Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Лабораторна робота

РЕАКЦІЇ КАТІОНІВ І АНАЛІТИЧНОЇ ГРУПИ (К+, Na+, NH4+)

Мета: Вивчити реакції катіонів І аналітичної групи та умови їх виконання.

Загальна характеристика

До першої аналітичної групи катіонів відносяться катіони лужних металів: катіони Калію К+, Натрію Na+, а також комплексний йон амонію NH4+. Іон амонію за хімічними властивостями близький до іонів Калію: їх іонні радіуси дуже близькі. Всі ці катіони утворюють сполуки з іонним типом хімічного зв’язку і більшість з них добре розчиняється у воді. Тому вони не мають загального групового реагенту і тим самим відрізняються від катіонів інших аналітичних груп.

Гідратовані іони Калію, Натрію, амонію безбарвні. Сполуки K+ і Na+ легко утворюють пересичені розчини. Тому для прискорення кристалізації їхніх осадів необхідно терти скляною паличкою внутрішню стінку пробірки, в якій відбувається реакція.

Реакції Калій-катіона

1. Дія натрій гексанітрокобальтату(ііі) Na3[Co(nо2)6 ] (фармакопейна реакція)

Іони Калію з розчином натрій гексанітрокобальтату(ІІІ) утворюють жовтий кристалічний осад калій-натрій гексанітрокобальтату(ІІІ).

2KCl + Na3[Co(NО2)6] → K2Na[Co(NО2)6]↓ + 2NaCl

2K+ + Na+ +[Co(NО2)6]3- F K2Na[Co(NО2)6]↓

Цей осад розчиняється в мінеральних кислотах з утворенням нестійкої кислоти Н3[Co(NO2)6] при рН<4, яка розкладається на HNO2 і Co(NO2)3.

K2Na[Co(NО2)6]↓ + 3HCl → 2KCl + NaCl + 3HNO2 + Co(NO2)3

K2Na[Co(NО2)6]↓ + 3H+ F 2K+ + Na+ + 3HNO2 + Co3+ + 3NO2-

Луги розкладають осад з утворенням бурого осаду Co(OH)3.

K2Na[Co(NО2)6]↓ + 3NaOH → Co(OH)3 ↓ + 4NaNO2 + 2KNO2

K2Na[Co(NО2)6]↓ + 3OH- F Co(OH)3 ↓ + 2К+ + Na+ + 6NO2-

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину солі Калію додати 1-2 краплі розчину Na3[Co(NО2)6]. Спостерігати появу жовтого кристалічного осаду. Осад поділити на дві пробірки. В одну пробірку додати 1-2 краплі розчину мінеральної кислоти, в другу 1-2 краплі розчину NaOH. Дослідити розчинність осаду K2Na[Co(NО2)6] у кислотах та лугах.

2. Дія натрій гідрогентартрату NaHc4h4o6 (фармакопейна реакція)

Іони Калію з розчином натрій гідрогентартрату утворюють кристалічний білий осад калій гідрогентартрату. Реакція прискорюється при охолодженні та потиранні по стінках пробірки скляною паличкою.

KCl + NaHC4H4O6 → KHC4H4O6↓ + NaCl

K+ + HC4H4O F KHC4H4O6

Осад розчиняється в мінеральних кислотах та лугах.

KHC4H4O6↓ + HCl → KCl + H2C4Н4O6

KHC4H4O6↓ + H+ F K+ + H2C4Н4O6

KHC4H4O6↓ + KOH → K2C4H4O6 + H2O

KHC4H4O6↓ + OH- F C4H4O + H2O

Виконання досліду: до 5-6 крапель розчину солі Калію додати 2-3 краплі розчину натрій гідрогентартрату NaHC4H4O6. Розчин у пробірці охолодити під струменем води, потерти скляною паличкою по її стінках. Спостерігати появу білого кристалічного осаду. Осад поділити на дві пробірки. В одну пробірку додати 1-2 краплі розчину мінеральної кислоти, в другу 1-2 краплі розчину NaOH. Дослідити розчинність осаду KHC4H4O6.

3. Дія натрій тетрафенілборату Na[b(c6h5)4] (фармакопейна реакція)

Іони Калію утворюють з розчином натрій тетрафенілборату кристалічний осад білого кольору.

KCl + Na[B(C6H5)4] → K[B(C6H5)4]↓ + NaCl

K+ + [B(C6H5)4]- F K[B(C6H5)4]↓

Виконання досліду: до 3-4 крапель розчину солі Калію додати 3-4 краплі розчину натрій тетрафенілборату Na[B(C6H5)4] і 1 краплю розчину NaOH, щоб уникнути присутності іонів амонію. Спостерігати появу білого кристалічного осаду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]