Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Глава 4. Рівновага в окисно-відновних системах

4.1. Окисно-відновні системи……………………………………………………32

4.2. Окисно-відновний потенціал (редокс-потенціал)……….…………………33

4.3. Константа рівноваги редокс-реакції………………………………………...36

Практична робота

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронно-іонного балансу. Визначення напрямку редокс-реакції за значеннями стандартних потенціалів …………………………………………………………………………………37

Глава 5. Рівновага комплексоутворення

    1. 5.1. Поняття про комплексні сполуки…………………..………………………..39

    2. 5.2. Рівноваги в розчинах комплексних сполук. Константи стійкості та

    3. нестійкості……………………………………………………………… ……41

5.3. Вплив різних чинників на процес комплексоутворення…………..………42

5.4. Способи руйнування та утворення комплексів. Використання комплексних сполук в практиці аналізу…………………… …………………………….….….43

Практична робота

Визначення ступеня окиснення комплексоутворювача. Отримання комплексних сполук методом втілення та приєднання………………………………………………...44

Розділ 2. Лабораторний практикум з якісного аналізу

Основні поняття ………………………………………………………………….….…47

Класифікація методів якісного аналізу………………………………………….….…48

Правила роботи і техніка безпеки в лабораторії аналітичної хімії …………..….….49

Перша допомога при нещасних випадках……………………………………….……51

Якісний аналіз неорганічних сполук

Аналіз катіонів …………………………………………..…………………………….52

Лабораторна робота. Реакції катіонів І аналітичної групи (К+, Na+, NH4+)...........52

Біологічна роль і практичне використання катіонів І аналітичної групи та

їх сполук у медицині та фармації ………………………………………….…….58

Лабораторна робота. Реакції катіонів II аналітичної групи (Ag+,Hg ,Pb2+)..……59

Біологічна роль і практичне використання катіонів II аналітичної групи та їх сполук у медицині та фармації ……………………………………………….….63

Лабораторна робота. Реакції катіонів III аналітичної групи (Ba2+, Ca2+, Sr2+)… ..65

Біологічна роль і практичне використання катіонів III аналітичної групи та їх сполук у медицині та фармації …………………………………………………..70

Лабораторна робота. Реакції катіонів IV аналітичної групи (А13+, Sn2+, Sn(IV), As(ІІІ), Аs(V), Zn2+r3+)………………………………..……………...71

Біологічна роль та практичне використання катіонів IV аналітичної групи та їх сполук у медицині і фармації …………………………………………………... 77

Лабораторна робота. Реакції катіонів V аналітичної групи (Fe2+,Fe3+,Mg2+,

Mn2+, Bi3+)………………………………………………………….81

Біологічна роль та практичне застосування катіонів V аналітичної групи та їх сполук у медицині та фармації …………………………………………………..87

Лабораторна робота. Аналіз суміші катіонів V аналітичної групи………………..91

Лабораторна робота. Реакції катіонів VI аналітичної групи ……………..………..92

Біологічна роль і практичне використання катіонів VI аналітичної групи та їх сполук у медицині та фармації …………………………………………………..97

Аналіз аніонів ……………..………………………………………………………..…100

Лабораторна робота. Реакції аніонів І аналітичної групи…………………………101

Біологічна роль і практичне використання аніонів І аналітичної групи та їх сполук у медицині та фармації……………………………………………………….109

Лабораторна робота. Реакція аніонів ІІ аналітичної групи……………………… 111

Біологічна роль і практичне використання аніонів II аналітичної групи та їх сполук у медицині та фармації……………………………………………………….115

Лабораторна робота. Реакції аніонів ІІІ аналітичної групи………………………..116

Біологічна роль і практичне використання аніонів Ш аналітичної групи та їх сполук у медицині та фармації……………………………………………………….119

Лабораторна робота. Аналіз солі, розчинної у воді…………………….…………..120

Додатки …………………………………………………………………………………126

102

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]