогою вогнегасника.

  9. Застосовувати воду для гасіння пожежі треба обережно, тому що вода в деяких випадках сприяє збільшенню пожежі.

Якісний аналіз неорганічних сполук

Якісний аналіз неорганічних сполук дозволяє вста­новити склад як індивідуальних неорганічних сполук, так і їх су­мішей.

Більшість неорганічних сполук є електролітами і у водних роз­чинах знаходиться у вигляді іонів. У зв'язку з цим якісний аналіз неорганічних сполук поділяють на аналіз катіонів і аніонів.

Аналіз катіонів

Існує декілька методів систематичного ходу аналізу катіонів: сірководневий, амоніачно-фосфатний, кислотно-основний тощо. У сірководневому методі застосовується високотоксичний гідроген сульфід.

Таблиця 5.

Методи аналітичної класифікації катіонів

Метод аналізу

Метод оснований на

Сірководневий

різній розчинності сульфідів металів

Кислотно-основний

різному відношенні катіонів до кислот (HCl, H2SO4) та основ (NaOH, NH3·H2O)

Амоніачно-фосфатний

різній розчинності фосфатів катіонів у воді та розчині амоніаку

Останнім часом найпоширенішим є аналіз катіонів за кислотно-основний методом, в основі якого лежить різна розчинність гідроксидів і деяких солей, утворених катіонами і сильними кислотами.

У посібнику описано якісний метод аналізу катіонів кислотно-основним методом на прикладі іонів, які найчастіше входять до складу лікарських препаратів або реагентів, що застосовуються у фармацевтичному аналізі.

Таблиця 6.

Класифікація катіонів за кислотно-основним методом

Група

Катіони

Груповий реагент

Розчинність сполуки

І

Na+, K+, NH , Li+

Не має

Хлориди, сульфати і гідроксиди розчиняються у воді.

ІІ

Ag+, Pb2+, Hg

HCl

Хлориди не розчиняються у воді.

ІІІ

Ba2+, Sr2+, Ca2+

H2SO4 + C2H5OH

Сульфати не розчиняються у воді.

IV

Al3+, Zn2+, Cr3+, As(III), As(V), Sn(II), Sn (IV)

Надлишок конц.

NaOH, H2O2

Гідроксиди не розчиняються у воді, але розчиняються в надлишку розчину лугу.

V

Fe2+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V)

Надлишок конц.

NH3·H2O

Гідроксиди не розчиняються ні у воді, ні в надлишку розчину лугу.

VI

Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+

Надлишок конц.

NH3·H2O

Гідроксиди не розчиняються у воді, надлишку лугу, але розчиняються в надлишку амоніаку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]