Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Лабораторна робота реакції катіонів IV аналітичної групи

(А13+, Sn2+, Sn(IV), As(ІІІ), Аs(V), Zn2+,Сr3+)

Мета: Вивчити реакції катіонів IV аналітичної групи та умови їх виконання

Загальна характеристика

До IV аналітичної групи відносяться катіони р-елементів: А13+, Sn2+, Sn(IV), As(ІІІ), Аs(V) і d-елементів Zn2+ і Сr3+.

Груповим реагентом катіонів IV групи є 6М розчин КОН або NaOH, в присутності 3 % розчину гідроген пероксиду Н2О2. Під час дії групового реагенту спочатку випадають осади гідроксидів, які розчиняються в надлишку реагенту. Присутність Н2О2 сприяє утворенню гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найвищих ступенях окиснення.

Гідроксиди катіонів IV аналітичної групи мають амфотерні властивості, тому при дії надлишку лугу вони розчиняються.

Загальноаналітичні реакції катіонів IV аналітичної групи

1. Дія 6м розчину лугу (дія групового реагенту)

Катіони IV аналітичної групи з розчинами натрій або калій гідроксидів утворюють осади відповідних гідроксидів:

SnCl2 + 2NaOH → Sn(OH)2 + 2NaCl

Sn2+ + 2OH- F Sn(OH)2

Na2[SnCl6] + 4NaOH → Sn(OH)4↓ + 6NaCl

[SnCl6]2- + 4OH- F Sn(OH)4↓ + 6Сl-

CrCl3+ 3NaOH → Cr(OH)3↓ + 3NaCl

Cr3+ + 3OH- F Cr(OH)3

ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl

Zn2+ + 2OH- F Zn(OH)2

АlСl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

A13+ + 3ОН- F Al(OH)3

Виконання досліду: в окремі пробірки до 2-3 крапель розчинів катіонів IV аналітичної групи додати 1-2 краплі розчину лугу КОН або NaOH. Спостерігати появу та зазначити їх колір.

Гідроксиди IV аналітичної групи мають амфотерні властивості, тому розчиняються як у кислоті (а), так і в надлишку лугу (б).

а) у кислоті:

Sn(OH)2↓ + 2НСl → SnCl2 + 2Н2О

Sn(OH)2↓+ 2Н+ F Sn2+ + 2О

Sn(OH)4↓ + 6НСl → Н2[SnСl6] + 4Н2О

Sn(OH)4↓+ 4H+ + 6Сl- F [SnCl6]2- + 4Н2О

Сr(ОН)3↓ + 3НСl → СrСl3 + 3Н2О

Сr(ОН)3↓ + 3H+ F Сr3+ + 3Н2О

Zn(OH)2↓ + 2НСl → ZnCl2 + 2Н2О

Zn(OH)2↓ + 2H+ F Zn2+ + 2Н2О

Аl(ОН)3↓ + 3НСl → АlСl3 + 3Н2О

Аl(ОН)3↓ + 3H+ F А13+ + 3Н2O

б) у надлишку лугу:

Sn(OH)2↓ + 2NaOH → Na2[Sn(OH)4]

Sn(OH)2↓+ 2ОН- F [Sn(OH)4]2-

Sn(OH)4↓ + 2NaOH → Na2[Sn(OH)6]

Sn(OH)4↓ + 2OH- F [Sn(OH)6]2-

Cr(OH)3↓ + 3NaOH → Na3[Cr(OH)6]

Cr(OH)3↓ + 3ОН- F [Cr(OH)6]3-

Zn(OH)2↓ + 2NaOH → Na2[Zn(OH)4]

Zn(OH)2↓ + 2OH- F [Zn(OH)4]2-

Al(OH)3↓ + 3NaOH → Na3[Al(OH)6]

Al(OH)3↓ + 3ОН- F [Al(OH)6]3-

Арсен як елемент побічної підгрупи V групи періодичної системи має чітко виражені неметалічні властивості. Тому в розчинах кислот і лугів він знаходиться переважно у вигляді аніонів: арсенітів AsO та арсенатів AsO .

Виконання досліду: утворені осади розподілити на 2 пробірки і в одну пробірку додати 3-4 краплі мінеральної кислоти, в другу пробірку додати 3-4 краплі розчину лугу NaOH або КОН. Спостерігати розчинення осадів.

Реакція Станум(іі)-катіона

1. Дія надлишку лугу в присутності розчиненої солі бісмут(ііі) нітрату Ві(no3)3.

Sn2+-катіони відновлюють бісмут(ІІІ)-іони до металевого вісмуту в присутності надлишку лугу NaOH або КОН.

SnCl2 + 4NaOH → Na2[Sn(OH)4] + 2NaCl

3Na2[Sn(OH)4] + 2Bi(NO3)3 + 6NaOH →3Na2[Sn(OH)6] + 2Вi↓ + 6NaNO3

[Sn(OH)4]2- + 2OH- –2ē F [Sn(OH)6]2- 3

Bi3+ +3ē F Bi0↓ 2

3[Sn(OH)4]2- + 6OH- +2Bi3+ → 3[Sn(OH)6]2- + 2Вi↓ чорний осад

Виконання досліду: в пробірку до 2-3 крапель розчину SnCl2 додати 6-10 крапель розчину лугу NaOH або КОН. Потім додати ще декілька крапель лугу і 2-3 краплі розчину Bi(NO3)3. Спостерігати утворення чорного осаду металічного Bi.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]