Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

IV. Висновок.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

АНАЛІЗ НАТРІЙ КАРБОНАТУ МЕТОДОМ

КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРУВАННЯ

Мета: визначити масову частку натрій карбонату в технічному зразку солі.

Сутність методу: аліквотну частину розчину соди відтитровують стандартним розчином кислоти у присутності кислотно-основного індикатору фенолфталеїну або метилового оранжевого.

Аналітичні прийоми: метод прямого титрування, метод піпетування.

Хімізм процесу

І-а точка еквівалентності:

Na2CO3 + НСl → NaНСО3 + NaCl

рН = 11,8 рН = 8,3

M(Na2CO3) = 105,99 г/моль; М(НСl) = 36,46 г/моль; fекв=1

ІІ-а точка еквівалентності:

Na2CO3 + 2НСl → 2NaCl + H2CO3

рН = 11,8 рН = 3,8

M( Na2CO3) = 52,99 г/моль; М(НСl) = 36,46 г/моль

Вибір індикатору: при встановлені І-ї точки еквівалентності продуктами реакції є солі натрій хлорид (гідролізу не підлягає) і натрій гідрогенкарбонат, який гідролізується за аніоном. Тому у І-й точці еквівалентності встановлюється лужне середовище: рН = 8,3.

Індикатор: фенолфталеїн.

При встановлені II-ї точки еквівалентності продуктами реакції є сіль натрій хлорид, що гідролізу не підлягає, і слабка карбонатна кислота. Тому в даному випадку в розчині кисле середовище: рН < 7.

Індикатор: метилоранж.

Визначення масової частки натрій карбонату у препараті проводять за II-ю точкою еквівалентності План експерименту

1. Розрахунок маси наважки соди.

Вихідні дані: с(1/2Na2CO3) = 0,05 моль/дм3; Vм.к. = 250,0 см3.

2. Взяття наважки соди на аналітичних терезах у межах mн.±0,1г.

Результати зважування занести в лабораторний журнал.

mб з н.

=

mб.

=

mн.

=

3.Приготування розчину соди.

У мірну колбу місткістю 250,0 см3 за допомогою сухої лійки перенести наважку соди, ополоснути бюкс і лійку декілька разів дистильованою водою, розчинити наважку в колбі у невеликій кількості води. Заповнити колбу до мітки дистильованою водою та ретельно перемішати.

4.Процес титрування

У колбу для титрування за допомогою піпетки відібрати аліквотну частину розчину соди, додати 2-3 краплі індикатору метилового оранжевого і титрувати стандартним розчином хлоридної кислоти до зміни забарвлення від жовтого до оранжевого.

Титрування проводити не менш трьох разів при розбіжності результатів не більше, ніж на 0,1 см3.

5. Результати титрування записати в таблицю:

1

2

3

V(Na2СО3), см3

V(HCl), см3

6. Розрахунок результатів аналізу:

6.1. Розрахунок молярної концентрації еквіваленту натрій карбонату в розчині:

6.2. Розрахунок маси Nа2СО3, що міститься в об'ємі мірної колби місткістю 250 см3:

6.3. Розрахунок масової частки Nа2СО3 у препараті:

Загальна розрахункова формула:

7. Висновок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]