Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Загальна характеристика

До ІІІ аналітичної групи відносяться катіони лужноземельних металів Барію Ba2+, Кальцію Ca2+, Стронцію Sr2+, які належать до головної підгрупи другої групи періодичної системи Д.І.Менделєєва. Досить висока поляризуюча дія катіонів III аналітичної групи призводить до того, що більшість солей цих катіонів – сульфати, карбонати, хромати, оксалати, фосфати практично нерозчинні у воді.

Груповим реагентом на ІІІ аналітичну групу є розчин H2SO4 у присутності етилового спирту, який впливає на повноту осадження катіонів цієї групи у вигляді сульфатів.

Для катіонів ІІІ аналітичної групи не характерні окисно-відновні реакції, тому що вони мають постійний ступень окиснення.

Більшість сполук, що містять катіони цієї аналітичної групи, білого кольору, а їх розчини безбарвні.

Загальноаналітичні реакції катіонів III групи

1. Дія 1м розчину сульфатної кислоти h2so4 (дія групового реагенту)

Катіони ІІІ аналітичної групи при дії розчину сульфатної кислоти утворюють білі кристалічні осади сульфатів.

BaCl2 + H2SO4 BaSO4↓ + 2HCl = 1,1·10-10

Ba2+ + SO F BaSO4

CaCl2 + H2SO4 CaSO4↓ + 2HCl = 2,5·10-5

Са2+ + SO F CaSO4

Sr(NO3)2 + H2SO4 SrSO4↓ + 2HNO3 = 3,2·10-7

Sr2+ + SO F SrSO4

Розчинність осаду CaSO4 досить велика, тому повного осадження іонів Са2+ не відбувається. Для зниження розчинності CaSO4 в розчин треба додати етиловий спирт. Це призводить до зниження розчинності осадів усіх катіонів III аналітичної групи. Сульфати Ва2+, Ca2+, Sr2+ не розчиняються у кислотах і лугах. CaSO4 розчиняється у концентрованих розчинах (NH4)2SO4 внаслідок реакції комплексоутворення.

CaSO4 + (NH4)2SO4 → (NH4)2[Ca(SO4)2]

CaSO4↓ + SO F [Ca(SO4)2]

Цю реакцію іноді використовують для виділення іонів Кальцію від інших катіонів ІІІ аналітичної групи.

Виконання досліду:в окремі пробірки до 2-3 крапель розчинів катіонів ІІІ аналітичної групи додати по 1-2 краплі 1М розчину сульфатної кислоти H2SO4 і 1-2 краплі етанолу. Спостерігати появу осадів та визначити їх колір.

2. Дія карбонатів

Катіони ІІІ аналітичної групи утворюють з розчинами Na2CO3 і К2CO3 білі кристалічні осади.

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl = 4,0·10-10

Ba2+ + CO F BaCO3

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2HCl = 3,7·10-9

Сa2+ + CO F CaCO3

Sr(NO3)2 + Na2CO3 → SrCO3↓ + 2NaNO3 = 1,0·10-10

Sr2+ + CO F SrCO3

Виконання досліду: в окремі пробірки до 2-3 крапель розчинів катіонів ІІІ аналітичної групи додати по 1-2 крапли розчину натрій карбонату Na2CO3 або калій карбонату К2CO3. Спостерігати появу кристалічних осадів і зазначити їх колір.

Осади карбонатів розчиняються в хлоридній, нітратній та ацетатній кислотах.

BaCO3↓ + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + H2O + CO2

BaCO3↓ + 2H+ F Ba2+ + H2O + CO2

BaCO3↓ + 2CH3COOH → Ba(CH3COO)2 + H2O + CO2

BaCO3↓ + 2CH3COOH F Ba2+ + 2CH3COO- + H2O + CO2

Виконання досліду: до утворених осадів додати декілька крапель нітратної або ацетатної кислоти. Спостерігати розчинення осадів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]