Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

1. Дія дифеніламіну (фармакопейна реакція)

Нітрат-іони окиснюють дифеніламін, при цьому утворюється сполука синього кольору:

NO + дифеніламін синє забарвлення

Виконання досліду: на годинникове скло нанести 2-3 краплі дифеніламіну і 1 краплю розчину, що містить нітрат-іони, перемішати. Спостерігати зміну забарвлення розчину у синій колір.

2. Дія Ферум(іі)-катіонів

Нітрат-іони з іонами Fe2+ в присутності концентрованої сульфатної кислоти утворюють коричневе кільце [Fe(NO)]SO4 на межі розподілу двох рідин різної густини:

6FeSO4 + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 3Fe2(SO4)3 + 2NO↑ + Na2SO4 + 4H2O

Fe2+ – 1ē F Fe3+ 3

NO + 4H+ + 3ē F NO↑ + 2H2O 1

3Fe2+ + NO + 4H+ → 3Fe3+ +NO↑ + 2H2O

В кислому середовищі нітратна кислота та її солі відновлюються до нітроген(ІІ)оксиду (NO), який утворює з FeSO4 комплексну сполуку бурого кольору.

SO + Fe2+ + NO F [Fe(NO)]SO4

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину, що містить нітрат-іони, додати 2-3 краплі концентрованої сульфатної кислоти H2SO4, потім додати 3-4 краплі солі, що містить Ферум(ІІ)-катіони. Спостерігати появу кільця та його колір.

Реакції нітрит-іона

1. Дія кислоти

Нітрит-іони при дії сильних кислот утворюють нестійку нітритну кислоту, яка розкладається з утворенням нітроген(ІІ) та нітроген(IV) оксидів.

2NaNO2 + H2SO4 → Na2SO4 + 2HNO2

NO + H+ F HNO2

2HNO2 → NO2↑ + NO↑ + H2O

NO – 1ē F NO2↑ 1

N O + 2H+ + 1ē F NO↑ + H2O 1

2NO + 2Н+ → NO↑ + NO2↑ + H2O

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину, що містить нітрит-іони, додати 2-3 краплі сульфатної кислоти H2SO4. Спостерігати виділення газу бурого кольору.

2. Реакція з антипірином (фармакопейна реакція)

Нітрит-іони у кислому середовищі реагують з антипірином з утворенням нітрозоантипірину смарагдово-зеленого кольору:

NaNO2 + HCl → HNO2 + NaCl

NO + H+ F HNO2

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину, що містить нітрит-іони, додати 2-3 краплі розведеної хлоридної кислоти HCl та декілька кристалів антипірину. Спостерігати появу смарагдово-зеленого розчину. NO3 -іони не заважають виявленню NO2 -іонів цим реагентом.

Реакції ацетат-іона

1. Реакція естерифікації (фармакопейна реакція)

Ацетат-іони в присутності концентрованої сульфатної кислоти і етилового спирту при нагріванні утворюють етилацетат з характерним запахом.

2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

CH3COO- + H+ F CH3COOH

CH3СOOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + Н2О

Виконання досліду: до 3-4 крапель розчину, що містить ацетат-іони, додати 5-6 крапель етилового спирту та 3-4 краплі концентрованої сульфатної кислоти. Суміш нагрівати протягом 1-2 хвилин і вилити у склянку з холодною водою, відчувається характерний запах етилацетату.

2. Дія ферум(III) хлориду (фармакопейна реакція)

Ацетат-іони з іонами Fe3+ при рН 5-8 дає розчинний темно-червоний ферум(ІІІ) ацетат.

FeCl3 +3CH3COONa → Fe(CH3COO)3 + 3NaCl

Fe3+ + 3CH3COO- F Fe(CH3COO)3

У водному розчині він частково гідролізується; підкислення подавляє гідроліз, при цьому зникає червоне забарвлення. При кип'ятінні розчину ферум(ІІІ) ацетату за рахунок глибокого гідролізу випадає осад ферум(ІІІ) дигідроксоацетат червоно-бурого кольору:

Fe(CH3COO)3+2H2О F Fe(OH)2CH3COO↓ +2СН3СООН

Виконання досліду: до 5-6 крапель розчину натрій ацетату додати 3-4 краплі приблизно 3% розчину ферум(ІІІ) хлориду. Одержаний розчин розвести в 2 раза і нагріти на водяній бані. Спостерігати випадіння червоно-бурого осаду основної солі ферум(ІІІ) дигідроксоацетату.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]