Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Переваги та недоліки меркурометрії перед іншими методами осадження

Метод дає можливість визначати:

 • галогенід-іони у сильнокислому середовищі;

 • більш низькі концентрації галогенідів (до 10-3 моль/дм3): солі Нg2Cl2, Hg2Br2, Hg2I2 менш розчинні, ніж відповідні солі Арґентуму(І);

 • галогенід-іони методом прямого титрування (на відміну від тіоціанатометрії).

Головним недоліком методу є те, що солі Hg(І) та металічна ртуть дуже отруйні!

ПРАКТИЧНА РОБОТА

РОЗРАХУНКИ ПРИ ВИКОНАННІ АНАЛІЗІВ МЕТОДАМИ

ОСАДЖЕННЯ

Мета: закріпити навички проведення розрахунків при аналізі речовин методами осадження

Приклади розв’язання задач

Приклад 1. Обчислити масу КCl, що міститься в 250,0 см3 розчину, якщо на титрування 25,00 см3 цього розчину витратили 17,00 см3 розчину AgNO3 з молярною концентрацію еквіваленту 0,05252 моль/дм3.

Дано:

Vм.к. = 250,0 см3

V(KCl) = 25,00 см3

V(AgNO3) = 17,00 см3

c(AgNO3) =

= 0,05252 моль/дм3

Рішення:

Відповідь: m(KCl) = 0,6657 г

m(KCl) – ?

Приклад 2. Наважку препарату калій броміду масою 0,2356 г розчинили у воді та відтитрували розчином AgNO3. Об'єм AgNO3, що витратили на титрування, дорівнює 19,70 см³. . Обчислити масову частку основної речовини в препараті.

Дано: Рішення:

г

см³

Відповідь:

Приклад 3. Для визначення хлоридів наважку кальцинованої соди масою 3,2560 г розчинили у воді. Розчин нейтралізували нітратною кислотою та довели об'єм до 200,0 см³. До 20,00 см³ цього розчину додали 25,00 см³ розчину з молярною концентрацією еквіваленту 0,1 моль/дм³ (К=0,9854). На титрування залишку розчину витратили 20,48 см³ розчину NH4NCS з молярною концентрацією еквіваленту 0,1049 моль/дм³. Обчислити масову частку (%) хлоридів у перерахунку на NaCl у кальцинованій соді.

Дано:

г

см³

см³

см³

моль/дм³

К=0,9854

см³

моль/дм³

Рішення:

Аналіз проведений методом зворотного

титрування

1.

2.

3.

в 20 см³ розчину соди

4.

5.

6.

Відповідь:

Завдання для самостійної роботи

 1. Обчислити масу наважки аргентум(І) нітрату, яка необхідна для приготування 500 см3 розчину з молярною концентрацією еквіваленту аргентум(І) нітрату 0,05 моль/дм3. (Відповідь:4,25 г)

 2. Обчислити масу наважки амоній тіоціанату, яка необхідна для приготування 250 см3 розчину з молярною концентрацією еквіваленту амоній тіоціанату 0,05 моль/дм3. (Відповідь: 0,95 г)

 3. Обчислити масу наважки натрій хлориду (х.ч.), необхідного для встановлення титру розчину аргентум(І) нітрату, якщо молярна концентрація еквіваленту титранту 0,05 моль/дм3, мірна колба об'ємом 250 см3. (Відповідь: 0,7 г)

 4. Обчислити масу наважки натрій хлориду (х.ч.), необхідну для стандартизації розчину аргентум(І) нітрату, молярна концентрація еквіваленту якого 0,1 моль/дм3, методом окремих наважок, якщо використовують бюретку об'ємом 50 см3. (Відповідь: 0,15 г)

 5. Наважку натрій хлориду (х.ч.) масою 0,2901 г розчинили в мірній колбі об'ємом 100 дм3. На 25,00 см3 одержаного розчину витратили 25,80 см3 розчину титранту аргентум(І) нітрату. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту AgNO3 та його титр. (Відповідь: 0,04809 моль/дм3; 0,008170 г/см3)

 6. Наважку натрій хлориду (х.ч.) масою 0,1052 г розчинили у воді та відтитрували розчином титранту аргентум(І) нітрату, якого витратили 12,30 см3. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту аргентум(І) нітрату та його титр. (Відповідь: 0,1463 моль/дм3; 0,02486 г/см3)

 7. Наважку калій хлориду (х.ч.) масою 1,4960 г розчинили у мірній колбі об'ємом 250 см3. На титрування 20,00 см3 одержаного розчину витратили 19,25 см3 розчину арґентум (І) нітрату. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту і титр аргентум (І)нітрату. (Відповідь:0,08340 моль/дм3;

0,1417 г/см3)

 1. Наважку натрій хлориду (х.ч.) масою 0,5931 г розчинили в мірній колбі об'ємом 100 см3. На титрування 10,00 см3 одержаного розчину витратили 11,30 см3 розчину арґентум(І) нітрату. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту і титр аргентум(І) нітрату. (Відповідь:0,08980 моль/дм3;

0,01526 г/см3)

 1. Наважку калій хлориду (х.ч.) масою 3,8460 г розчинили у мірній колбі об'ємом 500 см3. На титрування 20,00 см3 одержаного розчину витратили 18,40 см3 розчину аргентум(І) нітрату. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту аргентум(І) нітрату та титр аргентум(І) нітрату. (Відповідь:0,1122 моль/дм3; 0,01905 г/см3)

 2. На титрування 25,00 см3 розчину натрій хлориду (х.ч.), титр якого становить 0,007850 г/см3, витратили 24,30 см3 розчину аргентум(І) нітрату. Обчислити титр аргентум(І) нітрату. (Відповідь:0,02348 г/см3)

