Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

IV. Висновок.

Лабораторна робота

Визначення вмісту гідроген пероксиду

В лікарському препараті

Мета: визначити вміст (г/100см3) гідроген пероксиду в лікарському препараті перманганатометричним методом.

Сутність методу: аліквотну частину досліджуваного розчину лікарського препарату поміщають у мірну колбу, доводять об'єм розчину водою до мітки. Аліквотну частину одержаного розчину відтитровують титрантом калій перманганатом у сульфатно-кислому середовищі.

Аналітичні прийоми: метод прямого титрування, метод піпетування.

Хімізм процесу

2O2 + 2КМnО4 + ЗH2SO4 → 2MnSO4 + 5О2↑ + K2SO4 + 8H2О

MnO + 8H+ + 5ē F Mn2+ + 4H2O

2 = 1,51 В

H2O2 – 2ē F O2↑ + 2H+

5 = 0,68  В

2MnO + 16H+ + 5H2O2→ 2Мn2+ + 8H2O + 5O2↑ +10H+

ЕРС = =1,51 – 0,68 = 0,83В

М( Н2О2) = 17,01 г/моль; fекв=1/2

План експерименту

1. Розрахунок об'єму розчину гідроген пероксиду(W = 3 %), який потрібен для приготування 100 см3 розчину з молярною концентрацією еквіваленту гідроген пероксиду 0,05 моль/дм3.

  • розрахунок с( Н2О2) в розчині з W(H2O2) = 3 %.

Вихідні дані: ρр-ну 1 г/см3, m(H2O2) = 3 г, mр-ну = 100 г.

  • розрахунок Крозв.:

  • розрахунок об'єму розчину з масовою часткою Н2О2 3 %, необхідного для приготування 100 см3 розчину:

  1. Приготування розчину гідроген пероксиду з с( Н2О2) = 0,05 моль/дм3.

Розрахований об'єм розчину з Н2О2 з W = 3 % відібрати за допомогою градуйованої піпетки, перенести у мірну колбу місткістю 100 см3, довести до мітки водою і перемішати.

  1. Процес титрування.

В колбу для титрування відібрати аліквотну частину приготованого розчину, додати 10-15 см3 розчину з молярною концентрацією еквіваленту сульфатної кислоти 2 моль/дм3 і титрувати розчином калій перманганату до одержання слабко-рожевого забарвлення, стійкого не менш 15 сек. Титрувати не менш трьох разів при відтворюваності результатів.

Результати титрування записати в таблицю.

1

2

3

V(Н2О2), см3

V(КМnO4), см3

4.Розрахунок результатів аналізу.

4.1. Розрахунок титру відповідності:

4.2. Розрахунок маси Н2О2 в 100 см3 розчину лікарського препарату:

5. Висновок.

Лабораторна робота

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ Fe2+–ІОНІВ У ФЕРУМ(ІІ) СУЛЬФАТІ

Гептагідраті методом перманганатометрії

Мета: закріпити навички використання методу перманганатометрії в аналізі досліджуваних речовин.

Сутність методу: точно зважену на аналітичних терезах наважку ферум (ІІ) сульфату гептагідрату розчиняють у присутності сульфатної кислоти в довільному об’ємі дистильованої води та відтитровують стандартним розчином до появи блідо-рожевого забарвлення розчину.

Аналітичні прийоми: метод прямого титрування, метод окремих наважок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]