Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Рішення:

Хімізм:

H2C2O2 + 2NaOH → Na2C2O4 + 2H2O

М(1/2Н2С2О4·2Н2О) = 63 г/моль

І Метод окремих наважок

Дано:

W(Н2С2О4·2Н2О) = 95 %

Vбюр. = 25 см3

с(NaOH) = 0,1 моль/дм3

  1. За законом еквівалентів:

n(1/2Н2С2О4·2Н2О) = n(NaOH)

mн2С2О4·2Н2О) – ?

де: V(NaOH) = Vmin 15 см3

  1. г

Загальна формула

Підставимо числові значення в загальну формулу (1):

ІІ Метод піпетування

Дано:

W(Н2С2О4·2Н2О) = 95 %

Vм.к. = 250,0 см3

с(NaOH)=0,1 моль/дм3

mн2С2О4·2Н2О) – ?

Загальна формула

Підставимо числові значення в загальну формулу (3):

ПРАКТИЧНА РОБОТА

РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ В ТИТРИМЕТРІЇ

Мета: навчитися проводити розрахунки за результатами кількісного титриметричного аналізу.

Розрахункові формули наведені на сторінці 37.

Приклади розв’язання задач

Приклад 1. На титрування янтарної кислоти масою 0,1560 г витрачено 26,00 см3 розчину КОН. Визначити молярну концентрацію еквіваленту і титр розчину КОН.

Дано:

m(H2C4H4O4) = 0,1560 г

V(KOH)= 26,00 см3

Рішення:

Хімізм:

H2C4H4O4 +2KOH = K2C4H4O4 + 2H2O

З рівняння реакції:

n( H2C4H4O4) = n(KOH)

1. Розраховуємо молярну концентрацію еквіваленту розчину КОН:

2. Розраховуємо титр розчину КОН:

Відповідь: с(КОН) = 0,1016 моль/дм3,

ТКОН = 0,005701 г/см3.

с(KOH) – ?

TKOH– ?

Приклад 2. На нейтралізацію 25,00 см3 розчину H2SO4 з с(1/2H2SO4) = 0,1125 моль/дм3 витрачено 28,50 см3 розчину NaOH. Обчислити молярну концентрацію еквівалента NaOH.

Дано:

V(H2SO4)= 25,00 см3

с( H2SO4) = 0,1125 моль/дм3

V(NaOH) = 28,50 см3

Рішення:

Хімізм:

H2SO4 +2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

За законом еквівалентів розраховуємо молярну концентрацію еквіваленту розчину NaOH:

Відповідь: с(NaOH) = 0,09868 моль/дм3.

с(NaOH) – ?

Приклад 3. Наважка технічної оксалатної кислоти масою 1,7020 г розчинена у мірній колбі місткістю 250,00 см3. На титрування 20,00 см3 одержаного розчину було використано 19,50 см3 стандартного розчину лугу (К=1,006; с(NaOH) = 0,1 моль/дм3). Визначити масову частку кристалогідрату оксалатної кислоти в технічному продукті.

Використаний аналітичний прийом – метод піпетування.

Алгоритм розв’язання задачі в загальному вигляді:

  1. Визначити концентрацію досліджуваного компоненту, використовуючи основне рівняння титриметрії:

(1)

де: – молярна концентрація еквівалента досліджуваного компоненту, моль/дм3

молярна концентрація еквіваленту титранту, моль/дм3;

V(В) – об’єм титранту, витрачений на титрування, см3;

Vп. – об’єм піпетки (аліквоти, дослідного розчину), см3.

  1. Визначити масу визначаємого компоненту в мірній колбі Vм.к.:

(2)

де: – молярна концентрація еквіваленту досліджуваного компоненту в розчині, моль/дм3;

М – молярна маса еквіваленту визначає мого компоненту, г/моль.

  1. Визначити масову частку (W) основного компоненту в досліджуваній речовині, тобто у вихідній наважці mн.:

mн.

-

100 %

m(Х)

-

W(X)

(3)

Для виведення загальної формули послідовно підставити в формулу (3) необхідні значення з формул (1) та (2).

Загальна формула розрахунку результатів аналізу за методом піпетування:

Розв’язання задачі

Дано:

mнав.(H2C2O4·2Н2О)= = 1,7020 г

Vм.к. = 250,00 см3

Vп. = 20,00 см3

V(Na OH) = 19,50 см3

с(NaOH)= =0,1 моль/дм3

К = 1,006

Рішення:

Хімізм:

Н2С2О4 + 2NaOH → Na2С2О4 + 2Н2О

З рівняння реакції вибігає, що:

  1. Визначення концентрації титранту NaOH:

  1. Визначення концентрації Н2С2О4·2Н2О в технічному продукті:

  1. Визначення маси Н2С2О4·2Н2О в мірній колбі ємністю 250,0 см3, тобто у вихідній наважці:

  1. Визначення масової частки Н2С2О4·2Н2О в технічному продукті:

Задачу можна вирішити, підставляючи вихідні дані у загальну формулу:

Відповідь: W(Н2С2О4·2Н2О) = 90,78 %

ω(Н2С2О4·2Н2О) – ?

Приклад 4. Наважка технічної оксалатної кислоти масою 0,1580 г розчинена в довільному об’ємі води і повністю відтитрована стандартним розчином лугу, концентрація якого становить 0,1055 моль/дм3. Об’єм титранту, який пішов на титрування, дорівнює 17,60 см3. Визначити масову частку Н2С2О4·2Н2О в досліджуваному продукті.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]