Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Аналіз аніонів

Для якісного аналізу аніонів не існує загальновизнаної класифікації аніонів за аналітичними групами. Існують різні класифікації, але всі вони є дещо обмеженими і не охоплюють всі ті аніони, які цікавлять аналітичну практику. Але все ж для зручності аніони поділяють на три групи. Ця класифікація основана на утворенні малорозчинних сполук солей Барію та Аргентуму

Таблиця 7.

Класифікація аніонів

Група

Аніони

Груповий

реагент

Властивості осадів

І

SO42-, SO32-, S2O32-, CO32- (НCO3-), AsO43-, AsO33-, C2O42-, CrO42- (Cr2O72-), SiO32-, BO2- (B4O72-), F-, IO3-, IO4-, PO43-, C4H4O62-

BaCl2

або

Ba(NO3)2

Осади солей Барію не розчинні у воді, але розчинні в кислотах (крім BaSO4)

ІІ

Cl-, Br-, I-, CN-, SCN-, C6H5COO-, S2-

AgNO3 в присутності HNO3

Осади солей Аргентуму не розчинні у воді та у нітратній кислоті

ІІІ

NO3-, NO2-, CH3COO-, ClO4-, BrO3-

Не має

Осади солей Барію або Аргентуму розчинні у воді

Аніони I аналітичної групи утворюють нерозчинні у воді осади Барієвих солей, які розчинні в кислотах, за винятком барій сульфату. Тому осадження аніонів I аналітичної групи проводять у нейтральному або слабколужному середовищі. Аніони I аналітичної групи (крім F) утворюють з іонами Аргентуму осади солей, розчинні в нітратній кислоті (відмінність від аніонів II групи). Не розчинні у воді також солі Плюмбуму(ІІ) аніонів І групи. Аніони I групи у розчинах безбарвні (крім деяких аніонів d-елементів, наприклад: CrO42– жовтого кольору, Cr2O72– оранжевого кольору, МnО4 червоно-фіолетового кольору) .

Аніони ІІ групи дають осади солей Аргентуму нерозчинні у воді та у нітратній кислоті. Аніони I групи також дають осади солей Аргентуму, але ці осади розчинні в нітратній кислоті, тому в присутності HNO3 осадження I групи не відбувається. Аніони II групи у розчині безбарвні, але легко поляризуються, створюючи забарвлені сполуки з катіонами р-елементів і d-елементів. Їхні барієві солі розчинні у воді (відмінність від аніонів I групи).

До III групи відносять аніони, які не дають осади з солями Барію та Аргентуму.

Загального групового реагенту ці аніони не мають. Аніони III групи у розчині безбарвні.

Більшість аніонів виявляють дробним методом, тому групові реагенти застосовують тільки при виявленні груп аніонів.

Лабораторна робота реакції аніонів і аналітичної групи

Мета: Вивчити реакції аніонів І аналітичної групи та умови їх виконання

Загальна характеристика

За наданою класифікацією до І групи аніонів належать: SO , SO , S2O , СО , НСО , С2О , СrO , Сr2О , РО (НРО4)2-, SiO , F-, ВО4O ) та інші.

Груповим реагентом на І групу аніонів є розчин барій хлориду ВаС12 або барій нітрату Ва(NO3)2 в нейтральному або слабколужному середовищі. При цьому утворюються малорозчинні у воді солі, які (за винятком BaSO4) розчинні у розведеній хлоридній кислоті, тому осадження аніонів І аналітичної групи проводять у нейтральному або слабколужному середовищі.

Крім того, аніони І групи утворюють осади з катіонами Ag+, які нерозчинні у воді, проте розчинні у нітратній кислоті.

Всі аніони І групи у розчинах безбарвні, крім хромат-іонів СrO та дихромат - іонів Сr2О .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]