Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Задачі для самостійної роботи

1. Розрахувати масу наважки калій перманганату для приготування:

а) 2 дм3 розчину, де с( КMnO4) ≈ 0,1 моль/дм3;

б) 1 дм3 розчину, де Т ≈ 0,003160 г/см3.

Пояснити, на яких терезах треба взяти наважку калій перманганату.

(Відповідь: а) 6,32 г; б) 3,16 г)

2. Для приготування первинного стандарту використано Н2С2О4·2Н2О (х.ч.). Розрахувати масу наважки кислоти, якщо треба простандартизувати розчин калій перманганату методом піпетування, де с( КMnO4) ≈ 0,1 моль/дм3. Мірний посуд вибрати самостійно. Пояснити, на яких терезах необхідно взяти наважку кислоти.

3. Наважку кристалогідрату амоній оксалату масою 0,7195 г розчинили у мірній колбі місткістю 100 см3. Розрахувати: с( (NH4)2C2O4·H2O); Т . (Відповідь: 0,1013 моль/дм3; 0,007195 г/см3 )

4. На титрування 20,00 см3 розчину оксалатної кислоти, де с( H2C2O4·2H2O) = 0,1047 моль/дм3, витрачено 19,50 см3 розчину калій перманганату. Розрахувати: с( КMnO4); Т ; Т .

(Відповідь: 0,1074 моль/дм3; 0,003394 г/см3; 0,006769 г/см3)

5. Розрахувати масу наважки лікарського препарату, який містить 5 % Fe(ІІ)-катіонів для аналізу методом окремих наважок з використанням перманганатометрії. Молярна концентрація еквіваленту стандартного розчину KMnO4 0,1 моль/дм3, місткість бюретки – 25,0 см3. Записати хімізм процесу титрування в іонному вигляді. (Відповідь: ≈ 1,7 г, при Vmin = 15 см3)

6. Розрахувати масу навадки ферум(ІІ) сульфату гептагідрату для аналізу на вміст Fe(ІІ)-іонів методом пікетування з використанням перманганатометрії. Теоретичний вміст Fe(ІІ)-іонів у солі становить 20 %. Молярна концентрація еквіваленту стандартного розчину КMnO4 0,05 моль/дм3, об’єм мірної колби 100,0 см3. Записати хімізм процесу титрування. (Відповідь: ≈ 2,8 г )

7. Розрахувати масу наважки технічного зразку солі Мора (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O для аналізу на вміст Fe(II)-іонів методом окремих наважок з використанням перманганатометрії. Якщо с( КMnO4) = 0,05 моль/дм3, місткість бюретки – 25,0 см3. (Відповідь: ≈ 0,3 г, при Vmin = 15 см3)

8. Наважка кристалогідрату амоній оксалату масою 1,9710 г розчинена у мірній колбі місткістю 500 см3. На титрування 10,00 см3 розчину солі використано 11,30 см3 стандартного розчину калій перманганату. с( КMnO4) = 0,05 моль/дм3, К(КMnO4) = 0,9530. Розрахувати масову відсоткову частку (NH4)2C2O4·H2O в наважці. Записати хімічну реакцію; вказати середовище. (Відповідь: 97,05 %)

9. На титрування розчину солі феруму(ІІ) використано 20,00см3 стандартного розчину калій перманганату. Т /Fe(ІІ) = 0,005585 г/см3.Розрахувати, скільки грамів Fe(ІІ) в розчині. Записати хімічну реакцію в іонному вигляді (метод електронно-іонного балансу). (Відповідь: 0,1117 г)

10. Наважка лікарського препарату масою 1,2308 г, яка містить Fe(ІІ), розчинена і повністю відтитрована у присутності сульфатної кислоти стандартним розчином калій перманганату. Об’єм розчину KMnO4, що пішов на титрування становить 10,0 см3. Т /Fe(ІІ) = 0,005600 г/см3. Розрахувати масову відсоткову частку феруму(ІІ) в препараті. (Відповідь: 4,55 %)

11. Розрахувати теоретичну масову відсоткову частку феруму(ІІ) в кристалогідраті ферум(ІІ) сульфату. Пояснити, чому при розчиненні солі у воді необхідно створити кисле середовище. (Відповідь: 20,09 %)

12. Розрахувати теоретичну масову відсоткову частку феруму(ІІ) в солі Мора. Пояснити, до типу яких солей відносять сіль Мора. Записати дисоціацію молекули солі Мора у воді. Пояснити, чому необхідно створити кисле середовище. (Відповідь: 14,24 %)

