Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

План експерименту

1. Розрахунок маси наважки натрій хлориду:

Вихідні дані: Vм.к. = 250,0 см3; с(NaCl) = c(AgNO3) = 0,05 моль/дм3

2. Взяття наважки на аналітичних терезах.

Результат зважування:

mб з н. =

mб =

mн. =

3. Приготування розчину натрій хлориду

Наважку солі кількісно перенести до мірної колби об’ємом 250,0 см3, розчинити в 1/3 об’ємі мірної колби, довести до мітки дистильованою водою та перемішати.

4. Процес титрування

Аліквотну частину розчину натрій хлориду перенести до конічної колби для титрування, додати 2-3 краплі індикатору-реагенту калій хромату і титрувати титрантом аргентум(І) нітратом до появи осаду цегляно-червоного - кольору. Титрування проводити не менш трьох разів при відворюванності результатів. Результати титрування занести в таблицю:

1

2

3

V(NaCl), см3

V(AgNO3), см3

6. Розрахунок результатів аналізу

6.1. Розрахунок титранту відповідності:

6.2. Розрахунок маси натрій хлориду:

6.3. Розрахунок масової частки натрій хлориду:

Загальна розрахункова формула

7. Висновок.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ КАЛІЙ ЙОДИДУ

МЕТОДОМ ФАЯНСА-ХОДАКОВА

Мета: визначити масову частку калію йодиду методом окремих наважок.

Сутність методу: наважку калій йодиду титрують стандартним розчином аргентум(І) нітрату в присутності адсорбційного індикатору – еозину.

Аналітичні прийоми: пряме титрування, метод окремих наважок.

Хімізм процесу

1. До точки еквівалентності:

КІ + AgNO3 → AgІ↓ + КNO3

AgІ + І-→ [AgІ]·І-

М(КІ) = 166 г/моль

2. В точці еквівалентності: AgІ↓

3. Надлишкова крапля титранту: {[AgІ]· Ag+ }+ Ind-.

План експерименту

  1. Розрахунок маси наважки калій йодиду.

Вихідні дані: бюретка (V= 50 cм3)

V(AgNO3) ~ 25 см3 (1/2 об’єму бюретки)

с(AgNO3) = 0,02 моль/дм3

2. Взяття наважки на аналітичних терезах в межах 0,10 г0,13г.

Результати зважування занести в лабораторний журнал:

mб з н = mб з н = mб з н =

mб = mб = mб =

mн = mн = mн =

3. Процес титрування.

Наважку калій йодиду кількісно перенести до конічної колби для титрування, розчинити у 40-50 см3 дистильованої води, додати 2 см3 розчину ацетатної кислоти (с(СН3СООН) = 2 моль/дм3), 5 крапель індикатору еозину і титрувати стандартним розчином аргентум(І) нітрату до зміни жовтого забарвлення осаду на рожевий. Результати титрування занести у таблицю:

1

2

3

mн.(KI), г

V(AgNO3), см3

4.Розрахунок результатів аналізу.

4.1. Розрахунок титру відповідності:

    1. Розрахунок маси калій йодиду:

4.3. Розрахунок масової частки калій йодиду:

Загальна розрахункова формула:

4.4. Розрахунок середнього результату:

5. Висновок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]