Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

4. Дія розчину калій хромату k2CrO4

Катіони ІІ аналітичної групи утворюють з хромат-іонами забарвлені осади:

2AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4↓ + 2KNO3

2Ag+ + CrO F Ag2CrO4 цегляно-червоний осад

Hg2(NO3)2 + K2CrO4 → Hg2CrO4↓ +2KNO3

Hg + CrO F Hg2CrO4 червоний осад

Pb(NO3)2 + K2CrO4 → PbCrO4↓ + 2KNO3

Pb2+ + CrO F PbCrO4 жовтий осад

Виконання досліду: в окремі пробірки до 2-3 крапель розчинів катіонів ІІ аналітичної групи додати по 2-3 краплі розчину калій хромату K2CrO4. Спостерігати появу осадів та зазначити їх колір.

Реакція Аргентум(і)-катіона

Реакція відкриття Аргентум(І)-катіонів відбувається у три стадії:

І. Дія 2М розчину хлоридної кислоти HCl: утворюється білий аморфний осад аргентум(І) хлориду:

AgNO3 + HCl →AgCl↓ + HNO3

Ag+ + Cl- F AgCl↓

ІІ. Дія розчину амоніаку NH3·H2O: утворений осад аргентум(І) хлориду розчиняється з утворенням комплексної сполуки диамінаргентум(І) хлорид:

AgCl↓ + 2NH3·H2O → [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O

AgCl↓ + 2NH3·H2O F [Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2H2O

ІІІ. Дія розчину нітратної кислоти HNO3: комплекс [Ag(NH3)2]Cl руйнується з утворенням білого осаду аргентум(І) хлориду:

[Ag(NH3)2]Cl + 2HNO3 → AgCl↓ + 2NH4NO3

[Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2H+ F AgCl↓ + 2NH

Виконання досліду: у пробірку до 1-2 крапель розчину AgNO3 додати 1-2 краплі 2 М розчину хлоридної кислоти HCl. Спостерігати появу осаду білого кольору. Потім додати 2-3 краплі концентрованого розчину амоніаку NH3·H2O. Спостерігати розчинення осаду. В отриманий розчин додати 4-5 крапель нітратної кислоти HNO3. Спостерігати появу білого осаду AgCl.

Реакції Плюмбум(іі)-катіона

1. Дія розчину калій йодиду ki

Плюмбум(ІІ)-катіони при дії розчину калій йодиду KI утворюють осад золотисто-жовтого кольору PbI2.

Pb(NO3)2 + 2KI → PbI2↓ + 2KNO3

Pb2+ + 2I- F PbI2

Осад PbI2 розчиняється в надлишку реагенту з утворенням комплексної сполуки калій тетрайодоплюмбату(ІІ), а також розчиняється в гарячій воді та в ацетатній кислоті.

PbI2↓ + 2KI → K2[PbI4]

PbI2↓ + 2I- F [PbI4]2-

Виконання досліду: до 1-2 крапель розчину солі Плюмбум(ІІ)-катіонів додати 2-3 краплі розчину калій йодиду KI. Спостерігати появу осаду жовтого кольору. Потім додати ще 3-5 крапель реагенту. Спостерігати розчинення осаду.

Реакції димеркурій(і)-катіона

1. Дія розчину калій йодиду кі

Димеркурій(І)-катіони при дії розчину калій йодиду KI утворюють осад зеленого кольору Hg2I2:

Hg2(NO3)2 + 2KI → Hg2I2↓ + 2KNO3

Hg + 2I- F Hg2I2

При дії надлишку реагенту осад Hg2I2 розчиняється з утворенням дикалій тетрайодомеркурату(ІІ) та осаду металічної ртуті.

Hg2I2↓ + 2KI → K2[HgI4] + Hg↓

Hg2I2↓ + 2I- F [HgI4]2- + Hg↓

Виконання досліду: до 1-2 крапель розчину солі димеркурій(І)-катіонів додати 2-3 краплі розчину калій йодиду KI. Спостерігати появу осаду зеленого кольору. Потім додати ще 3-5 крапель реагенту. Спостерігати розчинення зеленого осаду та утворювання чорного осаду металічної ртуті.

Контрольні питання

  1. Назвіть груповий реагент ІІ аналітичної групи. Які осади утворює цей реагент з катіонами Hg , Pb2+, Ag+? Напишіть рівняння цих реакцій.

  2. Як можливо відокремити плюмбум(ІІ) хлорид від інших хлоридів катіонів ІІ групи в ході аналізу суміші?

  3. Дією яких реагентів можна підтвердити амфотерні властивості плюмбум(ІІ) гідроксиду? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

  4. З якими реагентами катіони ІІ аналітичної групи утворюють кольорові осади?

  5. Напишіть трьохстадійну реакцію виявлення катіона Ag+.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]