13. Наважка кристалогідрату ферум(ІІ) сульфату масою 6,8840 г розчинена у мірній колбі місткістю 250 см3 у присутності сульфатної кислоти. На титрування 10,00 см3 розчину солі витрачено 9,50 см3 стандартного розчину калій перманганату. с( КMnO4) = 0,1027 моль/дм3. Розрахувати масову відсоткову частку FeSO4·7H2O в наважці. Записати хімічну реакцію. Підібрати коефіцієнти методом електронно-іонного балансу. (Відповідь: 98,50 %)

14. На титрування наважки солі Мора масою 0,3995 г (після розчинення за певними умовами) використано 10,00 см3 розчину калій перманганату. Т /Fe(ІІ) = 0,005600 г/см3. Розрахувати масову відсоткову частку феруму(ІІ) у зразку солі. Пояснити, за якими умовами необхідно розчинити сіль Мора. (Відповідь: 14,02 %)

15. 5,00 см3 розчину гідроген пероксиду розведено у мірній колбі місткістю 100 см3. На титрування 20,00 см3 одержаного розчину у кислому середовищі використано 18,50 см3 стандартного розчину калій перманганату с( КMnO4) = 0,1 моль/дм3; К = 1,015. Розрахувати вміст гідрогену пероксиду в 100 см3 вихідного розчину (г/100см3). Записати хімічну реакцію, підібрати коефіцієнти методом електронно-іонного балансу. (Відповідь: 3,192 г/100см3)

16. 10,00 см3 розчину гідроген пероксиду розведено у мірній колбі місткістю 200 см3. На титрування 10,00 см3 одержаного розчину використано 10,20 см3 стандартного розчину калій перманганату Т = 0,001755 г/см3. Розрахувати вміст гідроген пероксиду в 100 см3 вихідного розчину. На прикладі хімічної реакції при титруванні пояснити, які властивості виявляє пероксид гідрогену. (Відповідь: 3,58 г/100см3)

17. Наважка оксалатної кислоти (х.ч.) масою 0,7586 г розчинена в мірній колбі об’ємом 250 см3. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту оксалатної кислоти, коефіцієнт поправки, титр оксалатної кислоти і титр оксалатної кислоти за калій перманганатом. (Відповідь: 0,04813 моль/дм3; 0,9626 до 0,05; 0,003034 г/см3; 0,001521 г/см3)

18. Наважка кристалогідрату амоній оксалату (х.ч.) 0,8842 г розчинена в мірній колбі об'ємом 250 см3. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту амоній оксалату, коефіцієнт поправки, титр і титр відповідності за калій перманганатом. (Відповідь: 0,04977 моль/дм3; 0,9954 до 0,05; 0,003537 г/см3; 0,001573 г/см3)

19. Наважка натрій оксалату (х.ч.) масою 0,6784 г розчинена в мірній колбі об'ємом 250 см3. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту натрій оксалату, коефіцієнт поправки, титр і титр натрій оксалату за калій перманганатом. (Відповідь: 0,04050 моль/дм3; 0,8100 до 0,05; 0,002714 г/см3; 0,001280 г/см3)

20. Наважка натрій оксалату (х.ч.) масою 1,4890 г розчинена в мірній колбі об'ємом 250 см3. На титрування 25,00 см3 розчину витрачено 21,20 см3 титранту калій перманганату. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту калій перманганату, коефіцієнт поправки і титр. (Відповідь: 0,1048 моль/дм3; 1,048 до 0,1; 0,003313 г/см3)

21. Наважка кристалогідрату амоній оксалату (х.ч.) масою 1,8275 г розчинена в мірній колбі об'ємом 250 см3. На титрування 25,00 см3 розчину витрачено 24,90 см3 титранту калій перманганату. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту калій перманганату, коефіцієнт поправки, титр калій перманганату і титр калій перманганату за ферумом. (Відповідь: 0,1033моль/дм3; 1,033 до 0,1; 0,003265 г/см3; 0,005784 г/см3)

22. Наважка оксалатної кислоти (х.ч.) масою 1,2540 г розчинена в мірній колбі об'ємом 200 см3. На титрування 20,00 см3 розчину витрачено 19,40 см3 розчину титранту калій перманганату. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту калій перманганату, коефіцієнт поправки, титр калій перманганату за ферум(ІІ) сульфатом. (Відповідь: 0,1025 моль/дм3; 1,025 до 0,1; 0,01558 г/см3)

23. Наважка кристалогідрату амоній оксалату (х.ч.) масою 0,7120 г розчинена в мірній колбі об'ємом 200 см3. На титрування 20,00 см3 розчину витрачено 18,90 см3 розчину титранту калій перманганату. Обчислити титр розчину калій перманганату та титр калій перманганату за ферумом. (Відповідь: 0,00167моль/дм3; 0,002969 г/см3)

