Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Реакції хлорид-іона

Cl- - аніон сильної хлоридної кислоти. Солі – хлориди (AgCl, Hg2Cl2) – нерозчинні у воді.

Реакція відкриття хлорид-іонів Cl- відбувається у три стадії:

І.  Дія розчину аргентум (І) нітрату AgNO3, підкисленого 2М розчином нітратної кислоти. При цьому утворюється білий сирнистий осад аргентум(І) хлориду:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Cl- + Ag+ F AgCl↓

ІІ. Дія розчину амоніаку NH3·H2O. При дії розчину амоніаку утворений осад аргентум(І) хлориду розчиняється:

AgCl↓ + 2NH3·H2O → [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O

AgCl↓ + 2NH3·H2O F [Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2H2O

При цьому утворюється комплексна сполука діамінаргентум(І) хлорид.

ІІІ. Дія розчину нітратної кислоти HNO3. При додаванні нітратної кислоти до розчину, одержаного за другою реакцією, утворюється білий осад аргентум(І) хлориду:

[Ag(NH3)2]Cl + 2HNO3 → AgCl↓ + 2NH4NO3

[Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2H+ F AgCl↓ + 2NH

Виконання досліду: у пробірку до 1-2 крапель розчину, що містить хлорид-іон, додати 1-2 краплі 2 М розчину HNO3, 1-2 краплі розчину AgNO3. Спостерігати утворення осаду білого кольору. Потім додати концентрований розчин амоніаку NH3·H2O. Спостерігати розчинення осаду. В отриманий розчин додати 4-5 крапель нітратної кислоти HNO3. Спостерігати появу білого осаду AgCl.

Реакції бромід-іона

Бромід-іон – Вr - аніон сильної бромідної кислоти. Солі – броміди (AgBr, Hg2Br2, PbBr2) – нерозчинні у воді. Броміди дуже близькі за властивостями до хлоридів, але нестійкіші до дії окисників.

1. Дія аргентум(і) нітрату AgNo3 (фармакопейна реакція)

Бромід-іони – Вr утворюють з розчином аргентум(І) нітрату AgNO3 сирнистий осад блідо-жовтого кольору, який частково розчиняється у розчині амоніаку NН3·H2O

KBr + AgNO3 → AgBr↓ + КNO3

Br- + Ag+ F AgBr↓

AgBr↓ + 2NH3·H2O → [Ag(NH3)2]Br + 2H2O

AgBr↓ + 2NH3·H2O F [Ag(NH3)2]+ + Br- + 2H2O

Виконання досліду: у пробірку до 1-2 крапель розчину, що містить бромід-іони, додати 1-2 краплі розчину AgNO3. Спостерігати появу осаду блідо-жовтого кольору. Потім додати концентрований розчин амоніаку NH3·H2O. Спостерігати розчинення осаду.

2. Дія окисників

Окисники, такі як хлорна вода, калій перманганат у кислому середовищі окиснюють бромід-іони до вільного диброму, який розчиняється у хлороформі з утворенням шару жовто-бурого кольору.

2.1. Дія хлорної води

2NaBr + Cl2 = Br2 + 2NaCl

2 Br - 2e F Br20 1

Cl20 + 2e F 2Cl 1

2Br + Cl20 →Br20 + 2Cl

Виконання досліду: у пробірку до 2-3 крапель розчину натрій броміду додають 2-3 краплі розчину 1М розчину сульфатної кислоти H2SO4, 5 крапель хлороформу і прилити краплями при безперервному струшуванні свіжовиготовлену хлорну воду. Спостерігати забарвлення хлороформного шару у жовто-бурий колір.

2.2. Дія калій преманганату

10NaBr + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 2MnSO4 + 5Br2 + K2SO4 + 5Na2SO4 + 8H2O

2Br- – 2ē F Br2 5

MnO + 8H+ + 5ē F Mn2+ + 4H2O 2

1 0Br- + 2MnO + 16H+→ 5Br2 + 2Mn2+ + 8H2O

Виконання досліду: у пробірку до 1-2 крапель досліджуваного розчину додати 1-2 краплі 1М розчину сульфатної кислоти H2SO4, 1-2 краплі розчину калій перманганату KMnO4 та 2-3 краплі хлороформу. Збовтати. Спостерігати знебарвлення розчину КМnО4 та забарвлення хлороформного шару у жовто-бурий колір.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]