Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

1.1. Електроліти, ступінь електролітичної дисоціації

В курсі неорганічної хімії розглядались положення теорії електролітичної дисоціації Сванте Арреніуса (1859-1927). Зупинимось коротко на тих, які використовуються в аналітичній хімії.

Електроліти – речовини, які здатні розпадатись на іони. Розплави або розчини електролітів здатні проводити електричний струм.

Розчин – це гомогенна (однорідна) система, яка складається з двох чи більше компонентів, одним з яких є розчинник.

Кількісно вміст розчиненої речовини виражають за допомогою часток або концентрацій (додаток 2).

Найбільш уживаними способами вираження вмісту компонентів у розчині в аналітичній хімії є :

Молярна

концентрація

с , моль/дм³; моль/ м³

с =

число молів розчиненої речовини, яке міститься в одиниці об'єму розчину

Молярна

концентрація еквівалентів

с(1/z A) ,

моль/дм³; моль/ м³

с(1/z A) =

число моль еквівалентів розчиненої речовини, яке міститься в одиниці об'єму розчину

Електролітична дисоціація – розпад молекул на іони під впливом полярних молекул розчинника.

Кількісною характеристикою розпаду електроліту на іони є ступінь електролітичної дисоціації (іонізації)

Ступінь електролітичної дисоціації (α) —це відношення кількості молекул електроліту, що розпався на іони (n), до загальної кількості молекул цього електроліту (N), введеного в розчин:

Ступінь дисоціації виражають у частках одиниці або у відсотках ( 0 < α < 1 або 0 < α < 100%). Ступінь ди­соціації залежить від концентрації електроліту і температури.

Залежно від ступеня дисоціації всі електроліти поділяють на сильні, середні та слабкі.

Сильні електроліти – дисоціюють в не дуже концентрованих розчинах практично повністю. Для них α ≈ 1 (або 100%).

До таких електролітів відноситься більшість середніх солей, сильні кислоти, луги.

K2SO4  2K+ + SO42–

катіон аніон

Ba(OH)2  Ba2+ + 2OH

катіон аніон

HCl  H+ + Cl

В концентрованих розчинах сильні електроліти частково асоційовані (знаходяться у молекулярній формі, не дисоціюють).

Слабкі електроліти – дисоціюють в розчині у незначному ступені.

Для них α < 0.03 (3%). З підвищенням концентрації ступінь дисоціації зменшується.

До таких електролітів відносяться:

слабкі кислоти CH3COOH F СH3COO + H+

слабкі основи NH3·H2O F NH4+ + OH

внутрішня сфера комплексних сполук (дисоціюють ступінчасто)

[Ag(NH3)2] + F [Ag(NH3)]+ + NH3 І ступінь

[Ag(NH3)]+ F Ag+ + NH3 ІІ ступінь

Електроліти середньої сили займають проміжне положення. Їх ступінь дисоціації дорівнює 0,03 < α < 3 ( 3% < α < 30 %). Дисоціюють такі електроліти ступінчасто:

H3PO4 F H+ + H2PO4 І ступінь

H2PO4 F H+ + HPO42– ІІ ступінь

HPO42– F H+ + PO43– ІІІ ступінь

Загальна концентрація електроліту в розчині визначається молярною концентрацією розчиненого електроліту з урахуванням числа іонів на які він дисоціює.

Дисоціація у водному розчині сильного електроліту H2SO4 (α = 1) відбувається за рівнянням

H2SO4 2H+ + SO42–

За цим рівнянням з 1 моль H2SO4 утворюється 2 моль H+ і 1 моль SO42–. Припустимо, що вихідна концентрація розчину С(H2SO4) = 0,1 моль/дм³ . Тоді концентрації іонів будуть дорівнювати:

с(Н+) = 2 · с(H2SO4) = 2 · 0,1 = 0,2 моль/дм³

с(SO42–) = с(H2SO4) = 0,1 моль/дм³

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]