24. Наважка безводної оксалатної кислоти (х.ч.) масою 0,9330 г розчинена в мірній колбі об'ємом 200 см3. На титрування 20,00 см3 розчину витрачено 21,00 см3 титранту калію перманганату. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту калій перманганату, коефіцієнт поправки, титр розчину калій перманганату. (Відповідь: 0,09867 моль/дм3; 0,9897 до 0,1; 0,003119 г/см3)

25. Наважка безводної оксалатної кислоти (х.ч.) масою 0,1097 г розчинена в конічній колбі та відтитрована розчином титранту калій перманганату, якого витрачено 22,5 см3. Обчислити титр калій перманганату, молярну концентрацію еквіваленту калій перманганату та коефіцієнт поправки. (Відповідь: 0,003423г/см3; 0,1083 моль/дм3; 1,083 до 0,1)

26. Наважка оксалатної кислоти (х.ч.) масою 0,1522 г розчинена в конічній колбі та відтитрована розчином титранту калій перманганату, якого витрачено 24,68 см3. Обчислити титр розчину калій перманганату, молярну концентрацію еквіваленту калій перманганату та коефіцієнт поправки. (Відповідь: 0,003092г/см3; 0,09783 моль/дм3; 0,9783 до 0,1)

27. Обчислити масу заліза в розчині, якщо на титрування витрачено 26,65 см3 розчину титранту калій перманганату. Титр калій перманганату за ферумом становить 0,003040 г/см3. (Відповідь:0,08102 г)

28. Обчислити масу оксалатної кислоти Н2С2О4·2Н2О в розчині, якщо на її титрування витрачено 26,75 см3 розчину калій перманганату. Титр калій перманганату за оксалатною кислотою становить 0,01263 г/ см3. (Відповідь:0,3379 г)

29. Обчислити масу ферум(III) оксиду в розчині, якщо на титрування цього розчину після відновлення витрачено 22,35 см3 титранту калій перманганату. Титр калій перманганату становить 0,003684 г/см3. (Відповідь: 0,1459 г)

30. Наважка залізного дроту масою 1,0130 г розчинена в хлоридній кислоті без доступу повітря. Розчин розбавлений у мірній колбі об'ємом 250 см3. На титрування 25,00 см3 цього розчину витрачено 17,81 см3 титранту калій перманганату. Молярна концентрація еквіваленту калій перманганату у розчині 0,1 моль/дм3, коефіцієнт поправки становить 1,0050. Обчислити масову частку заліза у дроті. (Відповідь: 98,89%)

31. Наважка оксалатної кислоти масою 3,3900 г розчинена в мірній колбі об'ємом 500 см3. На титрування 25,00 см3цього розчину витрачено 17,80 см3 розчину калій перманганату. Молярна концентрація еквіваленту калій перманганату у розчині 0,1124 моль/дм3. Обчислити масову частку Н2С2О4·2Н2О у препараті. (Відповідь:98,32%)

32. Наважка технічного залізного купоросу масою 7,1500 г розчинена в мірній колбі об'ємом 250 см3. На титрування 25,00 см3 цього розчину витрачено 24,48 см3 розчину титранту з молярною концентрацією еквіваленту калій перманганату 0,09860 моль/дм3. Обчислити масову частку FeSO4 ·7H2O у технічному залізному купоросі. (Відповідь:93,86%)

33.Наважка залізної руди масою 1,7950 г розчинена, відновлена, розчин розбавлений до помітки в мірній колбі об'ємом 250 см3. На титрування 20,00 см3 цього розчину витрачено 18,65 см3 розчину титранту калій перманганату, титр якого 0,001842 г/см3. Обчислити масову частку заліза в руді. (Відповідь:42,38%)

34. Наважка пергідролю масою 5,0000 г розчинена у мірній колбі об'ємом 500 см3. На титрування 25,00 см3 цього розчину витрачено 27,43 см3 розчину титранту з молярною концентрацією еквіваленту калій перманганату 0,1 моль/дм3, коефіцієнт поправки становить 1,1240. Oбчислити масову частку Н2О2 у пергідролі. (Відповідь:5,73%)

35. 10 см3 розчину гідроген пероксиду розбавили до помітки в мірній колбі об'ємом 200 см3. На титрування 15,00 см3 цього розчину витрачено 13,75 см3 розчину титранту з молярною концентрацією еквіваленту калій перманганату 0,0979 моль/дм3. Обчислити масу Н2О2 в 100 см3 вихідного розчину. (Відповідь:3,053г)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]