Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

3. Дія фенолфталеїну (реакція фармакопейна)

Розчин, що містить карбонат-іони при додаванні розчину фенолфталеїну забарвлюється у малиновий колір, а розчин, що містить гідрогенкарбонат-іони, забарвлюється у рожевий колір. Ця реакція дозволяє відрізнити карбонат-іони від гідрогенкарбонатів.

Виконання дослідів: в одну пробірку налити 1-2 краплі розчину, що містить карбонат-іони, в другу – 1-2 краплі свіжоприготованого розчину, що містить гідрогенкарбонат-іони. В обидві пробірки додати по 1 краплі фенолфталеїну. Спостерігати появу малинового забарвлення розчину в першій пробірці, появу блідо-рожевого забарвлення – в другій пробірці.

Реакції фосфат- та гідрогенфосфат- іонів

Фосфат PO43- та гідрогенфосфат HPO -іони є аніонами ортофосфатної кислоти. У воді розчиняються тільки фосфати лужних металів. Розчини фосфатів безбарвні.

1. Дія аргентум(і) нітрату AgNo3 (фармакопейна реакція)

Аргентуму нітрат AgNO3 з гідрогенфосфат-іоном HPO утворює жовтий осад аргентум(І) фосфату Ag3PO4, який розчиняється в розчині амоніаку і нітратній кислоті.

3AgNO3 + Na2HPO4 → Ag3PO4↓+ HNO3 + 2NaNO3

3Ag+ + HPO F Ag3PO4↓ + H+

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину, що містить гідрогенфосфат-іони додати 1-2 краплі розчину аргентум(І) нітрату AgNO3. Спостерігати появу осаду жовтого кольору.

2. Дія розчину магнезіальної суміші (MgCl2, nh4Cl, nh3·h2o)

При взаємодії солей фосфатної кислоти з магній хлоридом MgCl2, в присутності амоніачного буферного розчину NН3·Н2О +NH4Cl утворюється білий кристалічний осад подвійної солі – амоніймагній фосфат MgNH4PO4.

Na2HPO4 + NH3·H2O + MgCl2 MgNH4PO4+ 2NaCl + H2O

HPO + Mg2+ + NH3·H2O MgNH4PO4+ H2O

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину магній хлориду додати по 2 краплі розчинів NH4Cl, NH3 ·H2O і краплю розчину Na2HPO4. Спостерігати появу осаду, роздивитися його під мікроскопом.

3. Дія молібдено-ванадієвого реактиву NH4VO3 + (NH4)2MoOHNO3 (фармакопейна реакція)

Фосфат-іони PO43-при дії суміші NH4VO3 + (NH4)2MoOHNO3 утворюють жовтий кристалічний осад (NH4)4[PMo11VO40].

Na3PO4+NH4VO3+11(NH4)2MoO+22HNO3 → (NH4)4[PMo11VO40]↓+3NaNO3+19NH4NO3 +11Н2О

PO43- + VO3- + 11MoO42- + 4NH + 22H+ F (NH4)4[PMo11VO40]↓ + 11Н2О

Виконання досліду: до 7-8 крапель розчину, що містить фосфат-іони, додати 10-12 крапель молібдено-ванадієвого реактиву. Спостерігати утворення осаду жовтого кольору.

Реакції тетраборат- та метаборат-іонів

Тетраборат B4O і метаборат ВО2- -іони є аніонами тетраборатної і метаборатної кислот відповідно. Солі лужних металів цих кислот розчиняються у воді з утворенням безбарвних розчинів.

1. Дія солей Барію

Тетраборат-іони з розчином барій хлориду ВаС12 або барій нітрату Ва(NO3)2 в сильнолужному середовищі утворюють білий осад Ba(BO2)2:

Na2B4O7 + BaCl2 + 3H2O → Ba(BO2)2↓ + 2H3BO3 + 2NaCl

B4O + Ba2+ + 3H2O → Ba(BO2)2↓ + 2H3BO3

2. Реакція забарвлення полум'я (фармакопейна реакція)

В присутності сульфатної кислоти H2SO4 та етилового спирту С2Н5ОН тетраборат-іони B4O утворюють борноетиловий етер, який забарвлює полум'я в зелений колір.

Na2B4O7 + H2SO4 + 5Н2O → Na2SO4 + 4Н3ВО3

Н3ВО3 + 3С2Н5ОН → (С2Н5О)3В + ЗН2О

Виконання досліду: у тигель насипати невелику кількість натрій тетраборату Na2B4O7, додати по декілька крапель концентрованої сульфатної кислоти H2SO4 та етилового спирту С2Н5ОН. Утворену суміш розмішати і обережно підпалити. Зазначити колір полум'я.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]