Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Дія групового реагенту

Груповий реагент аніонів І аналітичної групи – розчин барій хлориду ВаС12 або барій нітрату Ва(NO3)2 який в слабколужному (рН = 7-9) або нейтральному середовищі з аніонами утворює малорозчинні у воді осади, які розчиняються у мінеральних кислотах (за винятком BaSO4).

Na2SO4 + ВаС12 → BaSO4 + 2NaCl

SO + Ba2+ F BaSO4

Na2SO3 + ВаС12 → BaSO3↓ + 2NaCl

SO + Ba2+ F BaSO3

Na2S2O3 + ВаСl2 → BaS2O3↓ + 2NaCl

S2O + Ва2+ F BaS2O ↓

Na2НPO4 + BaCl2 → BaHPO4↓ + 2NaCl

НPO + Ba2+ F BaHPO4

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl

CO + Ba2+ F BaCO3

Na2C2O4 + BaCl2 → BaC2O4↓ + 2NaCl

C2O + Ba2+ F BaC2O4

K2CrO4 + ВаСl2 → ВаСгО4↓+ 2КСl

CrO + Ba2+ F ВаСгО4

K2Cr2O7 + 2ВаСl2 + H2O → 2ВаСrO4↓ + 2КСl + 2НСl

Cr2O + 2Ва2+ + H2O F 2ВаСrO4↓ + 2Н+

Na2B4O7 + ВаС12 + 3H2O → Ва(ВО2)2↓ + 2Н3ВО3 + 2NaCl

B4O + Ва2+ + 3H2O F Ва(ВО2)2↓ + 2Н3ВО3

Виконання досліду: в окремі пробірки налити по 2-3 краплі розчинів солей аніонів І групи і до кожної додати 1-2 краплі розчину барій хлориду ВаС12 або барій нітрату Ва(NO3)2. Спостерігати появу осадів та зазначити їх колір.

Реакції сульфат-іона

Сульфат-іони SO є аніонами сульфатної кислоти. З солей сульфатної кислоти малорозчинні у воді солі барію, стронцію, кальцію, плюмбуму(ІІ), аргентуму(І). Усі інші сульфати добре розчинні у воді. Розчини сульфатів барвні.

Дія солей Барію (фармакопейна реакція)

Барій хлорид ВаС12 або барій нітрат Ba(NO3)2 утворює з сульфат-іонами осад BaSO4, нерозчинний у кислотах HNO3 і НСl.

Na2SO4 + ВаС12 → BaSO4 ↓ + 2NaCl

SO + Ba2+ F BaSO4

Виконання досліду у пробірку до 2-3 крапель розчину, що містить сульфат-іони, додати 2-3 краплі розчину солі Барію. Спостерігати випадіння осаду білого кольору. Дослідити осад BaSO4 на розчинність у HNO3 і НСl.

Реакції сульфіт - іона

Сульфіт-іони SO є аніонами сульфітної кислоти, яка існує тільки у водному розчині. З солей сульфітної кислоти у воді розчинні тільки солі лужних металів. Інші сульфіти погано розчинні у воді, але розчиняються у кислотах, наприклад, у НСl. Сульфіт-іони мають відновні властивості, і у водних розчинах поступово окиснюються у сульфати. Розчини сульфіт-іонів безкольорові.

1. Дія мінеральної кислоти (фармакопейна реакція)

При взаємодії мінеральних кислот з сульфіт-іонами утворюється слабка сульфітна кислота, яка розкладається на SO2 і H2O.

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

SO + 2H+ F SO2 + H2O

Виконання досліду: у пробірку до 2-3 крапель розчину, що містить сульфіт-іони, додати 2-3 краплі розчину мінеральної кислоти. Спостерігати виділення сульфур (ІV) оксиду (має характерний запах. Вологий синій лакмусовий папірець, піднесений до отвору пробірки, червоніє).

2. Дія розчину дийоду і2 (фармакопейна реакція)

Дийод окиснює сульфіти у сульфати, при цьому відбувається знебарвлення розчину дийоду:

Na2SO3 + I2 + Н2О → Na2SO4 + 2HI

S O + Н2О –2ē F SO + 2H+ 1

I2 +2ē F 2I- 1

I 2 + SO + Н2О → SO + 2H+ + 2I-

Виконання досліду: у пробірку до 2-3 крапель розчину, що містить сульфіт-іони, додати 2-3 краплі розчину дийоду. Спостерігати знебарвлення розчину.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]