Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Реакції Магній(іі)-катіона

1. Дія розчину натрій гідрогенфосфату Na2hpo4 (фармакопейна реакція)

Катіони Магнію Mg2+ утворюють з розчином натрій гідрогенфосфату Na2HPO4 в присутності амоніачного буферного розчину білий кристалічний осад амоніймагній фосфат:

MgCl2 + Na2HPO4 + NH3·H2O MgNH4PO4↓ + 2NaCl + H2O

Mg2+ + NH3 +HPO MgNH4PO4

Ця реакція є мікрокристалоскопічною. Кристали MgNH4PO4 мають характерну форму.

Реакцію з Na2HPO4 ДФУ використовує для ідентифікації Магній(ІІ)-катіонів у лікарських препаратів.

Виконання досліду: до 1-2 крапель розчину солі Магнію додати по 2 краплі розчину NH4Cl та 2М розчину амоніаку NH3·H2O і краплю розчину Na2HPO4. Одержаний осад роздивитися під мікроскопом.

2. Дія розчину 8-гідроксихіноліну (фармакопейна реакція)

Mg2+-катіони з 8-гідроксихіноліном у лужному середовищі (рН 8-13) утворюють осад зелено-жовтого кольору внутрішньокомплексної сполуки.

Цю реакцію ДФУ використовує для визначення на гранічний вміст домішок магній(ІІ)-іонов у лікарських субстанціях.

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину солі Магнію додати краплю розчину фенолфталеїну і по краплях 2М розчин амоніаку до появи рожевого кольору, розчин нагріти і додати 3-4 краплі розчину 8-гідроксихіноліну. Спостерігати появу осаду зелено-жовтого кольору.

Реакція Ферум(іі)-катіона

1. Дія розчину калій гексаціаноферату(ііі) k3[Fe(cn)6] (фармакопейна реакція)

Катіони Fe2+ утворюють з розчином калій гексаціаноферату(ІІІ) осад синього кольору – «турнбулеву синь»:

3FeCl2 + 2K3[Fe(CN)6] → Fe3[Fe(CN)6]2↓ + 6KCl

3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]3- F Fe3[Fe(CN)6]2

Ця реакція специфічна і дозволяє відкрити катіони Феруму(ІІ) дробним методом. Реакцію необхідно проводити в слабкокислому середовищі для запобігання гідролізу солей Феруму(ІІ).

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину солі Ферум(ІІ)-катіонів додати 2 краплі розчину хлоридної кислоти (≈10%) та 2 краплі калій гексаціаноферату(ІІІ) K3[Fe(CN)6]. Спостерігати появу осаду синього кольору.

Реакції Ферум(ііі)-катіона

1. Дія розчину калій гексаціаноферату(іі) k4[Fe(cn)6] (фармакопейна реакція)

Катіони Fe3+ утворюють з розчином калій гексаціаноферату(II) темно-синій осад «берлінської блакиті».

4FeCl3 +3K4[Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3↓ +12КСl

4Fe3+ +3[Fe(CN)6]4- F Fe4[Fe(CN)6]3

Ця реакція специфічна і дозволяє відкрити катіони Феруму (ІІІ) дробним методом. Реакцію необхідно проводити у слабокислому середовищі для запобігання гідролізу солей Феруму(ІІІ).

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину солі Ферум(III)-катіонів додати 2 краплі розчину хлоридної кислоти (≈10%) та 2 краплі розчину калій гексаціаноферату(ІІ) K4[Fe(CN)6]. Спостерігати появу осаду темно-синього кольору.

2. Дія розчину амоній тіоціанату nh4ncs (фармакопейна реакція)

Fe3+-катіони утворюють з амоній тіоціанатом в кислому середовищі комплексну сполуку, яка забарвлює розчин у червоний колір.

FeCl3 +3NH4NCS → [Fe(NCS)3] + 3NH4Cl

Fe3+ +3NCS- F [Fe(NCS)3]

Виконання досліду: до 2-3 крапель розчину солі Ферум(III)-катіонів додати 1 краплю розчину NH4NCS. Спостерігати зміну забарвлення розчину.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]