Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Реакції тіосульфат-іона

Тіосульфат-іон S2О є аніоном тіосульфатної кислоти. Ця кислота ще більш нестійка, ніж сульфітна, і при виділенні у вільному стані розкладається з утворенням SO2 та S. Тіосульфати лужних металів, Стронцію, Цинку, Кадмію(ІІ), Ніколу(ІІ), Кобальту(ІІ), Мангану(ІІ) і Феруму(II) добре розчиняються у воді. Тіосульфати інших металів малорозчинні.

Тіосульфат-іони мають відновні властивості. Розчини тіосульфат-іонів безбарвні.

1. Дія хлоридної кислоти hCl

При взаємодії хлоридної кислоти з тіосульфат-іонами утворюється слабка тіосульфатна кислота, яка розкладається з виділенням сірки світло-жовтого кольору.

Na2S2O3 + 2HCl → 2NaCl + H2S2O3

S2O + 2H+ F H2S2O3

H2S2O3 → H2O + S↓ + SO2

Виконання досліду: у пробірку до 2-3 крапель розчину, що містить тіосульфат-іони, додати 3-4 краплі розчину хлоридної кислоти HCl. Через 1-2 хвилини спостерігати появу осаду світло-жовтого кольору.

2. Дія розчину дийоду і2

При взаємодії S2О -іонів з дийодом, останній знебарвлюється, при цьому реакція середовища залишається нейтральною (на відміну від реакції I2 з сульфітами).

2Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2NaI

2 S2O –2ē F S4O 1

I2 +2ē F 2I- 1

2 S2O + I2 → S4O + 2I-

Виконання досліду: у пробірку до 2-3 крапель розчину, що містить тіосульфат-іони, додати 1-2 краплі розчину дийоду І2. Спостерігати знебарвлення розчину дийоду.

3. Дія аргентум (і) нітрату AgNo3

Аргентум(І) нітрат AgNO3 утворює з солями тіосульфатної кислоти осад аргентум(І) тіосульфату Ag2S2O3 білого кольору, який швидко змінюється на чорний, внаслідок утворювання аргентум(І) сульфіду Ag2S.

2AgNO3 + Na2S2O3 → Ag2S2O3↓ + 2NaNO3

2Ag+ + S2O F Ag2S2O3

Ag2S2O3↓+ H2O → Ag2S↓ + H2SO4

Ag2S2O3↓+ H2O F Ag2S↓ + 2H+ + SO42–

Виконання досліду: у пробірку до 2-3 крапель розчину, що містить тіосульфат-іони, додати 2-3 краплі розчину аргентум(І) нітрату AgNO3. Спостерігати появу осаду білого кольору, який змінюється на жовтий, потім на коричневий і наприкінці – чорний.

Реакції карбонат- та гідрогенкарбонат- іонів

Карбонат СО32- та гідрогенкарбонат НСО3- іони є аніонами слабкої карбонатної кислоти, яка існує тільки у водному розчині. Більшість карбонатів у воді нерозчинні. Розчиняються тільки карбонати катіонів І аналітичної групи. Розчини солей карбонатної кислоти безбарвні.

1. Дія мінеральних кислот

При взаємодії карбонатів та гідрогенкарбонатів з мінеральними кислотами утворюється слабка карбонатна кислота, яка миттєво розкладається на СО2 і Н2О.

Na2CO3 + 2HNO3 → H2O + CO2 + 2NaNO3

CO32- + 2H+ F H2O + CO2

При пропусканні СО2 через вапняну воду утворюється осад CaCO3:

Ca(OH)2 + CO2↑ → CaCO3↓ + H2O

Виконання досліду: у пробірку до 3-8 крапель розчину, що містить карбонат-іони, додати 7-8 крапель 2М розчину мінеральної кислоти і швидко закрити пробкою з газовідвідною трубкою. Кінець трубки опустити в пробірку з вапняною водою Ca(OH)2. Спостерігати помутніння вапняної води.

2. Дія магній сульфату MgSo4 (фармакопейна реакція)

Магній сульфат MgSO4 з карбонат-іонами утворює білий осад магній карбонату. Гідрогенкарбонат-іони утворюють подібний осад лише при нагріванні. Ці реакції використовують для відокремлення карбонатів від гідрогенкарбонатів.

Na2CO3 + MgSO4 →MgCO3↓ + Na2SO4

СO + Mg2+ F MgCO3

2NaHCO3 + MgSO4 MgCO3↓ + Na2SO4 + H2O + CO2

2HCO + Mg2+ MgCO3↓ + H2O + CO2

Виконання досліду: в одну пробірку налити 3-4 краплі розчину, що містить карбонат-іони, в другу – 3-4 краплі розчину, що містить гідрогенкарбонат-іони. В обидві пробірки додати по 3-4 краплі розчину магній сульфату MgSO4. Другу пробірку прокип'ятити. Спостерігати випадіння осадів білого кольору в обох пробірках.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]