Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Кількісні характеристики процесу гідролізу солей

Тип солі

Константа

гідролізу, Кh

Ступінь гідролізу, h

[H+]

[OH-]

pH

сіль, утворена сильною основою та слабкою кислотою

сіль, утворена сильною кислотою та слабкою основою

сіль, утворена слабкою кислотою та слабкою основою

Додаток 4

Аніони, які утворюють газоподібні продукти

при дії сильних кислот

Аніон, який міститься у розчині

Газ, що утворюється (продукт)

Спосіб визначення

CO32-, НCO3-

СО2

Помутніння вапняної води

SO32-, S2O32-

SO2

Запах сірки, що горить

NO2-

NO2

Червоно-бурі пари

S2-, SO32-, S2O32-

H2S

Запах сірководню

CH3COO-

CH3COOН

Запах оцтової кислоти

Br- з окислювачем

Br2

Червоно-бурі пари

Cl-

HCl

Задушливий газ,

помутніння розчину AgNO3

Зміст

Передмова ………………………………………… ……………………… …………3

Вступ

Предмет та задачі аналітичної хімії…………………………………………...…4

Розділ 1. Теоретичні основи аналітичної хімії

Глава 1. Деякі положення теорії електролітичної дисоціації

    1. Електроліти, ступінь електролітичної дисоціації………………………….5

    2. Водневий показник водних розчинів електролітів (рН).………………….7

Практичні роботи

Складання рівнянь реакцій у молекулярній та іонній формах……..…………8

Обчислення концентрації іонів водню та гідроксид-іонів, рН та рОН у розчинах сильних електролітів…………………………………………...…………...10

Глава 2. Кислотно-основна рівновага

2.1. Хімічна рівновага. Константа хімічної рівноваги………………….……….12

2.2. Рівновага в розчинах слабких електролітів…………………...………….…13

2.3. Рівновага в розчинах солей, що гідролізуються………………………….…16

2.4. Буферні системи…………………………………………………………...….20

Практичні роботи

Розрахунок констант дисоціації та ступеня дисоціації слабких електролітів.

Розрахунок рН буферних розчинів. .……………………………………………..22

Рівновага в розчинах амфотерних електролітів…………………………………26

Глава 3. Рівновага в гетерогенних системах

3.1. Добуток розчинності………………………..…………………………… ….27

3.2. Порядок дробного (вибіркового) осадження…………….…………………28

3.3. Чинники, що впливають на осадження осадів та їх розчинність………….29

Практична робота

Обчислення величини добутку розчинності за розчинністю малорозчинних електролітів. Обчислення розчинності за величиною К0s для бінарних сполук……………………………………………………………………………..........30

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]