Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

3. Дія хроматів

Катіони Ва2+ і Sr2+ утворюють з розчинами K2CrO4 і Na2CrO4 жовті осади. Кальцій хромат СaCrO4 добре розчиняється у воді.

BaCl2 + 2K2CrO4 → BaCrO4↓ + 2KCl = 1,2·10-10

Ba2+ + CrO F BaCrO4

Sr(NO3)2 + K2CrO4 → SrCrO4↓ + 2KNO3 = 3,6·10-5

Sr2+ + CrO F SrCrO4

Виконання досліду: : в окремі пробірки до 2-3 крапель розчинів катіонів ІІІ аналітичної групи додати по 1-2 краплі розчину калій хромату K2CrO4. Спостерігати появу осадів BaCrO4 i SrCrO4 та зазначити їх колір.

Реакції Барій-катіона

1. Дія дихромат-іону

При взаємодії солей Барію з калій дихроматом К2Сr2О7 (в присутності ацетат – іонів, які зміщують хімічну рівновагу в бік перебігу прямої реакції) утворюється осад барій хромату ВаСrO4 жовтого кольору:

2ВаСl2 + К2Сr2О7 + Н2О → 2ВаСrO4 ↓+ 2КСl + 2НСl

2Ва2+ + Сr2О2О F 2BaCrO4↓ + 2H+

2H+ + 2CH3COО F 2CH3CОOH

Іони Sr2+ і Са2+ з дихромат-іонами осадів не утворюють.

Виконання досліду: В пробірку до 2-3 крапель розчину солі Барію додати 2-3 краплі розчину калій дихромату К2Сr2О7 та 2 краплі натрій ацетату CH3COОNa. Спостерігати появу осаду жовтого кольору.

2. Реакція забарвлення полум’я (фармакопейна реакція)

Солі барію забарвлюють полум'я пальника в жовто-зелений колір.

Виконання досліду: очищеною і розжареною ніхромовою дротинкою захопити сіль барію і внести у безбарвну частину полум’я пальника. Спостерігати зміну забарвлення полум′я у жовто-зелений колір.

Реакції Кальцій-катіона

1. Дія розчину сульфатної кислоти h2so4

Кальцій-катіони з сульфатною кислотою H2SO4 утворюють характерні кристали гіпсу CaSO4 ·2Н2О. Під мікроскопом ці кристали різко відрізняються від дрібних кристалів BaSO4 і SrSO4. Ця реакція мікрокристалоскопічна, вона дозволяє виявити іони Са2+ в присутності іонів Ва2+ і Sr2+.

CaCl2 + H2SO4 → CaSO4↓+ 2HCl

Са2+ + SO F CaSO4

Виконання досліду: на предметне скло нанести 1 краплю розчину солі Кальцію і 1 краплю концентрованої сульфатної кислоти H2SO4, упарити на водяній бані. Роздивитися кристали під мікроскопом.

2. Дія розчину амоній оксалату (nh4)2c2o4 (фармакопейна реакція)

Іони Са2+ утворюють з оксалат-іонами C2O42- білий кристалічний осад.

СаС12 + (NH4)2C2O4 → CaC2O4↓+ 2NH4Cl

Ca2+ + C2O42- F СаС2О4

Осад CaC2O4 розчиняється в мінеральних кислотах, але не розчиняється в гарячій ацетатній кислоті (на відміну від барій оксалату ВaC2O4 та стронцій оксалату SrC2O4). ДФУ використовує цю реакцію для визначення гранічного вмісту домішок Са2+-іонів у препаратах.

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину солі Кальцію додати 2-3 краплі розчину амоній оксалату (NH4)2C2O4. Спостерігати появу осаду білого кольору.

3. Дія розчину гліоксальгідроксіанілу (фармакопейна реакція)

Розчин гліоксальгідроксіанілу в присутності натрій гідроксиду, натрій карбонату і хлороформу забарвлює хлороформний шар у червоний колір:

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину солі Кальцію додати 3-4 краплі натрій гідроксиду, 2-3 краплі розчину гліоксальгідроксіанілу та 2-3 краплі хлороформу. Збовтати. Спостерігати зміну забарвлення хлороформного шару у червоний колір.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]