Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Розв’язання

Рівновага у насиченому розчині

CaSO4 F Ca2+ + SO42–

По довіднику знаходимо значення добутку розчинності кальцій сульфату:

K0S =[Ca2+]·[SO42–] = 6,26 · 10-5

Для бінарного електроліту розчинність буде дорівнювати S = [Ca2+] = [SO42–]

K0S = [Ca2+]·[SO42–] = S2

Завдання для самостійної роботи

 1. Напишіть математичний вираз K0S для вказаної малорозчинної сполуки. Знайти його значення за довідником:

   1. арґентум(І) хлорид;

   2. кальцій сульфат;

   3. купрум(II) сульфід;

   4. барій сульфат;

   5. алюміній фосфат;

   6. диаргентум(І) хромат;

   7. нікол(ІІ) сульфід;

   8. кальцій карбонат;

   9. плюмбум(ІІ) хлорид.

2. Визначте добуток розчинності вказаної малорозчинної сполуки, якщо його розчинність S (г/дм3):

малорозчинна сполука

S, г/дм3

1

арґентум(І) хлорид

1,86·10-3

2

магній карбонат

2,67·10-1

3

барій хромат

3,84·10-3

4

меркурій(ІІ)сульфід

1,47·10-24

3. Визначте розчинність вказаної малорозчинної сполуки (у моль/дм3) у його насиченому розчині:

1. купрум(ІІ) дихлорид;

2. арґентум(І) бромід;

3. цинк сульфід;

4. станум(II) сульфід;

5. ферум(II) карбонат;

6. кальцій сульфат.

Глава 4. Рівновага в окисно-відновних системах

4.1. Окисно-відновні системи

В аналітичній хімії, як в якісному, так і в кількісному аналізі, значне місце займають окисно-відновні реакції.

В аналітичній хімії найчастіше використовуються наступні окисники та відновники:

відновники: SnCl2, H2S, KI, Na2S2O3 та інші;

окисники: Cl2, Br2,I2, K2Cr2O7, KMnO4, HNO3 та інші.

Існують також речовини, які в одних реакціях виступають в ролі окисника, а в інших – відновника, в залежності від природи іншого співреагенту та умов перебігу реакції. Такі речовини іноді називають редокс-амфотерними. Це, наприклад, гідроген пероксид H2O2, нітрит-іон NO2.

Окисно-відновні системи можуть бути:

 1. Міжмолекулярними (окисник та відновник належать різним молекулам)

+2 0 +3 -1

2 FeSO4 + Br2 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 2 НBr

+5 -1 +3 0

K3AsO4 + 2 KI + H2SO4 = K3AsO3 +I2 + K2SO4+H2О

 1. Внутрішньомолекулярними (окисник та відновник –це різні атоми в складі однієї молекули)

-3 +5 0

NH4NO2 = N2 + 2 H2O

 1. Диспропорціювання (самоокиснення-самовідновлення) (атоми одного і того ж елементу можуть як окиснюватись, так і відновлюватись)

0 -1 +5

3Br2 + 6KOH = 5KBr + KBrO3 + 3H2O

Розглянемо реакцію:

2FeSO4 + 2Ce(SO4)2 = Fe2(SO4)3 + Ce2(SO4)3

В ідповідні напівреакції:

Fe2+ – е F Fe3+

C e4+ + е F Ce3+

Fe2+ + Ce4+ → Fe3+ + Ce3+

Окисником є іони Церію Ce4+, а відновником – Fe2+. В даному випадку існують дві редокс-пари (від англ. Redоx, Reduce-відновлення, Oxidation- окиснення): Fe3+|Fe2+ та Ce4+|Ce3+. Кожна з цих пар має окисну форму (вищий ступінь окиснення Fe3+, Ce4+) та відновну (нижчий ступінь окиснення Fe2+, Ce3+) форму. При написанні окисна та відновна форми відокремлюються вертикальною рискою.

Окисно-відновна реакція може відбуватись за рахунок взаємодії окисної форми однієї редокс-пари з відновною формою другої редокс-пари. Тобто, кожну окисно-відновну реакцію можна представити як суму двох напівреакцій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]