Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Приклад розв'язування задач

Приклад 1. Розрахувати об’єм хлоридної кислоти з с(НСl) = 1 моль/дм3, який потрібен для осадження іонів Aрґентум(І) з розчину, одержаного розчиненням 1 г срібла.

Дано:

Рішення:

Ag+ + Cl- → AgCl↓

Об’єм розчину хлоридної кислоти розраховують за формулою:

m(Ag) = 1 г

с(HCl) = 1 моль/дм3

Хлоридна кислота – леткий осаджувач, тому її беруть у надлишку – 200 %. Тоді а = 3.

Відповідь: Vр-ну(HCl) = 27,8 см3

Vр-ну (HCl) – ?

Задачі до самостійної роботи

 1. Розрахувати об’єм розчину амоніаку з с(NH3·H2O) = 2 моль/дм3, який потрібен для осадження іонів Ферум(III) з розчину, що містить 0,2 г заліза, якщо осаджувач взято у надлишку 200 %. (Відповідь: 16,2 см3)

 2. Розрахувати об’єм оксалатної кислоти з с(H2C2O4·2H2O) = 0,2 моль/дм3, який потрібен для осадження іонів Кальцію, якщо відомо, що для приготування розчину взяли 0,6 г кристалогідрату кальцій хлориду CaCl2·6H2O. Осаджувач нелеткий, взято у надлишку 50 %. (Відповідь: 41,1 см3)

 3. Розрахувати об’єм сульфатної кислоти з с(½ H2SO4) = 2 моль/дм3, який потрібен для осадження іонів Барію з розчину, одержаного розчиненням 0,6 г ВаСl2·2H2О. Надлишок осаджувача – 50 %. (Відповідь: 3,7 см3)

 4. Наважка ВаСl2·2H2О масою 0,7 г розчинена у воді. Розрахувати об'єм сульфатної кислоти (с(½H2SO4) = 1,5 моль/дм3), який потрібен для повного осадження іонів Барію у вигляді BaSO4. Надлишок осаджувача – 50 %. (Відповідь: 5,7 см3)

 5. Розрахувати об’єм хлоридної кислоти з с(НСl) = 1 моль/дм3, який потрібен для осадження іонів Аргентум(І) з розчину, одержаного розчиненням 0,5 г срібла, якщо осаджувач взято у надлишку 200 %. (Відповідь: 1,4 см3)

 6. Розрахувати об’єм сульфатної кислоти (с(½H2SO4) = 3 моль/дм3), який потрібен для осадження іонів Барію з розчину, що містить 1,2 г ВаСl2·2H2О, якщо осаджувач взято у надлишку 50 %. (Відповідь: 5,0 см3)

 7. Розрахувати об’єм розчину аргентум(І) нітрату (с(AgNO3) = 0,5 моль/дм3), який потрібен для осадження хлорид-іонів з розчину, одержаного розчиненням 1 г NaCl. Надлишок осаджувача – 50 %. (Відповідь: 51,3 см3)

 8. Розрахувати об’єм розчину барій хлориду (с(½ ВаСl2) = 1 моль/дм3), який потрібен для осадження сульфат-іонів з розчину, що містить 0,65 г

MgSO4·7H2O. Осаджувач нелеткий, взято у надлишку 50 %. (Відповідь: 8,0 см3)

 1. Розрахувати об'єм розчину амоній оксалату з с(½(NH4)2C2O4·H2O) = 0,5 моль/дм3, який потрібен для осадження іонів Кальцію з розчину, приготованого з 1 г крейди, що містить 85 % СаСО3. Надлишок осаджувача – 50 %. (Відповідь: 51 см3)

 2. Розрахувати об'єм розчину амоніаку (W(NH3·H2O) = 5 %), який потрібен для осадження 0,3 г заліза, якщо осаджувач взято у надлишку 200 %. (Відповідь: 34,4 см3)

Практична робота розрахунок результатів аналізу в гравіметрії

Мета: навчитися розв’язувати ситуаційні задачі для трьох типів гравіметричних визначень.

Гравіметричний метод аналізу складається з двох експериментальних вимірювань: визначення маси наважки – mн досліджуваної речовини та маси продукту відомого складу, одержаного з цієї наважки, тобто маси гравіметричної форми – mгр.ф..

Виходячи з цього розрахунок результатів аналізу в гравіметрії проводять за формулами:

 • для методів виділення:

де: W – масова частка досліджуваної речовини, %

mгр.ф. – маса виділеної у вільному стані складової частини досліджуваної речовини, г;

mн – маса наважки речовини (лікарського препарату), до складу якої входить досліджувана речовина, г.

 • для методів прямої відгонки:

де: W – масова частка досліджуваної речовини, %;

mгр.ф.маса визначуваного компоненту, яку визначають за збільшенням маси поглинальної трубки, г;

mн – маса наважки досліджуваної речовини, г.

 • для методів непрямої відгонки:

де: W – масова частка досліджуваної речовини, %;

mгр.ф.маса висушеної досліджуваної речовини після видалення летких компонентів, г;

mн – маса наважки досліджуваної речовини, г.

 • для методів осадження:

де: W – вміст досліджуваної речовини, %;

mн – маса наважки досліджуваної речовини, г;

mгр.ф. – маса гравіметричної форми, г;

F – гравіметричний фактор.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]