Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Застосування поляриметричного методу аналізу

Поляриметричний метод аналізу широко використовується в фармацевтичній, медичній, харчовій промисловості. Для дослідницьких цілей, не пов'язаних прямо з аналітичною хімією, поляриметрія використовується в мінералогії, мікрохімії, а також для вивчення кінетики процесів, в яких беруть участь оптично активні речовини.

В фармацевтичному виробництві метод поляриметрії використовують при аналізі субстанцій, напівпродуктів, лікарських препаратів (наприклад, пеніциліну), а також для ідентифікації деяких лікарських препаратів та визначення їх походження. Так, камфора, яка виділена з камфорного базиліку, дає в етанолі правообертаючий розчин з питомим обертанням площини поляризації +8,6˚, деякі сорти камфори, які виділені з полину, дають розчин з питомим обертанням площини поляризації – 8,6˚, а синтетична камфора зовсім не обертає площину поляризації.

В цукровій промисловості поляриметрію використовують для визначення вмісту цукристих речовин. В косметологічній промисловості метод використовується разом з рефрактометрією для ідентифікації олій.

Лабораторна робота ідентифікація речовини за величиною питомого обертання

Мета роботи: Оволодіти прийомами якісного поляриметричного аналізу.

Апаратура і реактиви: дослідна оптично активна речовина, вода дистильована, поляриметр-сахариметр, поляриметрична трубка.

План експерименту

 1. Перевірити налагодження приладу за дистильованою водою.

 2. Заповнити поляриметричну трубку дослідним розчином заданої концентрації (концентрацію виражають в г/ 100 см3) і виміряти кут обертання.

 3. Перерахувати визначені за приладом поляриметром – сахариметром кут обертання, виражений в градусах міжнародної цукрової шкали. Згідно з інструкцією до приладу : 1°S – 34,62° "звичайних" (кутових) градусів.

 4. Після перерахунку величини кута обертання, обчислити величину питомого кута обертання, за формулою:

 1. Порівняти отримані дані з довідниковими даними питомого кута обертання та визначити дослідну речовину.

Контрольні питання

 1. Сутність поляриметричного методу аналізу.

 2. Отримання поляризованого світла. Поляризатори.

 3. Характеристика оптично активних речовин.

 4. Якісна характеристика поляриметрії. Від яких факторів вона залежить.

 5. Принципова схема поляриметру.

 6. Проведення якісного поляриметричного аналізу.

 7. Кількісний поляриметричний аналіз.

 8. Області використання поляриметрії.

Глава 9. Хроматографічні методи аналізу

9.1. Теоретичні основи методу

Хроматографія – це фізико-хімічний метод розділення та аналізу сумішей речовин сорбційними методами, оснований на розподіленні речовини між рухомою та нерухомою фазами. В якості нерухомої фази використовують або тверді речовини (сорбент) або плівку рідини на твердому носії. Кожна речовина суміші у фазі, контактуючи, то з нерухомою, то з рухомою фазою, проходить ряд актів сорбції-десорбції, переміщуючись в потоці. В залежності від спорідненості кожна речовина суміші знаходиться в сорбованому стані різний проміжок часу. Тому і швидкість переміщення буде різною. Таким чином, суміш розділяється (Рис 15.)

Рис. 15. Схема розділення суміші

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]