Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Завдання для самостійної роботи

Скласти рівняння реакцій, що відбуваються за схемами. Вказати відновник та окисник. Визначити напрямок перебігу процесу за стандартних умов.

1) K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + Н2О

2) NaI + KMnO4 + KOH → I2 + K2MnO4 + NaOH

3) H2O2 + HI → I2 + H2O

4) H2O2 + CrCl3 + KOH → K2CrO4 + KCl + H2O

5) Na3AsO3 + KMnO4 + HNO3 → Na3AsO4 + Mn(NO3)2 + KNO3 + H2O

 1. Cr2(SO4)3 + Na2S2O8 + H2O → H2CrO4 + H2SO4 + Na2SO4

 2. H2O2 + KMnO4 + HNO3 → Mn(NO3)2 + O2 + KNO3 + H2O

 3. CrCl3 + Br2 + KOH → K2CrO4 + KBr + H2O

 4. MnO2 + KClO3 + KOH → K2MnO4 +KCl + H2O

10) Cl2 + S + H2O → H2SO4 + HCl

I1) Na2SO3 + KIO3 + H2SO4 → I2 + Na2SO4 + H2O + K2SO4

 1. Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH3)

 2. FeSO4 + КМnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

 3. HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + H2O

 4. HCl + KMnO4 → MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O

 5. I2 + Ba(OH)2 → Ba(IO3)2 + BaI2 + H2O

 6. Cl2 + KOH → KCl + KClO + H2O

 7. SnSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Sn(SO4)2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

 8. Na4[Sn(OH)6] + Bi(NO3)3 → Na2[Sn(OH)6] + Bi + NaNO3

 9. NO2 + H2O → HNO3 + NO

 10. FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl → FeCl3 + CrCl3 + KCl + H2O

 11. Ca(OH)2 + NO2 → Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + H2O

 12. KNO2 + KMnO4 + H2O → KNO3 + MnO2 + KOH

 13. KClO3 → KClO4 + KCl

 14. KI + KBrO3 + HCl → I2 + KBr + KCl + H2O

 15. S + KOH → K2S + H2O + K2SO4

 16. HgS + HNO3 + HCl → HgCl2 + S + NO + H2O

 17. KClO3 + S → KCl + SO2

 18. KI + KBrO3 + HCl → I2 + KBr + KCl + H2O

 19. Fe2O3 + KNO3 + KOH → K2FeO4 + KNO3 + H2O

Глава 5. Рівновага комплексоутворення

5.1. Поняття про комплексні сполуки

К омплексними (координаційними) сполуками називають сполуки, які містять хоча б один зв'язок, утворений за донорно-акцепторним механізмом.

Згідно з координаційною теорією А. Вернера (1893p.) молекула комплексної сполуки складається з внутрішньої координаційної сфери, яку записують у квадратних дужках, та зовнішньої координаційної сфери. У центрі комплексної сполуки розташований йон – комплексоутворювач. Навколо цього іона координуються іони з протилежним зарядом або полярні молекули, які називають лігандами. Число, що вказує кількість лігандів, називають координаційним числом. Іони внутрішньої та зовнішньої сфер мають протилежні за знаком заряди. Заряд комплексного іону дорівнює алгебраїчній сумі позитивних і негативних зарядів центрального іона (комплексоутворювача) та лігандів.

Координаційні числа можуть приймати значення від 1 до 12. Найбільш характерні координаційні числа для деяких атомів-комплексоутворювачів наведені в таблиці 2.

Таблиця 2.

Координаційні числа деяких комплексоутворювачів

Координаційне

число

Комплексоутворювачі

2

Cu+, Ag+, Au+

4

Cu2+, Hg2+, Au3+, Cd2+, Pb2+, Pt2+, Pd2+, Sn2+, Zn2+

6

Fe2+, Fe3+, Cr3+, Co2+, Ni2+, Al3+, Pt4+, Pb4+, Sn4+

8

Ca2+ , Sr2+, Ba2+

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]