Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

План експерименту

І. Приготування розчину натрій тіосульфату.

  1. Розрахунок маси наважки Na2S2O3·5H2O.

Вихідні дані: Vр-ну = 500 см3; с(Na2S2O3·5H2O)= 0,05 моль/дм3

  1. Взяття наважки солі на техно-хімічних терезах.

  2. Приготування розчину Na2S2O3 ·5H2O в матеріальній склянці об’ємом 500  см3.

Наважку натрій тіосульфату перенести у мірний стакан ємністю 500 см3, розчинити приблизно в 200 см3 кип’яченої охолодженої води, додати 0,1 г натрій карбонату і довести об’єм розчину до 500 см3. Перемішати і перелити приготовлений розчин у посуд для зберігання. Витримати розчин 7-10 діб.

ІІ. Приготування розчину первинного стандарту К2Cr2O7.

  1. Розрахунок маси наважки К2Сr2О7.

Вихідні дані: Vм.к. = 250,0 см3; с( K2Cr2O7)= 0,05 моль/дм3

2. Взяття наважки K2Cr2O7 на аналітичних терезах у межах mн. ± 0,1 г.

Результати зважування занести в лабораторний журнал.

mб з н.

=

mб.

=

mн.

=

3. Приготування розчину калій дихромату.

Наважку калій дихромату за допомогою сухої лійки кількісно перенести до мірної колби об'ємом 250,0 см3, розчинити в дистильованій воді (1/3 від об'єму колби), довести об'єм розчину водою до мітки та ретельно перемішати.

ІІІ. Стандартизація розчину натрій тіосульфату.

1. Процес титрування.

Піпеткою відібрати аліквотну частину розчину калій дихромату (10,00 см3), перенести у колбу для титрування, додати 10 см3 розчину сульфатної кислоти (с( Н2SO4)= 2 моль/дм3) та ~10 см3 10 % розчину калій йодиду. Закрити годинниковим склом і поставити колбу в темне місце на 3-5 хвилин. Йод, що утворився відтитрувати розчином Na2S2О3 до світло-жовтого забарвлення розчину, додати 10-15 крапель індикатору крохмалю і титрувати до зміни забарвлення від темно-синього до світло-зеленого. Титрувати не менш трьох разів, у разі відтворюваності результатів.

2. Результати титрування записати в таблицю.

1

2

3

V(Na2S2О3), см3

V(K2Cr2O7), см3

3. Розрахунок результатів аналізу.

3.1. Розрахунок молярної концентрації еквіваленту калій дихромату:

3.2. Розрахунок молярної концентрації еквіваленту натрій тіосульфату:

    1. Розрахунок титру натрій тіосульфату:

3.4. Розрахунок поправного коефіцієнта:

IV. Висновок. Лабораторна робота приготування та стандартизація розчину йоду

Мета: приготувати і простандартизувати розчин йоду за стандартним розчином натрій тіосульфату.

Сутність методу: аліквотну частину розчину йоду відтитровують стандартним розчином натрій тіосульфату у присутності індикатору крохмалю.

Аналітичні прийоми: метод прямого титрування, метод піпетування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]