Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Реакція Хром(ііі)- катіона

1. Дія гідроген пероксиду h2o2 в присутності надлишку лугу

Сr3+-катіони в надлишку лугу NaOH або КОН утворюють розчинні комплексні гексагідроксо-аніони, які перетворюються на хромат-іони CrO під дією гідроген пероксиду H2O2.

СrСl3 + 6NaOH → Na3[Cr(OH)6] + 3NaCl

Сr3+ + 6OH- F [Cr(OH)6]3-

2Na3[Cr(OH)6] + 3H2O2 2Na2CrO4 + 8H2O + 2NaOH

розчин жовтого кольору

[ Cr(OH)6]3- + 2OH- –3ē F CrO + 4H2O 2

H2O2 +2ē F 2OH- 3

2[Cr(OH)6]3- + 4OH- + 3H2O2 2CrO + 8H2O + 6OH-

2[Cr(OH)6]3- + 3H2O2 2CrO + 8H2O + 2OH-

Виконання досліду: в пробірку до 2-3 крапель розчину солі Хром(ІІІ)-катіонів додати 8-9 крапель розчину лугу NaOH або КОН. Спостерігати утворення розчину зеленого кольору. У пробірку з отриманим розчином додати декілька крапель гідроген пероксиду H2O2 і нагріти в полум'ї пальника. Спостерігати зміну забарвлення розчину.

Реакції Цинк(іі)-катіона

1. Дія розчину калій гексаціаноферату(II) (фармакопейна реакція)

У слабкокислому середовищі Zn2+-іони утворюють з калій гексаціанофератом(II) K4[Fe(CN)6] білий осад подвійної солі.

3ZnCl2 + 2K4[Fe(CN)6] → K2Zn3[Fe(CN)6]2↓ + 6KCl

3Zn2+ + 2К+ + 2[Fe(CN)6]4 - F K2Zn3[Fe(CN)6]2

Реакцію використовують для виявлення цинк(ІІ)-катіона в присутності алюміній-іонів, які з цім реагентом не утворюють осад.

Виконання досліду: у пробірку до 2-3 крапель солі Цинку додати 2-3 краплі розчину калій гексаціаноферату(ІІ) K4[Fe(CN)6]. Спостерігати появу осаду білого кольору.

2. Дія сульфідів (фармакопейна реакція)

Zn2+-катіони з розчином натрій сульфіду Na2S або калій сульфіду К2S утворюють білий осад:

Zn(NO3)2 + Na2S → ZnS↓ + 2NaNO3

Zn2+ + S2- F ZnS↓

Виконання досліду: у пробірку до 2-3 крапель розчину солі Цинку додати декілька крапель розчину натрій сульфіду Na2S або калій сульфіду К2S . Спостерігати появу осаду білого кольору.

3. Дія дитизону

Дитизон (дифенілтіокарбазон) утворює з Цинк(ІІ)-катіонами в трихлорометані CHCl3 або в тетрахлорметані CCl4 внутрішньокомплексну сіль яскраво-червоного кольору (цинк дитизонат).

Реакцію проводять в присутності амоніачного буферного розчину.

Виконання досліду: на фільтрувальний папірець нанести 1-2 краплі розчину солі Цинку та 1-2 краплі дитизону. Папірець подержати над парами амоніаку або над амоніачним буферним розчином. Відмітити колір утворенної сполуки.

Реакції Алюміній(ііі)-катіона

1. Дія алізарину (1,2-діоксіанрахінону)

Катіони А13+ у лужному середовищі з алізаріном (1,2-діоксіантрахіноном) утворює внутрішньокомплексну сіль яскраво-червоного кольору, яку називають «алюмінієвим лаком»:

Виконання досліду: на фільтрувальний папірець нанести 1-2 краплі розчину солі Алюмінію, 1-2 краплі розчину лугу і краплю алізаріну. Зазначити колір утвореної внутрішньокомплексної солі.

2. Дія розчину натрій ацетату

Al3+-катіони з розчином натрій ацетату CH3COОNa при нагріванні утворюють осад білого кольору основної солі:

Al3+ + 3CH3COОNa + 2H2O F Al(OH)2CH3COО + 2CH3CОOH + 3Na+

Al3+ + 3CH3COО + 2H2O F Al(OH)2CH3COО + 2CH3CОOH

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину солі Алюмінію додати 2-3 краплі розчину натрій ацетату та нагріти на водяній бані. Зазначити колір утвореного осаду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]