 3. Наважку натрій хлориду масою 1,4265 г розчинили у мірній колбі об'ємом 250 см3. На титрування 20,00 см3 одержаного розчину витратили 19,95 см3 розчину аргентум(І) нітрату, молярна концентрація еквіваленту якого 0,09706 моль/дм3. Обчислити масову частку натрій хлориду у зразку. (Відповідь:99,18%)

 4. Наважку суміші хлориду і нітрату натрію масою 0,8180 г розчинили у мірній колбі об'ємом 200 см3. На титрування 20,00 см3 одержаного розчину витратили 18,35 см3 розчину аргентум(І) нітрату, титр якого 0,007854 г/см3. Обчислити масову частку натрій хлориду у зразку. (Відповідь:60,61%)

 5. Наважку кристалогідрату барій хлориду масою 6,7000 г розчинили в мірній колбі об'ємом 1000 см3. На титрування 25,00 см3 одержаного розчину витратили 28,95 см3 розчину аргентум(І) нітрату, титр якого 0,007985 г/см3. Обчислити масову частку BaCl2·2H2O у зразку. (Відповідь:99,10%)

 6. На титрування 25,00 см3 розчину калій йодиду витратили 24,42 см3 розчину аргентум(І) нітрату, молярна концентрація еквіваленту якого 0,1 моль/дм3 (К = 0,9245). Визначити масу калій йодиду в розчині об’ємом 1 дм3. (Відповідь:14,98 г/дм3)

 7. На титрування 10,00 см3 розчину калій хлориду витратили 10,15 см3 розчину аргентум(І) нітрату, молярна концентрація еквіваленту якого 0,05 моль/дм3 (К = 0,9807). Визначити вміст калій хлориду в розчині у г/дм3. (Відповідь:3,710 г/дм3)

 8. Наважку калій йодиду масою 0,2117 г відтитрували розчином аргентум(І) нітрату, титр якого за калій йодидом 0,008303 г/см3. На титрування витратили 24,05 см3 титранту. Обчислити масову частку калій йодиду у зразку. (Відповідь:94,33%)

 9. Наважку калій йодиду масою 0,2091 г відтитрували розчином аргентум(І) нітрату, молярна концентрація еквіваленту якого 0,04905 моль/дм3. На титрування витратили 22,90 см3 титранту. Обчислити масову частку калій йодиду у зразку. (Відповідь:89,17%)

 10. Наважку калію йодиду масою 2,1808 г розчинили у мірній колбі об'ємом 250 см3. 10,00 см3 одержаного розчину обробили 25,00 см3 розчину аргентум(І) нітрату, молярна концентрація еквіваленту якого 0,05010 моль/дм3. На титрування залишку аргентум(І) нітрату витратили 15,95 см3 розчину амоній тіоціанату, молярна концентрація еквіваленту якого 0,04984 моль/дм3. Обчислити масову частку калій йодиду у зразку. (Відповідь:87,04%)

 11. Наважку калій йодиду масою 0,9014 г розчинили у мірній колбі об'ємом 100 см3. 10,00 см3 одержаного розчину обробили 25,00 см3 розчину аргентум(І) нітрату, молярна концентрація еквіваленту якого 0,05090 моль/дм3. На титрування залишку титранту витратили 14,87 см3 розчину амоній тіоціанату, молярна концентрація еквіваленту якого 0,05120 моль/дм3. Обчислити масову частку калій йодиду у зразку. (Відповідь:94,11%)

 12. Для визначення ступеню чистоти натрій броміду, наважку масою 0,2058 г розчинили у воді. Розчин обробили 40,00 см3 розчину аргентум(І) нітрату, молярна концентрація еквіваленту якого 0,09980 моль/дм3. На титрування залишку аргентум(І) нітрату витратили 21,20 см3 розчину амоній тіоціанату. Обчислити масову частку домішок у препараті, якщо 1,00 см3 розчину аргентум(І) нітрату еквівалентний 1,06 см3 розчину амоній тіоціанату. (Відповідь:0,20%)

 13. Розрахувати масу наважки димеркурій(І) динітрату для приготування 0,5 дм3 розчину, де молярна концентрація еквіваленту становить 0,1 моль/дм3. М(Hg2(NO3)2·2H2O) = 561 г/моль. (Відповідь:28,1 г)

 14. На титрування наважки калій хлориду масою 0,1480 г використали 15,20 см3 розчину димеркурій(І) динітрату присутності дифенілкарбазону. Розрахувати молярну концентрацію еквівалента розчину титранту. Записати хімізм процесу. (Відповідь:0,01736 моль/дм3)

 15. На титрування 20,00 см3 розчину натрій броміду використали 10,00 см3 розчину димеркурій (І) динітрату. Т = 0,01029 г/см3. Розрахувати масу натрій броміду в 100 см3 розчину. Записати хімічну реакцію. (Відповідь:0,5145 г)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ

НАТРІЙ ХЛОРИДУ МЕТОДОМ МОРА

Мета: визначити масову частку натрію хлориду в досліджуваній речовині.

Суть методу: аліквотну частину розчину натрій хлориду титрують титрантом аргентум(І) нітратом в присутності індикатору-реагенту калій хромату.

Аналітичні прийоми: пряме титрування, метод піпетування.

Хімізм процесу

 1. Процес титрування:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Cl- + Ag+ → AgCl↓

(білий осад)

 1. Точка еквівалентності:

K2CrO4 + 2AgNO3 → Ag2CrO4↓ + 3KNO3

CrO + Ag+ → Ag2CrO4

(цегляно - червоний осад).

М(NaCl) = 58,44 г/моль; fекв. = 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]