Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Практичне використання методів кислотно-основного титрування в аналізі фармацевтичних препаратів

Методом кислотно-основного титрування здійснюють аналіз великої кількості фармацевтичних препаратів як неорганічної, так і органічної природи.

Методом прямого титрування аналізують такі речовини, як хлоридна кислота, бура, натрій гідрогенкарбонат, нікотинова кислота.

Метод зворотного титрування використовують при аналізі хлоралгідрату, уротропіну.

Метод замісникового титрування застосовують при аналізі меркурій(ІІ) оксиду, меркурій(ІІ) амідохлориду, метилсаліцилату, фенілсаліцилату.

При титруванні багатьох органічних препаратів використовують в якості розчинника спиртово-водні суміші та інші органічні розчинники. Це підвищує розчинність препарату.

Широке застосування в аналізі фармацевтичних препаратів має титрування в неводних середовищах. Цим методом визначають барбітал, фталазол, морфіну гідрогенхлорид, аміназин, амідопірин та інші. Всі ці препарати уявляють собою слабкі основи, слабкі кислоти або солі. Титрування в неводних середовищах використовують для поліпшення умов титрування, більш чіткого фіксування кінцевої точки титрування. Окрім цього, багато препаратів нерозчинні у воді, але добре розчиняються в органічних розчинниках.

Практична робота способи виразу вмісту речовин у розчинах

Мета: навчитися проводити розрахунки концентрацій розчинів, які використовуються у кількісному титриметричному аналізі.

Приклади розв’язання задач

Приклад 1. Розрахувати масу наважки натрій хлориду і об’єм води, які потрібні для приготування 500 г 14 % розчину.

Дано:

mр-ну = 500 г

W(NaCl) = 14 %

Рішення:

1. Із розрахункової формули для масової частки натрій хлориду знайдемо його масу:

2. Масу води, яка потрібна для приготування розчину, знайдемо як різницю між масами розчину і натрій хлориду:

ρ ≈ 1г/см3 V(Н2О) ≈ 430см3

Відповідь: mн.(NaCl) = 70 г, m(Н2О) = 430 г

Wн.(NaCl) – ?

m(Н2О) – ?

Приклад 2. Який об'єм розчину хлоридної кислоти (ρ = 1,100 г/см3) з масовою часткою кислоти 20 % необхідно для приготування 1 дм3 розчину (ρ = 1,083 г/см3) з масовою часткою кислоти 17 %?

Дано:

HCl

ρ1 = 1,100 г/см3

W1 = 20 %

ρ2 = 1,083 г/см3

W2 =17 %

V2 =1 дм3

Рішення:

Розв'яжемо задачу за допомогою «правила хреста» (або змішування розчинів):

  1. Визначення маси розчину з W2 = 10,17 %:

m2 = V2·ρ2, г

m2 = 1000·1,083 = 1083 (г)

  1. Складання схеми «правила хреста»:

2 0%

1 7 в.ч.

1 7%

20 в.ч.

0 %

3 в.ч.

де: в.ч. – вагові частки

Відповідно, 1083 г розчину 2 (W2 = 17 %) складає 20 в.ч., з яких 17 в.ч. приходиться на розчин 1 (W1 = 20 %) та 3 в.ч. приходиться на Н2О.

  1. Визначення маси 1 в.ч.:

1083/20 = 54,15 (г)

  1. Визначення маси розчину з W1 = 20 %

m1 = 54,15·17 = 920,55 (г)

  1. Визначення об'єму розчину 1 (W1 = 20 %)

Відповідь: V1 = 837 см3.

V1 – ?

Приклад 3. Розрахувати масу калій гідроксиду, який потрібен для приготування 3 дм3 розчину з молярною концентрацією калій гідроксиду 0,01 моль/дм3.

Дано:

Vр-ну = 3 дм3

с(KOH) = 0,01 моль/дм3

Рішення:

Молярна концентрація калій гідроксиду в розчині розраховується за формулою:

Отже,

Відповідь: m(KOH) = 1,7 г.

mнав.(KOH) – ?

Приклад 4. Розрахувати молярну концентрацію та молярну концентрацію еквіваленту сульфатної кислоти у розчині, якщо 0,5 дм3 цього розчину містять 196 г сульфатної кислоти.

Дано:

Vр-ну = 0,5 дм3

m(H2SO4) = 196 г

Рішення:

1. Молярна концентрація сульфатної кислоти у розчині дорівнює:

2. Молярна концентрація еквіваленту сульфатної кислоти за визначенням дорівнює:

Відповідь: c(H2SO4) = 1 моль/дм3,

c( H2SO4) = 2 моль/дм3

c(H2SO4) – ?

c( H2SO4) – ?

Приклад 5. Розрахувати об’єм сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4 96 % (густина розчину 1,84 г/см3), який потрібен для приготування 2 дм3 розчину з молярною концентрацією сульфатної кислоти 0,5 моль/дм3.

Дано:

W1(H2SO4) = 96 %

ρ1 = 1,84 г/см3

Vр-ну = 2 дм3

с(H2SO4) = 0,5 моль/дм3

Рішення:

1. Обчислення маси сульфатної кислоти, яка міститься у 2 дм3 розчину з молярною концентрацією 0,5 моль/дм3.

За визначенням:

у свою чергу:

,

отже: .

Звідси, маса H2SO4:

2. Обчислення маси розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 96 %, який містить 98 г сульфатної кислоти.

За визначенням:

,

звідси:

3. Об’єм розчину розрахуємо за формулою:

Відповідь: V1р-ну = 54 см3.

V1р-ну – ?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]