Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Показник індикаторів рК, показник титрування рН

Зміна кольору розчину індикатора при титруванні пов'язана зі збільшенням або зменшенням концентрації іонів Н+ і ОН-, тобто перехід кольору повністю залежить від величини рН розчину, який титрують.

Так, якщо до розчину натрій гідроксиду NaOH додати 1-3 краплі індикатора метилового оранжевого, то рідина забарвиться у жовтий колір.

При додаванні до цього розчину кислоти рН буде зменшуватися, і при рН = 3,1 колір буде інтенсивно рожевим. Навпаки, якщо до рожевого розчину додавати розчин лугу (розчин NaOH або КОН) та при рН = 4,1 стане жовтим.

На підставі цього експерименту можна відмітити, що кінець реакції нейтралізації лежить неточно в точці еквівалентності, а в інтервалі рН = 3,1–4,1. При проведенні цієї реакції в присутності індикатору фенолфталеїну зона переходу знаходиться між рН = 8,0–10,0. Після того, як величина рН досягне 10, зміни кольору вже не буде, скільки б натрій гідроксиду не додавати. Отже, інтервал між значеннями рН, при якому відбувається зміна кольору індикатору зона переходу або інтервал переходу забарвлення індикатору.

Якщо останній приклад роздивлятися з точки зору йонно-хромофорної теорії, то для фенолфталеїну матиме місце дві рівноваги:

а) рівновага переходу однієї таутомерної форми в другу, в даному випадку бензольної в хіноїдну: HInd' F HInd''

,

де Крівн константа рівноваги.

б) реакція дисоціації: HInd" F H+ + Ind-,

Виходячи з цих рівноваг, можна отримати рівняння

, або

де рК – показник індикатора;

Ск.ф – кислотна форма індикатора;

Сл.ф – лужна форма індикатора.

З основного рівняння йонно-хромофорної теорії індикаторів витікає, що зміна величини рН пов'язана зі значенням , яке показує співвідношення кислотної та лужної форм індикатора.

Можливість ока сприймати зміну кольору розчину занадто обмежена, тому тільки при досить значному співвідношенні між кислотною та лужною формами помітна зміна кольору розчину. Частіш за все ця зміна кольору помітна, якщо: або .

Таким чином, інтервал переходу індикатора рН ≈ рК ± 1

Величину рН, при якій закінчують титрування із заданим індикатором, позначають через рТ і називають показником титрування. Значення рТ для деяких індикаторів:

Індикатор

рТ

метиловий оранжевий

4,0

метиловий червоний

5,5

лакмус

7,0

фенолфталеїн

9,0

Перед початком титрування, необхідно підібрати індикатор, а для цього визначити величину рН, при якій потрібно закінчити процес титрування. Так, наприклад, при титруванні розчину оцтової кислоти стандартним розчином натрій гідроксиду спочатку розраховують значення рН в точці еквівалентності. Ця величина дорівнює ≈ 9,0. Потрібен індикатор з інтервалом переходу біля цього значення. Таким індикатором є фенолфталеїн, інтервал переходу забарвлення якого рН 8,210,0 а рТ = 9,0.

Класифікація індикаторів

Нині в якості кислотно-основних індикаторів пропонується понад 200 органічних сполук. Їх класифікують за різними ознаками:

  1. За хімічною будовою:

 • азоіндикатори (метиловий оранжевий, метиловий червоний, алізариновий жовтий);

 • трифенілметанові індикатори (фенолфталеїн, бензоїни);

 • нітроіндикатори (пара-нітрофенол);

 • інші структурні типи (лакмус, нейтральний червоний, екстракти рослин).

  1. За способом використання:

   • внутрішні (додаються безпосередньо в розчин);

   • зовнішні (йод-крохмальний папір).

  2. За складом індикаторів:

 • індивідуальні (складаються з однієї речовини);

 • змішані (суміші двох індикаторів або індикатора та барвника)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]