Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

5.2. Аргентометрія

Основна реакція методу аргентометрії:

Ag+ + Halˉ F AgHal↓, де Halˉ: Clˉ, Brˉ, Iˉ,NCS-.

Область використання методу: визначення галогенідів, тіоціанатіону.

Титрант методу: розчин AgNO3, який готують як вторинний стандартний розчин з подальшою стандартизацією за KCl (х.ч.) або NaCl (х.ч.). Розчин AgNO3 світлочутливий, тому його треба зберігати у посуді з темного скла.

Аргентометрію поділяють на два методи: метод Мора та метод Фаянса-Ходакова.

Метод Мора

Титрант методу – стандартний розчин AgNO3.

Індикатор методу – розчин K2CrO4.

Область використання методу: дробне осадження хромат- та галогенід-іонів.

При титруванні, наприклад, Clˉіонів за методом Мора у присутності CrO42–-іонів у першу чергу осаджуються хлоридіони.

NаCl + AgNO3 → AgCl↓ + NаNO3

Clˉ + Ag+ F AgCl↓

білий аморфний осад

Після повного осадження хлоридіонів, в кінцевій точці титрування, надлишкова крапля титранту AgNO3 утворює з К2CrO4 осад.

2AgNO3 + К2CrO4 → Ag2CrO4 ↓ + 2КNO3

2Ag+ + CrO F Ag2CrO4

цегляно-червоний аморфний осад

Умови титрування за методом Мора

1. Титрування проводять у нейтральному або слабколужному середовищі, оскільки:

у кислому середовищі (рН < 6,3) осад Ag2CrO4 розчиняється:

2Ag2CrO4↓ + 2Н+ → 4Ag+ + Cr2O + H2O

у лужному середовищі (рН > 10,5) розкладається титрант:

2Ag+ + 2ОН- → 2AgОН↓ → Ag2O↓ + H2O

2. В розчині не повинні бути інші іони, що утворюють осади з Ag+ або CrO42– -іонами.

Застосування методу Мора

Метод Мора застосовують для визначення хлорид та бромідіонів. Йодидіони цим методом не визначають у зв'язку з їх сильною адсорбцією на поверхні осаду.

Методом Мора не визначають кислі солі та солі слабких основ, тому що їх водні розчини внаслідок гідролізу мають кисле середовище.

Метод Фаянса – Ходакова

Метод заснований на прямому титруванні галогенідів та тіоціанатів стандартним розчином аргентум(І) нітрату у присутності адсорбційних індикаторів (еозин, флуоресцеїн). Наприклад:

КІ + AgNO3 → AgІ↓ + КNO3

Iˉ + Ag+ → AgI↓

Принцип дії адсорбційних індикаторів

Адсорбційні індикатори – слабкі органічні кислоти, які в розчині частково дисоціюють:

НІnd F H+ + Ind

При титруванні, наприклад, йодидіонів титрантом AgNO3 утворюється осад AgI, який здатний адсорбувати на своїй поверхні іони, що входять до складу осаду. До точки еквівалентності в розчині надлишок Iіонів адсорбуються на поверхні осаду та надають йому негативного заряду [AgI]·I (первинний адсорбційний шар). Іони індикатору Indне адсорбуються, тому що мають однаковий заряд з зарядом осаду.

У точці еквівалентності Iіони повністю зв'язуються до осаду AgI, значить в розчині немає надлишку ані Iіонів, ані іонів – Ag+: частинки осаду нейтральні. При додаванні титранту, в розчині з'являється надлишок Ag+іонів, які адсорбуються на осаді та надають йому позитивного заряду [AgI]·Ag+. Тепер iони індикатора Indздатні адсорбуватися, тому що мають заряд, протилежний заряду осаду. Нітратіони не утворюють осаду з жодним іоном в розчині, тому вони, утворюючи вторинний адсорбційний шар, легко заміщуються на аніон індикатору. Осад набуває вигляду {[AgI]Ag+}+ Ind, при цьому різко змінюється його забарвлення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]