Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Практична робота обчислення концентрації іонів гідрогену та гідроксид-іонів, рН та рОн у розчинах сильних електролітів

Мета роботи: Навчитися розраховувати рН та рОН в розчинах сильних кислот та основ.

Розбавлені розчини сильних електролітів можна вважати практично дисоційованими повністю, тому що ступінь дисоціації їх наближається до одиниці.

Таким чином, концентрація іонів Гідрогену у розбавлених розчинах сильних кислот приблизно дорівнює загальній концентрації розчинів цих кислот:

+] скисл.; рН = - lg скисл. = рскисл..

Концентрація іонів гідроксогруп у розбавлених розчинах лугів приблизно дорівнює загальній концентрації розчинів цих лугів:

[ОН-] сосн.; рОН = - lg сocн. = рсосн.

Згідно з іонним добутком води:

Kw = [H+]·[OH-] = 10-14 aбo

pН + pОН = 14

Тоді рН в розчинах лугів дорівнює:

рН=14 – рОН

Приклади

Приклад1. Обчисліть [H+] та рН розчину хлоридної кислоти, якщо молярна концентрація еквіваленту хлоридної кислоти дорівнює 0,05 моль/дм³.

Розв'язання:

Дано:

с(НСl) = 0,05 моль/дм3

[H+] - ?

pH - ?

HCl → Н+ + Cl-

[H+] = сHCl = 0,05 моль/дм³ = 5·10-2 моль/дм3

pH = - lg[H+]

pH = - lg [5·10-2] = - lg 5 +(- lg 10-2) = - 0,7 + 2 = 1,3

Приклад 2. Обчисліть [OH] та рН розчину, якщо молярна концентрація натрій гідроксиду 0,0025 моль/ дм3.

Розв'язання:

Дано:

с(NaOH) = 0,0025 моль/ дм3

[OH] - ?

pH - ?

N aOH → Na+ + OH-

[OH-] = сNaOH = 0,0025 моль/дм³= 2,5·10-3 моль/ дм3

pOH = - lg[OH-]

pОH = - lg [2,5·10-3] = 3 - lg 2,5 = 3 – 0,4 = 2,6

рН = 14 – рОН

рН = 14 – 2,6 = 11,4

Задачі для самостійної роботи

  1. Обчислити концентрацію іонів Гідрогену та рН розчину, в якому концентрація гідроксид - іонів дорівнює:

а) 2·10-5 моль/дм3.

б) 3·10-3 моль/дм3.

в) 5·10-4 моль/дм3.

2. Обчислити концентрацію гідроксид-іонів та рН розчину, в якому концентрація іонів Гідрогену дорівнює :

а) 2·10-4 моль/дм3.

б) 4·10-3 моль/дм3.

в) 6·10-5 моль/дм3.

3. Обчислити концентрацію іонів Гідрогену та рН розчину, якщо при додаванні до води розчину лугу концентрація гідроксид - іонів стала дорівнювати

а) 5·10-2 моль/дм3.

б) 3·10-4 моль/дм3.

4. Обчислити рН та рОН розчину, якщо концентрація іонів Гідрогену дорівнює :

а) 7,45·10-4 моль/дм3.

б) 3·10-2 моль/дм3.

в) 5·10-3 моль/дм3

г) 6,18·10-5 моль/дм3.

5. Обчислити рН та рОН розчину, якщо концентрація гідроксид - іонів дорівнює:

а) 2,45·10-4 моль/дм3.

б) 3,7 ·10-2 моль/дм3.

6. Обчислити рН та рОН розчину хлоридної кислоти, якщо W (НСl) = 1 %.

7. Обчислити рН розчину хлоридної кислоти, якщо у 500 см3 розчину міститься 0,365 г НСl.

8. Обчислити рН розчину нітратної кислоти, якщо у 500 см3 розчину міститься 0,63 г HNO3.

9. Обчислити рН розчину натрію гідроксиду, якщо у 200 см3 розчину міститься 0,01 г NaOH.

10. рН розчинів дорівнює 1; 3; 6; 9; 11. Визначити, який з цих розчинів має найбільш лужне середовище. Обчислити концентрацію іонів Гідрогену в цьому розчині.

11. рН розчинів дорівнює 2; 4; 6; 7; 9. Визначити, який з цих розчинів має найбільш кисле середовище. Обчислити концентрацію іонів Гідрогену в цьому розчині.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]