Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Лабораторна робота аналіз суміші катіонів V аналітичної групи

Мета: Провести систематичний хід аналізу катіонів V аналітичної групи.

Схема систематичного ходу аналізу суміші катіонів V аналітичної групи

Mg2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Bi3+

№ етапу

Етапи дослідження

1

Виявлення іонів Fe(II), Fe(III) в окремій пробі з реагентами K3[(Fe(CN)6]; K4[Fe(CN)6]:

Fe2+ Fe3[(Fe(CN)6]2

Fe3+ Fe4[(Fe(CN)6]3

2

Осадження катіонів V аналітичної групи з розчину дією концентрованих NH3·H2O та H2O2:

Mg 2+ Mg(OH)2

Mn2+ MnO2·H2O↓

Fe3+ Fe(OH)3

Bi3+ BiONO3

3

Відділення катіонів Mg2+ дією на осад 2 розчином NH4Cl:

Mg(OH)2 Mg2+

4

Виявлення іонів Mg2+ в центрифугаті 3 дією Na2HPO4 в присутності амоніачного буферного розчину:

Mg2+ MgNH4HPO4

5

Відокремлення катіонів Bi3+ і Fe3+ дією розчину HNO3 на осад 3:

BiONO3 Bi3+

Fe(OH)3↓ Fe3+

6

Розчинення осаду MnO2·H2O↓, одержаного за п. 5, дією розчину HNO3 в присутності H2O2:

MnO2·H2O↓ Mn2+

7

Виявлення іонів Mn2+ дією на розчин 6 (NH4)2S2O8:

Mn2+ MnO

8

Виявлення іонів Bi3+ в центрифугаті 5 дією свіжоприготованого [Sn(OH)4]2-:

Bi3+ Bi↓

Виконання роботи:

1. Катіони Fe2+ і Fe3+ виявляють дробним методом в окремих пробах дією розчинів калій гексаціаноферату(III) і гексаціаноферату(II):

3Fe2+ + 2[Fe (CN)6]3- F Fe3[(Fe (CN)6]2

4Fe3++ 3[Fe (CN)6]4- F Fe4[(Fe (CN)6]3

2. Усі катіони V групи, які містяться в розчині, осаджують у вигляді гідроксидів дією концентрованого розчину амоніаку NH3H2O.

3. Для відокремлення катіонів Магнію до осаду додають насичений розчин амоній хлориду NH4Cl, в якому розчиняється Mg(OH)2↓, одночасно додають розчин гідроген пероксиду H2O2 для окиснення манган(ІІ) гідроксиду до H2MnO3 (МnО2·nН2О).

4. Осад (Fe(ОН)3, ВiONO3, H2MnO3 (МnО2·nН2О)) відокремлюють центрифугуванням.

5. У центрифугаті виявляють катіони Магнію дією розчину натрій гідрогенфосфату в присутності амоніачного буферного розчину.

6. При дії на осад нітратної кислоти гідроксиди Феруму(III) і Бісмуту(ІІІ) розчиняються, а Н2МnО3 (МnО2·nН2О)↓ залишається в осаді, який відокремлюють центрифугуванням.

7. У центрифугаті катіони Бісмуту виявляють дією свіжоприготованого розчину Na2[Sn(OH)4].

8. Осад Н2МnО3 (МnО2·nН2О) розчиняють у нітратній кислоті в присутності Н2О2, який відновлює МnО2 до іонів Мn2+. Їх виявляють дією розчину діамоній гексаоксопероксидисульфату (NH4)2S2O8.

Лабораторна робота реакції катіонів VI аналітичної групи

(Cu2+, Hg2+, Cd 2+, Co2+, Ni 2+)

МетаВивчити реакції катіонів VI аналітичної групи та умови їх виконання.

До VI аналітичної групи належать катіони d-елементів Cu2+, Hg2+, Cd2+, Co2+, Ni2+.

Хоча ці катіони знаходяться в різних групах періодичної системи Д.І.Менделєєва, всі вони характеризуються здатністю до комплексоутворення. Їх основні солі та гідроксиди розчиняються в надлишку амоніаку з утворенням амінокомплексів різного складу.

Тому груповим реагентом катіонів VI групи є концентрований розчин амоніаку 3·Н2О в надлишку.

Катіони Cu2+, Co2+, і Ni2+ в розчинах забарвлені в блакитний, рожевий та зелений колір відповідно. Розчини катіонів Hg2+та Cd2+безбарвні.

Більшість сполук катіонів VI групи добре розчинні у воді – сульфати, хлориди, нітрати, ацетати. Нерозчинні гідроксиди, карбонати, фосфати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]