Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Задачі для самостійної роботи

  1. Визначити, кювету якого розміру використовували при фотометричному аналізі розчину, що містить іони Купруму(ІІ) , концентрацією 2,88·10-4 моль/дм3, якщо виміряна оптична густина амоніачного комплексу Купруму (ІІ) склала 0,691, а молярний показник світлопоглинання 2400 дм3/мольсм.

(Відповідь: 1 см )

  1. Визначити концентрацію (г/см3 ) ферум(ІІ) хлориду в розчині, якщо при фотометричному аналізі в кюветі з товщиною шару 50 мм оптична густина забарвленого розчину ферум діметилгліоксимату склала 0,450. Молярний показник світлопоглинання комплексу 10000 дм3/мольсм.

(Відповідь:1,143·10 -6 г/см3 )

  1. Визначити молярну концентрацію дослідного розчину нікель(ІІ) хлориду, якщо при фотометричному аналізі методом порівняння оптична густина його склала 0,323, а оптична густина стандартного розчину, що містить 120 мг NiCl2 у 100 см3, склала 0,341. (Відповідь: 8,74·10-3 моль/дм3 )

  2. Оптична густина стандартного розчину, що містить 7,5мг ферум(ІІІ) хлорид у 25 см3 розчину, склала 0,679. Визначити молярну концентрацію ферум (ІІІ) хлориду у дослідному розчині, якщо при фотометруванні за методом порівняння його оптична густина склала 0,688. (Відповідь:1,871·10-3 моль/дм3 )

  3. При визначенні ванадію за методом додатків наважку препарату 0,5036 г перевели в розчин та його об'єм довели до 50 см3. В дві мірні колби (V=50 см3) відібрали аліквоти розчину по 20 см3, в одну з них додали стандартний розчин ванадію, що містить 0,003 г V, потім в обидві колби - пероксид водню. Розчини довели до мітки водою, фотометрували й отримали; Ах= 0,2 та Ах+ст= 0,48. Розрахувати вміст ванадію в препараті (%). (Відповідь:1,06% )

  4. З наважки солі 0,2542г після відповідної обробки отримали 100 см3 забарвленого розчину диметілгліоксимата нікелю. Абсорбційність цього розчину склала 0,6. Для побудови калібрувального графіку взяли стандартні розчини з вмістом нікелю 8; 10; 12 мг в 100 см3. Профотометрували їх й отримали значення абсорбційності відповідно: 0,24; 0,46; 0,70. Визначити молярну концентрацію нікелю в дослідному розчині. (Відповідь:1,84·10-3 )

  5. При фотометричному визначенні концентрації препарату оптична густина дослідного розчину склала 0,88. Для побудови градуювального графіку були приготовлені стандартні розчини препарату та при їх фотометруванні отримали дані оптичної густини:

Концентрація препарату, мкг/см3

0,4

0,6

0,8

1,2

1,4

Оптична густина А

0,39

0,6

0,75

1,15

1,36

Побудувати градуювальний графік та визначити концентрацію препарату у дослідному розчині (мг/дм3). (Відповідь:0,92 мг/ дм3 )

Лабораторна робота визначення молярної концентрації іонів феруму (ііі) у розчині методом градуювального графіку

Мета: Оволодіти методикою фотометричного визначення речовини методом градуювального графіку

Сутність : Готують серію стандартних розчинів тіоціанатного комплексу Феруму (III), будують градуювальний графік та за ним визначають вміст Феруму (ІІІ) в дослідному розчині.

Прилади та реактиви: фотоколориметр КФК-2, мірні колби на 100 см3, піпетки, стандартний розчин залізо-амонійних галунів з вмістом Ферум(ІІІ) 0,1мг/см3, розчин амонію тіоціанату (10%).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]