Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать
  1. Висновок лабораторна робота аналіз мінеральної кислоти

Мета: визначити масову частку сульфатної кислоти у технічному продукті методом кислотно-основного титрування.

Сутність методу: для визначення вмісту сульфатної кислоти у технічному продукті наважку кислоти розчиняють у мірній колбі дистильованою водою; аліквотну частину отриманого розчину відтитровують стандартним розчином лугу у присутності кислотно-основного індикатору.

Аналітичні прийоми: метод прямого титрування, метод піпетування.

Хімізм процесу

Н2SO4 +2NaOH → Na2SO4 + 2 H2О

+ + 2ОНF 2Н2О

М( H2SO4) = 49,00 г/моль, fекв=1/2;

Вибір індикатору: виходячи з того, що титрування закінчується при рН = 7, а стрибок на кривій титрування лежить у межах значень рН від 4 до 10, то індикатором може бути метиловий червоний, метиловий оранжевий або фенолфталеїн

План експерименту

1. Розрахунок наважки технічної сульфатної кислоти:

Технічна сульфатна кислота – це масляниста рідина чорного або темно-бурого кольору, яка має густину 1,825 г/см3 і містить біля 92 % H2SO4.

Вихідні дані: Vм.к. = 250,0 см3

с( H2SO4) = 0,05 моль/дм3

Розрахований об’єм кислоти відібрати за допомогою маленького циліндру або піпетки з гумовою грушею і обережно вилити в скляний бюкс.

2. Взяття наважки кислоти на аналітичних терезах.

Зважувати концентровані кислоти треба в скляному бюксі із закритою кришкою і дуже обережно!!!

Результати зважування занести в лабораторний журнал.

mб з н.

=

mб.

=

mн.

=

3. Приготування розчину сульфатної кислоти.

Вміст бюксу обережно через лійку вилити у мірну колбу з дистильованою водою (80-100 см3); декілька разів промити бюкс над лійкою дистильованою водою за допомогою промивалки; ополоснути також лійку, після чого розчин у колбі долити водою до мітки. Перемішати.

  1. Процес титрування.

У конічну колбу для титрування мірною піпеткою відібрати аліквотну частину розчину сульфатної кислоти, додати 2-3 краплі індикатору метилового червоного або метилоранжу і титрувати стандартним розчином лугу до переходу забарвлення з червоного в оранжеве. Титрувати не менш трьох разів при розбіжності результатів не більш, ніж 0,1 см3.

5. Результати титрування записати в таблицю:

1

2

3

V(H2SO4), см3

V(NaOH), см3

6. Розрахунок результатів аналізу.

6.1. Розрахунок молярної концентрації еквіваленту сульфатної кислоти за основним рівнянням титриметрії:

6.2. Розрахунок маси сульфатної кислоти:

6.3. Розрахунок масової частки сульфатної кислоти у технічному продукті:

Загальна розрахункова формула:

7. Висновок.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

АНАЛІЗ ОРГАНІЧНОЇ КИСЛОТИ

МЕТОДОМ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРУВАННЯ

Мета: визначити масову частку оксалатної кислоти в наданому зразку.

Сутність методу: наважку оксалатної кислоти розчиняють у мірній колбі; аліквотну частину отриманого розчину відтитрувують стандартним розчином лугу в присутності кислотно-основного індикатору.

Аналітичні прийоми: пряме титрування, метод піпетування.

Хімізм процесу

H2C2O4 + 2NaOH → Na2C2O4 + 2H2O

H2C2O4 + 2OH F C2O42- + 2H2O

М( H2C2O4·2H2O) = 63,04 г/моль, fекв=1/2;

Вибір індикатору: продуктами реакції є сіль і вода. Натрій оксалат гідролізується за аніоном, тому рН в точці еквівалентності більше 7:

С2О42- + H2O F HC2O4 + OH рН 9,3

Індикатор: фенолфталеїн.

План експерименту

  1. Розрахунок маси наважки оксалатної кислоти.

Вихідні дані: с( Н2С2О4·2Н2О) = 0,05 моль/дм3, Vм.к. = 250,0 см3:

  1. Взяття наважки оксалатної кислоти на аналітичних терезах в межах mнав± 0,1 г:

Результати зважування занести в лабораторний журнал.

mб з н.

=

mб.

=

mн.

=

  1. Приготування розчину оксалатної кислоти в мірній колбі об’ємом 250,00 см3.

У мірну колбу за допомогою сухої лійки перенести наважку оксалатної кислоти, ополоснути бюкс і лійку декілька разів дистильованою водою, розчинити наважку кислоти приблизно в 100 см3 води, довести до мітки об’єм розчину водою і ретельно перемішати.

4. Процес титрування.

За допомогою піпетки у конічну колбу відібрати аліквотну частину досліджуваного розчину, додати декілька крапель індикатору фенолфталеїну і титрувати стандартним розчином натрій гідроксиду, доки не заявиться рожеве забарвлення розчину, яке не зникає протягом 30 сек. Титрування повторювати не менш 3 разів при розбіжності результатів не більш, ніж на 0,1 см3.

5. Результати титрування записати в таблицю:

1

2

3

V(H2C2O4), см3

V(NaOH), см3

6. Розрахунок результатів аналізу.

6.1. Розрахунок молярної концентрації еквіваленту розчину оксалатної кислоти за законом еквівалентів:

6.2. Розрахунок маси оксалатної кислоти в об’ємі мірної колби:

6.3. Розрахунок масової частки оксалатної кислоти:

Загальна формула:

7. Висновок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]