Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

4. Реакція забарвлення полум'я (реакція фармакопейна)

Солі Калію забарвлюють безбарвне полум’я пальника у фіолетовий колір, або при розгляданні крізь синє скло – у пурпурово-червоний.

Виконання досліду: очищеною і розжареною ніхромовою дротинкою з петлею захопити сіль Калію і внести у безбарвну частину полум’я пальника. Спостерігати зміну забарвлення полум’я у фіолетовий колір.

Реакції Натрій-катіона

1. Дія розчину метоксифенілацетатної кислоти c6h5ch(och3)cooh (фармакопейна реакція)

Іони Натрію при діі розчину метоксифенілацетатної кислоти утворюють об’ємний білий кристалічний осад.

NaCl + 2C6H5CH(OCH3)COOH → C6H5CH(OCH3)COOH·C6H5CH(OCH3)COONa↓ + HCl

Na+ + 2C6H5CH(OCH3)COOH F C6H5CH(OCH3)COOH·C6H5CH(OCH3)COONa ↓ + H+

В результаті реакції утворюється молекулярна сполука кислоти та її натрієвої солі.

Виконання досліду: до 3-4 крапель розчину солі Натрію додати 5-6 крапель розчину метоксифенілоцтової кислоти. Розчин охолодити під струменем води. Спостерігати появу об'ємного білого кристалічного осаду.

2. Дія калій гексагідроксостибату(V) k[Sb(oh)6] (фармакопейна реакція)

Концентровані розчини солей Натрію при взаємодії з калій гексагідроксостибатом(V) в нейтральному або слабколужному середовищі утворюють білий кристалічний осад.

NaCl + K[Sb(OH)6] → Na[Sb(OH)6]↓ + KCl

Na+ + [Sb(OH)6]- F Na[Sb(OH)6]↓

Утворенню осаду сприяє охолодження розчину і потирання скляною паличкою по внутрішніх стінках пробірки.

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину солі Натрію додати 2-3 краплі розчину калій гексагідроксостибату K[Sb(OH)6]. Розчин у пробірці охолодити під струменем води, потерти скляною паличкою по її стінках. Спостерігати появу білого кристалічного осаду.

3. Дія цинктриураніл октаацетату Zn(uo2)3(ch3coo)8.

Іони Натрію з цинктриураніл октаацеацетатом у нейтральних або ацетатнокислих розчинах утворюють жовтий кристалічний осад натрійцинктриураніл нонаацетат-вода(1:9).

NaCl + Zn(UO2)3(CH3COO)8 + CH3COOH + 9H2O → NaZn(UO2)3(CH3COO)9·9H2O↓ + HCl

Na+ + Zn2+ +3UO + 8CH3COO- + CH3COOH + 9H2O F NaZn(UO2)3(CH3COO)9·9H2O↓ + H+

Під мікроскопом кристали NaZn(UO2)3(CH3COO)9·9H2O мають вигляд правильних октаедрів або тетраедрів.

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину солі Натрію додати 2-3 краплі розчину цинктриураніл октаацетату Zn(UO2)3(CH3COO)8 та 2-3 краплі ацетатної кислоти. Спостерігати появу жовтого кристалічного осаду. Осад роздивитися під мікроскопом.

4. Реакція забарвлення полум’я (реакція фармакопейна)

Солі Натрію забарвлюють безбарвне полум’я пальника в жовтий колір.

Виконання досліду: очищену і розжарену ніхромову дротинку змочити хлоридною кислотою, захопити сіль Натрію і внести у безбарвну частину полум’я пальника. Спостерігати зміну забарвлення полум’я в жовтий колір.

Реакції амоній-катіона

1. Дія лугів (фармакопейна реакція)

Солі амонію реагують з розчинами NaOH і KOH при нагріванні з виділенням амоніаку.

NH4Cl + NaOH NH3·H2O + NaCl

NH + OH- NH3·H2O

NH3·H2O NH3↑ + H2O

Амоніак можна визначити за запахом або за забарвленням вологого червоного лакмусового папірця в синій колір. Реакція чутлива і специфічна, тому визначенню іонів амонію не заважають інші катіони.

Виконання досліду: до 3-4 крапель розчину солі амонію додати 2-3 краплі розчину лугу. Розчин у пробірці нагріти. До отвору пробірки піднести вологий червоний лакмусовий папірець. Спостерігати зміну кольору папірця.

2. Дія реактиву Несслера (дикалій тетрайодомеркурат(ІІ) у суміші з калій гідроксидом) K2[HgI4] + KOH.

Іони амонію з реактивом Несслера утворюють червоно-бурий або жовто-бурий (при невеликих концентраціях іону амонію) аморфний осад амідного комплексу меркурію(ІІ).

NH4Cl + 2K2[HgI4] + 4KOH → [OHg2NH2]I↓ + 7KI + KCl + 3H2O

NH +4K+ +2[HgI4]2- +4K+ +4OH- F [OHg2NH2]I↓ +7K+ +7I- +K+ +Cl- +3H2O

NH + 2[HgI4]2- + 4OH- F [OHg2NH2]I↓ + 7I- + 3H2O

При малих концентраціях іонів амонію осад не утворюється, але розчин забарвлюється в жовтий колір. Реакцію необхідно проводити в нейтральному або лужному середовищі, в кислому середовищі реагент руйнується з утворенням червоного осаду HgІ2. Ця реакція надзвичайно чутлива.

Виконання досліду: до 3-4 крапель розчину солі амонію додати 1-2 краплі реактиву Несслера. Спостерігати появу жовто- бурого осаду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]