Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Задачі для самостійної роботи

 1. Розрахувати масу наважки торфу, яку необхідно взяти для аналізу на вміст вологи, якщо припустима вологість близько 15 %. (Відповідь: 0,7 г)

 2. Розрахувати масу наважки кам'яного вугілля, яку необхідно взяти для аналізу на вміст летких речовин, якщо їх у кам’яному вугіллі приблизно 20 %.(Відповідь: 0,5 г)

 3. Розрахувати масу наважки сплаву, який містить біля 56 % Аu, яку необхідно взяти для аналізу на вміст золота, яке виділяють у вигляді чистого металу. (Відповідь: 0,2 г)

 4. Розрахувати масу наважки мідного купоросу CuSO4·5H2О, яка потрібна для аналізу на вміст кристалізаційної води. (Відповідь: 0,2 г)

 5. Розрахувати масу наважки барій хлориду кристалогідрату BaCl2·2H2O, яка потрібна для аналізу на вміст кристалізаційної води. (Відповідь: 0,12 г)

 6. Розрахувати масу наважки вапняку для аналізу на вміст СаО методом прожарювання. (Відповідь: 0,2 г)

 1. Розрахувати масу наважки вапняку для аналізу на вміст CO2, якщо вапняк містить біля 85 % СаСО3. (Відповідь: 0,3 г)

 2. Розрахувати масу наважки крейди для аналізу на вміст СаО, якщо крейда містить 80 % СаСО3. (Відповідь: 0,2 г)

 3. Розрахувати масу наважки кам'яного вугілля, що містить біля 4 % Сульфуру, яку необхідно взяти для аналізу на вміст Сульфуру, якщо його визначають у вигляді BaSO4. (Відповідь: 1,8 г)

 4. Розрахувати масу наважки CuSO4·5H2O для аналізу на вміст Купруму, якщо його осаджують у вигляді купрум(ІІ) оксиду. (Відповідь: 0,3 г)

 5. Розрахувати масу наважки кристалогідрату ферум(ІІ) сульфату FeSO4·7H2O для аналізу на вміст Сульфуру, якщо його визначають у вигляді BaSO4. (Відповідь: 2 г)

 6. Розрахувати масу наважки металевого дроту, в якому близько 50 % Феруму для аналізу на вміст Феруму, якщо його визначають у вигляді Fe2O3. (Відповідь: 0,14 г)

 7. Розрахувати масу наважки технічного залізного купоросу, в якому біля 90 % FeSO4·7H2O для аналізу на вміст FeSO4·7H2О, якщо його визначають у вигляді Fe2O3. (Відповідь: 0,4 г)

 8. Розрахувати масу наважки вапняку, в якому близько 15 % домішок для аналізу на вміст СаСО3, якщо гравіметрична форма СаО. (Відповідь: 0,12 г)

 9. Розрахувати масу наважки сплаву, в якому близько 5 % Магнію для аналізу на вміст Магнію, якщо його визначають у вигляді Мg2Р2O7. (Відповідь: 0,7 г)

 10. Розрахувати масу наважки алюмокалієвих галунів AlK(SO4)2·12H2O для аналізу на вміст Алюмінію, якщо його визначають у вигляді Аl2O3. (Відповідь: 0,9 г)

 11. Розрахувати масу наважки технічної кам’яної солі, в якій біля 6% домішок для аналізу на вміст хлорид-іонів, якщо гравіметрична форма AgCl. (Відповідь: 0,17 г)

 12. Розрахувати масу наважки сидериту для аналізу на вміст Феруму, якщо сидерит містить біля 75% FeCO3, якщо його визначають у вигляді Fe2O3. (Відповідь: 0,2 г)

Практична робота розрахунок кількості осаджувача

Мета: навчитися розраховувати кількість осаджувача в методах осадження.

Теоретичною основою цих розрахунків є закон еквівалентів: усі речовини взаємодіють між собою в еквівалентних кількостях.

,

де: n – кількість речовини, моль;

z – число еквівалентності речовини.

У загальному вигляді розрахунок об’єму розчину осаджувача проводять за формулами:

  • якщо для осаджувача надано молярну концентрацію еквіваленту:

де: Vос – об’єм розчину осаджувача, см3;

а – практично знайдений коефіцієнт надлишку осаджувача відносно теоретично розрахованого (1,5 для нелетких осаджувачів, 3-4 для летких);

mн – маса наважки досліджуваної речовини, г;

M(1/z1 досл.реч.) – молярна маса еквіваленту досліджуваної речовини, г/моль;

с(1/z2осаджувача) – молярна концентрація еквіваленту осаджувача, моль/дм3.

  • якщо концентрацію осаджувача надано у відсотках:

де: Vос – об’єм розчину осаджувача, см3;

а – практично знайдений коефіцієнт надлишку осаджувача відносно теоретично розрахованого (1,5 для нелетких осаджувачів, 3-4 для летких);

mн – маса наважки досліджуваної речовини, г;

M(1/z1 досл.реч.) – молярна маса еквіваленту досліджуваної речовини, г/моль;

М(1/z2осаджувача) – молярна маса еквіваленту осаджувача, г/моль;

ρ – густина розчину осаджувача, г/см3;

W – концентрація розчину осаджувача, %.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]