Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Класифікація комплексних сполук

а) за характером заряду комплексної сполуки:

катіонні [Ag(NH3)2]Cl, [Sr(OH2)6]Cl2

аніонні K4[Fe(CN)6] , Na3 [Со(NО2)6]

нейтральні [Pt(NH3)2Cl2], [Co(NH3)3(NO2)3]

б) за типом утворення

1. Утворені за типом приєднання, наприклад:

HCl + FeCl3 = H[FeCl4]

До цієї групи комплексних сполук відносяться:

  • ціанокомплекси, наприклад K3[Fe(CN)6], K2[Ni(CN)6]

  • тіоціанокомплекси, наприклад (NH4)2[Co(NCS)4]

  • галогенокомплекси, наприклад Na3 [AlCl6]; H[FeСl4]

  • нітрокомплекси, наприклад Na3[Со(NО2)6] та інші.

У цих випадках утворюється комплексні аніони.

2. Утворені за типом втілення, наприклад:

ZnCl2 + 4NH3 = [Zn(NH3)4]Cl2

До цієї групи комплексних сполук відносять:

  • амінокомплекси, наприклад [Со(NН3)4]SO4; [Ni(NH3)6]Сl4

  • аквакомплекси, наприклад [Аl(Н2О)6]Сl3 та інші.

У цих випадках утворюється комплексний катіон.

5.2.Рівноваги в розчинах комплексних сполук. Константи стійкості та нестійкості

Катіонні та аніонні комплексні сполуки, як правило, розчинні у воді. При цьому спочатку відбувається первинна електролітична дисоціація – відщеплюються іони зовнішньої сфери, тобто дисоціація йде за типом сильного електроліту:

[Zn(NH3)4]Cl2 → [Zn(NH3)4]2+ + 2Cl-

Na3[Со(NО2)6] → 3Na+ + [Co(NO2)6]3–

За певних умов відбувається вторинна дисоціація комплексного іона – за типом слабкого електроліту – ступінчасто відщеплюються ліганди внутрішньої сфери. Кожна ступінь характеризується своєю константою хімічної рівноваги , яку називають константою нестійкості комплексу Кнест

[Ag(NH3)2]+ F [Ag(NH3)]+ + NH3

[Ag(NH3)]+ F Ag+ + NH3

С умарна реакція процесу дисоціації

[Ag(NH3)2]+ F Ag+ + 2NH3

Добуток всіх ступінчастих констант нестійкості дорівнює повній константі нестійкості комплексу:

КІ нест·КІІнест = Кнест

Величина оборотна константі нестійкості називається константою стійкості комплексу. Позначається β = 1/ Кнест

Значення констант наведені в довідниках. Часто наведені показники констант: рКнест = - lgКнест

Чим менше величина константи нестійкості, тим стійкіше комплексний іон.

Знання констант нестійкості дозволяє розрахувати рівноважні концентрації іонів в розчині, проводити порівняння міцності різних комплексів. Використання комплексних сполук має і медико-біологічне значення: так, якщо, організм перенасичений сполуками якого-небудь металу, отруюючи його, то вводять антидоти – нетоксичні ліганди, які утворюють стійкі комплекси з цим металом, які потім виводяться з організму. При дефіциті в організмі якого-небудь металу, його вводять у вигляді комплексної сполуки.

5.3. Вплив різних чинників на процес комплексоутворення

а) Вплив рН середовища

Такий вплив має місце особливо в тому випадку, коли в реакціях утворення комплексів або в побічних реакціях лігандів беруть участь катіони Гідрогену.

Так, [Ag(NH3)2]+ може існувати в нейтральних та слабко лужних середовищах, а в кислому він руйнується з утворенням осаду:

[Ag(NH3)2]++ 2H+ + Cl F AgCl↓ + 2NH4+

Часто для повноти зв'язування катіону в комплекс

Ag++ 2NH3 F [Ag(NH3)2]+

реакцію комплексоутворення проводять в слабко лужному середовищі. При цьому гідроксильні-групи заважають взаємодії лігандів з іонами Гідрогену, зростає концентрація лігандів, а значить рівновага зміщується в бік утворення комплексу.

В сильно-лужному середовищі реакцію комплексоутворення не проводять, щоб запобігти гідролізу іонів металу та утворенню гідроксидів.

б) Вплив концентрації ліганду

Чим більше концентрація ліганду, тим повніше зв'яжеться метал в комплекс. Згідно з правилом Ле Шательє, при збільшенні концентрації вихідної речовини рівновага зміщується в бік перебігу прямого процесу, тобто утворення комплексної сполуки.

в) Вплив сторонніх іонів, що утворюють малорозчинні сполуки з металом-комплексоутворювачем

Як приклад розглянемо рівновагу

[Ag(NH3)2]+ F Ag+ + 2NH3

Цей комплекс достатньо стійкий: при кімнатній температурі Кнест= 6,1·10-8. Тобто рівновага зміщена в бік існування комплексу.

При введенні в розчин йодид-іонів можливе випадіння осаду

Ag+ + I F AgI↓

Добуток розчинності цього осаду має дуже мале значення = 8,3·10-17.

Кнест([Ag(NH3)2]+) > (AgI) = 8,3·10-17

тому комплекс буде руйнуватись і буде випадати осад.

г) Вплив температури

Як і будь-які константи хімічної рівноваги, константи нестійкості залежать від температури. Рівновага комплексоутворення зміщується в той чи іншій бік в залежності від природи речовин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]